Απάντηση Ευρωπαίου Επιτρόπου Andriukaitis σε επιστολή ΕΠΣΕ για κάπνισμα σε δημόσια κτίρια από κορυφαίους Έλληνες ηγέτες

eu commission
Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Vytenis ANDRIUKAITIS

Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Berl 08/369
Rue de la loi, 200
B-1049 Brussels – Belgium
Τηλ. 00.32.2.295.41.59
e-mail: vytenis.andriukaitis@ec.europa.eu

Κύριο Παναγιώτη Δημητρά
PO Box 60820- GR 15304 Γλυκά Νερά Ελλάδα
E-Mail: panayotedimitras@gmail.com

Βρυξέλλες 26/02/2019
ARES(2019) 1300269

Αγαπητέ κύριε Παναγιώτη Δημητρά,

Σας ευχαριστώ για το μήνυμά σας της 5ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος. Εκτιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξή σας για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας και σας προτρέπω θερμά να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας σε αυτόν τον τομέα. Η νομοθεσία ισχύει για όλα τα μέλη της κοινωνίας – συμπεριλαμβανομένων και των Υπουργών.

Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τα ζητήματα που υπάρχουν σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας περί απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους. Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί σε συναντήσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών και λαμβάνουμε σημαντικό αριθμό καταγγελιών από πολίτες. Έχω επίσης εγείρει το εν λόγω θέμα σε κατάλληλες ευκαιρίες.

Η σχέση μεταξύ του καπνού του τσιγάρου και των κινδύνων για την υγεία έχουν αποδειχτεί με σαφήνεια και έχουν τεκμηριωθεί καλά. Η κατανάλωση τσιγάρων είναι ο μοναδικός μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία που μπορεί να αποφευχθεί και η σημαντικότερη αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, αφού ευθύνεται για σχεδόν 700.000 θανάτους κάθε χρόνο. Το 50% περίπου των καπνιστών πεθαίνουν πρόωρα (κατά μέσον όρο 14 χρόνια νωρίτερα).

Τονίζω επιπλέον ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την έκθεση στο δευτερογενές κάπνισμα είναι επίσης σημαντικοί. Η εν λόγω έκθεση αποτελεί διαδεδομένη πηγή θνησιμότητας, νοσηρότητας και αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει υπολογιστεί ότι το 2002 στην Ευρωπαϊκή Ένωση απεβίωσαν ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε δευτερογενές κάπνισμα στους χώρους εργασίας 7.300 ενήλικες συμπεριλαμβανομένων 2.800 μη καπνιστών.

Ωστόσο, η νομοθετική αρμοδιότητα της ΕΕ στον τομέα του ελέγχου του καπνού περιορίζεται ουσιαστικά στη ρύθμιση των καπνικών προϊόντων και την διασυνοριακή διαφήμιση τους. Σε όλους τους άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του ελεύθερου από τον καπνό περιβάλλοντος, ο ρόλος της ΕΕ είναι η υποστήριξη, η συμπλήρωση και  ο συντονισμός των εθνικών προσπαθειών (άρθρο 168 της Συνθήκης της Λισαβόνας). Σε αυτό το πλαίσιο αναφέρω τη Σύσταση του Συμβουλίου για περιβάλλον χωρίς καπνό (2009/C 296/02). Παρόλο που η Σύσταση δεν είναι νομικά δεσμευτική, τα κράτη μέλη ενέκριναν το Νοέμβριο του 2009 την εν λόγω Σύσταση, η οποία καλεί τα κράτη μέλη να «παρέχουν αποτελεσματική προστασία από την έκθεση στον καπνό τσιγάρου στους εσωτερικούς χώρους εργασίας, στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους, στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας και, αναλόγως προς την περίπτωση, σε άλλους δημόσιους χώρους».

Παρόλο που η κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τον καπνό δεν έχει την πρόθεση να παρέμβει σε προσωπικές επιλογές ούτε να νομοθετήσει για ζητήματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ΕΕ, ανησυχώ από την εξασθένηση κάθε νομοθεσίας που προστατεύει τους πολίτες από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του καπνού των τσιγάρων. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν περιορισμένο ρόλο στον τομέα αυτό, δεδομένου ότι η θέσπιση και η εφαρμογή νομοθεσίας στον τομέα της υγείας εμπίπτει κυρίως στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.

