ΕΔΔΑ δικάζει Ελλάδα για θρήσκευμα σε ληξιαρχικές πράξεις

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) ενημέρωσε σήμερα (βλπ. παρακάτω) το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) πως κοινοποίησε στην Ελλάδα την προσφυγή που υπέβαλε το ΕΠΣΕ ως εκπρόσωπος της Πωλίνας (Πελαγίας) Παπανικολάου κατά της προβλεπόμενης από το νόμο υποχρεωτικής καταγραφής του θρησκεύματος στις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης (στην προκείμενη περίπτωση της κόρης της), την οποία η προσφεύγουσα και το ΕΠΣΕ θεωρούν παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας (Άρθρο 9 της ΕΣΔΑ). Το ΕΔΔΑ δέχθηκε το αίτημα στην προσφυγή να δοθεί άμεση προτεραιότητα, καθώς θα χρειαστεί κατά την ονοματοδοσία να εκδοθεί νέα ληξιαρχική πράξη με αναφορά στο θρήσκευμα της κόρης, κατά παράβαση πάλι της θρησκευτικής ελευθερίας. Επίσης, το ΕΔΔΑ θεώρησε την προσφυγή δυνητικά πιλοτική υπόθεση (leading case). Τέλος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, το ΕΔΔΑ κάλεσε την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα να κάνει παρέμβαση ως τρίτη.

Το ΕΠΣΕ υπενθυμίζει πως μετά από μια σειρά προσφυγών του που οδήγησαν σε καταδίκες της Ελλάδας μεταξύ 2008 – 2013 (Αλεξανδρίδης κατά Ελλάδας και ομάδα τριών προσφυγών Δημητράς κτλ κατά Ελλάδας), το 2012 καταργήθηκε η καταγραφή του θρησκεύματος στα ποινικά δικαστήρια και υιοθετήθηκε στην αρχή η ισότιμη επιλογή θρησκευτικού ή πολιτικού όρκου και τελικά, το 2019, μόνο ο πολιτικός όρκος.

papanikolaou v. greece public

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s