143 δικογραφίες για ρατσιστικά εγκλήματα με βάση αναφορές μας (2016-2017)