Επιπροσθέτως προς το πλαίσιο της ΕΕ, η Ελλάδα έχει υπογράψει και κυρώσει τη σύμβαση-πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού (ΣΠΕΚ). Στο άρθρο 8 της εν λόγω σύμβασης καλούνται τα συμβαλλόμενα μέρη να προχωρήσουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων για την προστασία από την έκθεση σε καπνό σε εσωτερικούς χώρους εργασίας, στις δημόσιες μεταφορές, στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους και, αν είναι απαραίτητο, σε άλλους δημόσιους χώρους. Τα συμβαλλόμενα μέρη της ΣΠΕΚ έχουν επίσης εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία από την έκθεση στον καπνό των τσιγάρων, οι οποίες διατίθενται εδώ: http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_8/en/

 

Με εκτίμηση,

(Υπογραφή)[Τη μετάφραση από το αγγλικό πρωτότυπο έκανε ο Παναγιώτης Αλεβαντής, τέως στέλεχος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γραμματέας Συλλόγου Ακαπνίστας]


Η επιστολή στον Επίτροπο (στα αγγλικά): Letter to EU Commissioner Andriukaitis : Greece’s top leaders smoke in public buildings


Letter to EU Commissioner Andriukaitis : Greece’s top leaders smoke in public buildings

Greece’s top leaders smoke in public buildings

5 February 2019

 

Dear Commissioner Vytenis Andriukaitis

We have very much appreciated this EU health official slams Greek minister for defying smoking ban.

However, things are much worse as the provocative defiance of the smoking ban characterizes generally Greek society and Greek politics all the way up to the party leaders and the President of the Republic. Please see some pictures Greek Helsinki Monitor’s Anti-smoking Advocacy Section has collected:

1. Transport Minister Christos Spirtzis smokes (next to him other government officials) in March 2018

image.png

image.png

3. Then Minister of Migration (and former President of Doctors of the World) Yannis Mouzalas in January 2016

image.png

4. Mayor of Thessaloniki Yannis Boutaris lights up a cigarillo for the President of the Republic Prokopis Pavlopoulos in October 2015  

image.png

5. Party leaders meeting in the Presidential Palace in November 2015: it was widely reported in the media that Potami leader Stavros Theodorakis protested that President Prokopis Pavlopoulos, Prime Minister Alexis Tsipras and party leaders Panos Kammenos and Vasilis Leventis had turned the meeting room into a smoke-filled room. [there are no pictures]

Our section filed in January 2016 a complaint with the Supreme Court Prosecutor for the latter two incidents (of 2015) against the President, the party leaders and the mayor. See (in Greek). The Athens and Thessaloniki Prosecutors who were assigned to investigate it filed it in the archives as the law calls only for administrative fines that can be imposed only in flagrante by various public servants including police and coast guard officers. The prosecutors did not want to file charges against the public servants who were present in the two incidents but did not impose fines. Only the Athens Prosecutor gave us a copy of the filing decision that we attach here along with the complaint (both in Greek).

anafora arheiothetisis minisi gia kapnisma eis prot ath 22-4-20-1 Moreover, it is our own experience that people smoke in most places where is it not allowed, including in police stations and in courts all the way up to the Supreme Court where even Supreme Court judges or prosecutors smoke…

We will appreciate if you can let us know what the Commission can do to help those law abiding citizens who want to see the law implemented but are powerless when faced with the persistent and deliberate failure of competent authorities to act accordingly, authorities most of whom are anyway smoking lawbreakers.

Yours sincerely,

Panayote Dimitras
Greek Helsinki Monitor
Humanist Union of Greece
emailpanayotedimitras@gmail.com
address: PO Box 60820 – GR 15304 Glyka Nera Greece

 

See EU Commissioner Andriukaitis’ reply to GHM letter on Greece’s top leaders smoking in public buildings

 

Οι σκισμένες σημαίες του Τρίτου Νεκροταφείου

LOGO-TBJ

Οι σκισμένες σημαίες του Τρίτου Νεκροταφείου

4a731cb975d8a85e08e102d6760e988b_lΚουρέλια στο Τρίτο Νεκροταφείο του Δήμου Αθηναίων                         


Παναγιώτης Δημητράς

16 Ιανουαρίου 2016

Την Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2016, πήγα στο Τρίτο Νεκροταφείο του Δήμου Αθηναίων και διαπίστωσα πως οι δύο σημαίες στην είσοδό του, η ελληνική και η δημοτική, κυμάτιζαν σκισμένες σαν κουρέλια από καιρό (βλέπε φωτογραφία). Λίγο αργότερα, στο Ταμείο του Τρίτου Νεκροταφείου η υπάλληλος κάπνιζε ανέμελα.

Τιμωρήστε Παυλόπουλο – Τσίπρα – Καμμένο κ.λπ. για κάπνισμα σε δημόσιους χώρους!

