Η Βουλή ψηφίζει ευνοϊκή μεταχείριση κατηγορουμένων για ρατσιστικά εγκλήματα!

Απίστευτο κι’ όμως αληθινό. Η Βουλή των Ελλήνων ψηφίζει αύριο διάταξη που περιλαμβάνει ευνοϊκή μεταχείριση κατηγορουμένων για ρατσιστικά εγκλήματα! Η διάταξη έφτασε στην Ολομέλεια χωρίς καμιά αντίρρηση στην αρμόδια Επιτροπή, που σημαίνει πως την υποστηρίζουν όλα τα κόμματα. Η επίμαχη διάταξη που θα ψηφισθεί αύριο:

‘Αρθρο 40 (…) 7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 322 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο κατηγορούμενος που κλητεύθηκε απευθείας με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου έχει δικαίωμα, αφού ενημερωθεί για την προανάκριση, να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση του κλητήριου θεσπίσματος· η προθεσμία δεν παρεκτείνεται εξαιτίας της απόστασης. (…). Ο προσφεύγων, πλην των περιπτώσεων εγκλημάτων ρατσιστικών διακρίσεων (άρθρα 81Α και 361Β του Ποινικού Κώδικα) και των εγκλημάτων παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης, υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.» [έμφαση προστέθηκε από το συγγραφέα]

Η ισχύουσα παράγραφος 1 του άρθρου 322:

1. Ο κατηγορούμενος που κλητεύθηκε απευθείας με κλητήριο θέσπισμα στο ακροατήριο του τριμελούς πλημμελειοδικείου έχει δικαίωμα, αφού ενημερωθεί για την προανάκριση, να προσφύγει στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών μέσα σε δέκα ημέρες από την επίδοση του κλητηρίου θεσπίσματος· η προθεσμία δεν παρεκτείνεται εξαιτίας της απόστασης (…) Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ.

Με την υπό ψήφιση διάταξη μειώνεται το σημερινό παράβολο της προσφυγής των κατηγορουμένων κατά της απ’ ευθείας κλήσης τους από 300 ευρώ σήμερα σε 250 ευρώ. Ταυτόχρονα όμως, καταργείται το παράβολο για τους κατηγορούμενους για εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων και παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης, που θα μπορούν να προσφεύγουν χωρίς να πληρώνουν κανένα παράβολο!

Δυσκολευόμαστε να πιστέψουμε πως αυτή ήταν η πρόθεση του συντάκτη της διάταξης, αλλά το ότι έφτασε στην Ολομέλεια με αυτή τη μορφή χωρίς απολύτως κανένας Υπουργός, Βουλευτής, Μέλος της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, Πρόεδρος των πολλών Δικαστικών Ενώσεων που κατέθεσαν στην Επιτροπή της Βουλής, κτλ. να επισημάνει την απίστευτη διάκριση δείχνει την επιπολαιότητα όλων αυτών.

Πού θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η εξαίρεση υποχρέωσης καταβολής παραβόλου; Στην ακριβώς αντίστροφη περίπτωση της προσφυγής του εγκαλούντα κατά της απόρριψης της έγκλησής του με διάταξη του εισαγγελέα, σύμφωνα με το άρθρο 48 ΚΠΔ. Πώς τροποποιείται στον υπό ψήφιση νόμο η διάταξη αυτή;

‘Αρθρο 40 (…) 4. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας.»

Το ισχύον σήμερα εδάφιο α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 48 ΚΠΔ:

2. Ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού τριακοσίων (300) ευρώ, το οποίο επισυνάπτεται στην έκθεση που συντάσσει ο πιο πάνω γραμματέας. 

Με την υπό ψήφιση διάταξη μειώνεται το σημερινό παράβολο της προσφυγής των εγκαλούντων κατά της απόρριψης της έγκλησής τους από 300 ευρώ σήμερα σε 250 ευρώ. Δεν καταργείται όμως το παράβολο για τους εγκαλούντες για εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων και παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης, δηλαδή για τα θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων, που δεν θα μπορούν να προσφεύγουν χωρίς να πληρώνουν κανένα παράβολο!

