Εκλογή Παναγιώτη Δημητρά στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εφαρμογής (αποφάσεων ΕΔΔΑ)

img_1580

Στην Πρώτη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εφαρμογής (αποφάσεων ΕΔΔΑ) – European Implementation Network (EIN) την 1 Δεκεμβρίου 2018 στο Στρασβούργο εκλέχτηκε το νέο 10μελές ΔΣ του EIN στο οποίο μετέχει και ο Εκπρόσωπος του (μέλους του ΕΙΝΕλληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι Παναγιώτης Δημητράς.

Στην παραπάνω φωτογραφια του ΔΣ, στη δεύτερη σειρά Malcolm Langford, Philip Leach, Adam Weiss, Παναγιώτης Δημητράς, Krasimir Kanev, Vladislav Gribincea, Kristina Todorovic και στην πρώτη σειρά Basak Cali, Dominika Bychawska-Siniarska, Nigel Warner.


ehf board

Ο Παναγιώτης Δημητράς είναι επίσης μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ουμανιστικής Ομοσπονδίας – European Humanist Federation (EHF) από το 2014, ως Εκπρόσωπος της Ένωσης Ουμανιστών Ελλάδας (ΕΝΩ.ΟΥΜ.Ε.).


omct ga

Τέλος, ο Παναγιώτης Δημητράς είναι μέλος της Γενικής Συνέλευσης της Παγκόσμιας Οργάνωσης κατά των Βασανιστηρίων – World Organisation against Torture (OMCT).


2 thoughts on “Εκλογή Παναγιώτη Δημητρά στο ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εφαρμογής (αποφάσεων ΕΔΔΑ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s