Βίντεο από εισβολές Χρυσής Αυγής σε εκδηλώσεις ΕΠΣΕ-ΚΙΕΦ/DEB (Αθήνα 12/12/2016) και ABTFF (Βρυξέλλες 2/3/2016) για τις εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s