09/08/2019: ΟΗΕ καταδικάζει Ελλάδα για εκφοβισμό και παρενόχληση υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστών εργαζόμενων και εθελοντών [English original below]

Opera Στιγμιότυπο_2019-08-09_181037_www.ohchr.org

Επιτροπή του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων

9 Αυγούστου 2019

Καταληκτικές παρατηρήσεις για την έβδομη περιοδική έκθεση της Ελλάδας

(Μετάφραση αποσπάσματος από ΕΠΣΕ στα ελληνικά από αγγλικό πρωτότυπο εδώ & εδώ)


(…) Υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστές εργαζόμενοι και εθελοντές

48. Η Επιτροπή ανησυχεί σοβαρά για τις συχνές αναφορές εκφοβισμού και παρενόχλησης υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανθρωπιστών εργαζόμενων και εθελοντών. Συναφώς, εκφράζει τη λύπη της για τις ελλιπείς πληροφορίες που παρέσχε το συμβαλλόμενο Κράτος σχετικά με περιπτώσεις που έθεσε η Επιτροπή, όπως: η δίκη και στη συνέχεια αθώωση τριών Ισπανών πυροσβεστών – Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez και Julio Latorre – και δύο Δανών εθελοντών – Salam Aldin και Mohammed el-Abbassi – που κατηγορούνταν ότι προσπάθησαν να βοηθήσουν μετανάστες να εισέλθουν στην Ελλάδα μέσω του νησιού της Λέσβου, καθώς και η σύλληψη και εκκρεμούσα δίκη των αλλοδαπών εθελοντών ΜΚΟ Sarah Mardini και Sean Biner σχετικά με τις κατηγορίες διακίνησης ατόμων, κατασκοπείας και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 16).

49. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος:

(α) Να εξασφαλίσει ότι οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ανθρωπιστές εργαζόμενοι και εθελοντές προστατεύονται από απειλές και εκφοβισμούς και να τους παρέχεται η αναγκαία ελευθερία να ασκούν τις δραστηριότητές τους.

(β) Να διασφαλίσει ότι οι υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι ανθρωπιστές εργαζόμενοι και εθελοντές δεν διώκονται για τη δραστηριοποίησή τους στην παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σε δραστηριότητες έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Το συμβαλλόμενο Κράτος πρέπει επίσης να απέχει από την κράτηση και τη δίωξη ανθρωπιστών εργαζόμενων και εθελοντών ως μέσο εκφοβισμού τους ή αποθάρρυνσής τους από την παροχή ζωτικής βοήθειας έκτακτης ανάγκης σε πρόσφυγες και μετανάστες.


Opera Στιγμιότυπο_2019-08-09_181037_www.ohchr.org

UN Committee against Torture

9 August 2019

                Concluding observations on the seventh periodic report of Greece

(…) Human rights defenders and humanitarian workers and volunteers

  1. The Committee is seriously concerned about consistent reports of intimidation and harassment of human rights defenders and humanitarian workers and volunteers. In that connection, it regrets the scant information provided by the State party regarding the cases raised by the Committee, such as: the prosecution and later acquittal of three Spanish firefighters – Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre – and two Danish volunteers – Salam Aldin and Mohammed el-Abbassi – accused of trying to help migrants enter Greece via the island of Lesbos; and, the arrest and pending trial of foreign NGO volunteers Sarah Mardini and Sean Biner on people smuggling, espionage and money laundering charges (art. 16).

 

   49. The Committee urges the State party to:

  • Ensure that human rights defenders and humanitarian workers and volunteers are protected against threats and intimidation and to allow them the necessary latitude to carry out their activities;
  • Ensure that human rights defenders and humanitarian workers and volunteers are not prosecuted for engaging in aid work, including the participation in maritime search and rescue activities. The State party should also refrain from detaining and persecuting humanitarian workers and volunteers as a means of intimidating them or discouraging them from delivering vital emergency assistance to refugees and migrants.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s