Διακρατικοί φορείς ανθρώπινων δικαιωμάτων για μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα

5 Δεκεμβρίου 2010


Έκθεση του ECRI  Ενότητα “ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 39”


Έκθεση του CERD

σε δική μας μετάφραση

“15. Η Επιτροπή ανησυχεί για τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν ορισμένες εθνοτικές ομάδες ως προς την άσκηση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και σχετικά με αυτό το θέμα σημειώνει τις πληροφορίες για την αναγκαστική διάλυση και άρνηση εγγραφής μερικών συλλόγων που περιλαμβάνουν στον τίτλο τους λέξεις όπως «μειονότητα», «τουρκικός/ή» ή «μακεδονικός/ή», καθώς και την εξήγηση μιας τέτοιας απόρριψης.

Η Επιτροπή απευθύνει σύσταση στο Κράτος μέλος να θεσπίσει μέτρα για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής απόλαυσης από πρόσωπα που ανήκουν σε κάθε κοινότητα ή ομάδα, του δικαιώματος στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι καθώς και στα πολιτισμικά τους δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος χρήσης των μητρικών γλωσσών.”


Συνέντευξη  Hammarberg

“Εάν οποιαδήποτε από τα πρόσωπα αυτά επιθυμούν να αυτοπροσδιοριστούν ως μακεδονικής καταγωγής, πρέπει να μπορούν να το κάνουν, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.”


Έκεθση McDougall (επειδή τα λινκς στον ΟΗΕ αλλάζουν συνέχεια έχουμε ανεβάσει την έκθεση και εμείς  ) – σε μετάφραση απόσπασμα από την περίληψη:

“Η Ανεξάρτητη Εμπειρογνώμονας καλεί επειγόντως την Κυβέρνηση της Ελλάδας να αποσυρθεί από τη διαμάχη αν υπάρχει μακεδονική ή τουρκική μειονότητα στην Ελλάδα και να εστιασθεί στην προστασία των δικαιωμάτων του αυτοπροσδιορισμού, της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι αυτών των κοινοτήτων. Τα δικαιώματά τους σε μειονοτική προστασία πρέπει να γίνουν σεβαστά σύμφωνα με τη Διακήρυξη για τις Μειονότητες και τις βασικές διεθνείς συνθήκες ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η Ελλάδα πρέπει να συμμορφωθεί πλήρως με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ειδικότερα με εκείνες τις αποφάσεις ότι πρέπει να επιτραπεί σε συλλόγους να χρησιμοποιήσουν τις λέξεις «μακεδονικός» και «τουρκικός» στα ονόματά τους και να εκφράζουν ελεύθερα τις εθνοτικές ταυτότητές τους


Ιστότοπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους – επίσημη μετάφραση της απόφασης του ΕΔΔΑ στην υπόθεση “Ουράνιο Τόξο κατά Ελλάδας” 

“το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι το κόμμα Ουράνιο… Τόξο είναι κόμμα που έχει συσταθεί νόμιμα και ένας από τους σκοπούς του είναι η υπεράσπιση της μακεδονικής μειονότητας που κατοικεί στην Ελλάδα. Το γεγονός της ανάρτησης στην πρόσοψη της έδρας του μιας επιγραφής με το όνομα του κόμματος στην μακεδονική γλώσσα δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί αξιόποινη πράξη ούτε να αποτελέσει αφ’εαυτής υπαρκτό και επικείμενο κίνδυνο για την δημόσια τάξη.”


Μετάφραση της απόφασης στην υπόθεση της Στέγης Μακεδονικού Πολιτισμού (“Σιδηρόπουλος κτλ κατά Ελλάδας”) 

“Ο κ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ δεν αμφισβήτησε καθόλου την ελληνική ταυτότητα της ελληνικής επαρχίας της Μακεδονίας. Ισχυρίσθηκε μόνο ότι η μακεδονική μειονότητα καταπιεζόταν στο χώρο αυτό.”