Μάλλον σε αυτή την υπό ψήφιση διάταξη ήθελε ο νομοθέτης να βάλει την εξαίρεση ώστε τα θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων να μην υποχρεούνται να πληρώνουν το απαγορευτικό παράβολο της προσφυγής, όπως δεν υποχρεούνται να πληρώνουν το παράβολο της έγκλησης ή της μήνυσης. Αλλά κάποιος επιπόλαιος προφανώς έβαλε την προσθήκη σε λάθος διάταξη, χωρίς κανένας Υπουργός, Βουλευτής, Μέλος της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, Πρόεδρος των πολλών Δικαστικών Ενώσεων, κτλ. που κατέθεσαν στην Επιτροπή της Βουλής να το αντιληφθεί και να το επισημάνει…

Με το παρόν κείμενο καλούμε την Κυβέρνηση και τη Βουλή να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διορθώσουν το διπλό τραγικό λάθος τους. Εκτός και αν όντως θέλουν οι ρατσιστές να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση από τα θύματά τους!

Και με την ευκαιρία αυτή, οφείλουν να προσθέσουν σε όλο το νόμο στα εγκλήματα ρατσιστικών διακρίσεων για τα οποία απαλλάσσονται τα θύματα από την καταβολή παραβόλων και τα εγκλήματα του αντιρατσιστικού νόμου 927/79, που τα ξέχασαν! Γιατί ναι μεν προβλέπεται στο νόμο 927/79 η απαλλαγή από τα παράβολα έγκλησης και παράστασης πολιτικής αγωγής αλλά όχι και η απαλλαγή από το παράβολο της προσφυγής κατά της απόρριψης της έγκλησης, όπως πρόσφατα αναφέραμε σε επιστολή μας στους αρμόδιους βουλευτές μετά από δυσάρεστη σχετική εξέλιξη σε έγκλησή μας με βάση το Ν. 927/79 (βλπ. “Χωρίς παράβολο” http://booksjournal.gr/γνώμες/item/2419-xwris-paravolo).

Παράλληλα, είναι ακατανόητο πως, ενώ προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή του παραβόλου της έγκλησης για τα ρατσιστικά εγκλήματα με το υπό τροποποίηση άρθρο 46 ΚΠΔ από τα θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων, δεν προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή του τέλους πολιτικής αγωγής με το υπό τροποποίηση άρθρο 63 από τα θύματα ρατσιστικών εγκλημάτων! Ακατανόητο γιατί όπως προαναφέρθηκε στο Ν. 927/79 υπάρχει απαλλαγή και από τα δύο παράβολα:

Άρθρο 5: 1. Οι πράξεις που περιγράφονται στον παρόντα νόμο, καθώς και τα εγκλήματα που τελούνται συνεπεία αυτών, διώκονται αυτεπαγγέλτως. Ο παθών, κατά την υποβολή της έγκλησης, όπως και όταν παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων, δεν καταβάλλει το σχετικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου.

Οφείλουν Κυβέρνηση και Βουλή να διορθώσουν και αυτή την παράλειψη -προφανώς αποτέλεσμα επιπολαιότητας- και γενικά να φροντίσουν να προβλεφθεί ρητά στον υπό ψήφιση νόμο πως οι εγκαλούντες για ρατσιστικά εγκλήματα (με ρητή αναφορά και σε εκείνα του Ν. 927/79, παράλληλα με εκείνα των άρθρων 81Α και 361Β του Ποινικού Κώδικα) και των εγκλημάτων παραβιάσεων της ίσης μεταχείρισης,) απαλλάσσονται και από τα τρία παράβολα της έγκλησης, της παράστασης πολιτικής αγωγής και της προσφυγής κατά της απόρριψης της έγκλησής τους. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s