30/05/2013: Υπόθεση Α. Λαβίδα και λοιποί κατά Ελλάδας

Καταδίκη της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μετά από προσφυγή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι, για αποκλεισμό παιδιών Ρομά από την εκπαίδευση και στη συνέχεια “γκετοποίησή” τους σε σχολεία “μόνο για Ρομά” στις Σοφάδες Καρδίστας:

Λαβίδας κτλ κατά Ελλάδας 2013

One thought on “30/05/2013: Υπόθεση Α. Λαβίδα και λοιποί κατά Ελλάδας

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s