LOGO-TBJ

Τιμωρήστε Παυλόπουλο – Τσίπρα – Καμμένο κ.λπ. για κάπνισμα σε δημόσιους χώρους!

87c7d648151f5cd3be35a0e8c0f9fae0_l

28 Οκτωβρίου 2015, Θεσσαλονίκη. Υπό το βλέμμα του δημάρχου της πόλης, Γιάννη Μπουτάρη, ο πρόεδρος της δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος ανάβει τσιγάρο. Η φωτογραφία είναι από την πλατεία Αριστοτέλους, αλλά η σκηνή επανελήφθη, σύμφωνα με τις μαρτυρίες, και μέσα στη Λέσχη.

Φωτογραφία Αρχείου

13 Ιανουαρίου 2016

Εννέα πολίτες και πολίτισσες, οι Σταύρος Γιαννακόπουλος, Παναγιώτης Δημητράς, Michael Huber, Άλκης Ιωαννίδης, Ντίνα Λεγάτου, Γιάννης Μαυρίκιος, Αριστείδης Παρασκάκης, Φώτης Φραγκόπουλος και Ζακλίν Χατζοπούλου κατέθεσαν χθες αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Καμμένου, του Προέδρου της Ένωσης Κεντρώων Βασίλη Λεβέντη, του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Ευάγγελου Αποστολάκη και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη για την πρόσφατη διπλή προκλητική παραβίαση του αντικαπνιστικού νόμου και μάλιστα σε δύο κορυφαίες εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους. 


 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (ΕΠΣΕ
(Παναγιώτης Δημητράς, Αριστείδης Παρασκάκης, Σταύρος Γιαννακόπουλος, Κωνσταντίνα Λεγάτου, Ιωάννης Μαυρίκιος, Ζακλίν Χατζοπούλου, Φώτης Φραγκόπουλος, Άλκης Ιωαννίδης, Michael Huber του Hermann)
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Tηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: helsinki@otenet.gr ιστοσελίδα: https://greekhelsinki.wordpress.com


ΑΝΑΦΟΡΑ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ:

  1. Προκόπη Παυλόπουλου, Προέδρου Δημοκρατίας, Προεδρικό Μέγαρο,
  2. Αλέξη Τσίπρα, Πρωθυπουργού, Μέγαρο Μαξίμου
  3. Παναγιώτη Καμμένου, Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Λ. Μεσογείων 227-231 – Χολαργό
  4. Βασίλη Λεβέντη, Προέδρου Ένωσης Κεντρώων, Βουλή των Ελλήνων
  5. Ευάγγελου Αποστολάκη, Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Λ. Μεσογείων 227-231 – Χολαργό
  6. Ιωάννη Μπουτάρη, Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Λ. Βασιλέως Γεωργίου 1 – Θεσσαλονίκη

Προς την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Η Εταιρεία Επικοινωνιακής και Πολιτικής Έρευνας (ΕΤΕΠΕ)/Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) είναι Μη Κυβερ­νη­­τική Οργά­­νωση (ΜΚΟ) ανθρώπινων δικαιω­μά­των με εξειδίκευση στη δικαστική υποστήριξη υποθέσεων ανθρώπινων δικαιωμάτων και είναι εγγεγραμμένη ως ΜΚΟ στα μητρώα της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) του Υπουργείου Εξωτερικών με α/α 306, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν 2731/1999. Οι εννέα αναφερόμενοι/ες σχηματίσαμε το εξειδικευμένο Τμήμα Αντικαπνιστικού Αγώνα του ΕΠΣΕ.

Σύμφωνα με το Ν. 3730/2008 όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3868/2010, απαγορεύεται το κάπνισμα σε δημόσιους χώρους και επιβάλλονται κυρώσεις στους παραβάτες, σοβαρότερες κυρώσεις στους υπεύθυνους διαχείρισης και λειτουργίας των δημόσιων χώρων που παρά το νόμο επιτρέπουν το κάπνισμα στους χώρους αυτούς και πειθαρχικές κυρώσεις αν οι ως άνω δράστες είναι δημόσιοι λειτουργοί.

Είναι γνωστό πως ο νόμος αυτός δεν εφαρμόζεται καταρρακώνοντας το κράτος δικαίου χωρίς να έχει υπάρξει καμιά κύρωση ούτε για το κάπνισμα σε δημόσιο χώρο ούτε για την παράβαση καθήκοντος των υπευθύνων, περιλαμβανόμενων δημόσιων λειτουργών, για τη μη επιβολή των προστίμων.

Αποκορύφωμα ήταν η πρόσφατη διπλή προκλητική παραβίαση του νόμου από τους αναφερόμενους κορυφαίους πολιτειακούς παράγοντες και μάλιστα σε δύο κορυφαίες εκδηλώσεις σε δημόσιους χώρους που καταγράφηκαν στα ακόλουθα δημοσιεύματα:

Όταν σπάει το πρωτόκολλο (και ο νόμος)

Η σκηνή που θα σας περιγράψω συνέβη στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης, στην οδό Εθνικής Αμύνης 1, στη διάρκεια του επίσημου γεύματος προς τιμήν του Προέδρου της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλου με την ευκαιρία του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Οι στρατιωτικοί με τις επίσημες στολές τους και πλάκα τα παράσημά τους τσούγκρισαν ποτήρια με τον Πρόεδρο (και με τον δήμαρχο Ι. Μπουτάρη), απόλαυσαν το γεύμα τους και όταν το φαγητό τελείωσε συνέβη το απρόοπτο. Ως γνωστόν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας καπνίζει (κάτι μικρά πουράκια) και πάντοτε τα καπνίζει μετά το φαγητό. Στη Λέσχη Αξιωματικών όμως το κάπνισμα απαγορεύεται (εκ του νόμου, καθ’ ότι κλειστός χώρος) και ουδείς έχει τολμήσει τα τελευταία χρόνια να καπνίσει. Ελα όμως που ο δήμαρχος κ. Μπουτάρης ήθελε και αυτός να καπνίσει, αλλά ούτε αυτός τολμούσε. Και ξαφνικά ανάβει τσιγάρο ο Πρόεδρος. Τον ακολουθεί σχεδόν ταυτόχρονα ο κ. Μπουτάρης. Οι αξιωματικοί κοιτάζονταν μεταξύ τους απορημένα, οπότε τη λύση δίνει ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ ναύαρχος Αποστολάκης: «Να καπνίσουμε και εμείς για να μη φέρουμε τον Πρόεδρο σε αμηχανία. Να μη φαίνεται ότι καπνίζει μόνο αυτός» είπε εμπιστευτικά στους στρατιωτικούς. Δεν γνωρίζω αν αυτό το εξέλαβαν οι αξιωματικοί ως στρατιωτική διαταγή, αλλά η αίθουσα έγινε αμέσως… ντουμάνι. Σαν να έριξαν στη Λέσχη… καπνογόνο!

Το Βήμα 28/10/2015 

 

[Μικροπολιτικός] Πυκνοί καπνοί στο Προεδρικό Μέγαρο


Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια έχουν κλείσει τα καλύτερα τα σπίτια. Ευτυχώς αυτό δεν ίσχυσε χθες στο Προεδρικό Μέγαρο, παρά το γεγονός ότι έμειναν για πολλές ώρες εκεί κλεισμένοι οι πολιτικοί αρχηγοί.

Ποτά δεν υπήρξαν, παρά μόνο χυμοί, το φαγητό στο διάλειμμα ήταν λιτό, κάτι απλά σάντουιτς με τυρί, γαλοπούλα και ντομάτα και ευτυχώς αποφύγαμε τα ξενύχτια.

Ομως οι καπνοί από τα πουράκια και τα τσιγάρα έζωσαν την αίθουσα όπου συνεδρίαζαν οι αρχηγοί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για την ακρίβεια, ο Προκόπης Παυλόπουλος ήταν ο πρωταθλητής αφού κάπνισε πολλά από τα αγαπημένα του πουράκια. Από αυτόν ζήλεψε και ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ Πάνος Καμμένος και εκτός από τα τσιγάρα του, κάπνισε και αυτός ένα πουράκι. Πολλά τσιγάρα άναψε και ο πρόεδρος της Ενωσης Κεντρώων Βασίλης Λεβέντης. Ετσι μάλλον εξηγούνται και οι βαθιές αναπνοές που έπαιρνε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης.

Πώς ο Τσίπρας άναψε τσιγάρο

«Ποιος θα μου δώσει ένα τσιγάρο; Γιατί με αυτά που ακούω, νομίζω πως το χρειάζομαι» είπε με μια δόση χιούμορ ο Πρωθυπουργός καθώς η συζήτηση όδευε προς το τέλος της. Του το κέρασε ο Λεβέντης και παρά το γεγονός πως οΑλέξης δεν καπνίζει, αυτό το τσιγάρο έδειξε να το απολαμβάνει!

Την όλη κατάσταση δεν άντεξε ο μη καπνιστής επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος και απευθυνόμενος προς τον Παυλόπουλο είπε: «Πρόεδρε, εγώ δεν έχω πρόβλημα που καπνίζετε, απλώς επιτρέψτε μου να ανοίξω το παράθυρο», όπως και έπραξε. Για την ακρίβεια, άνοιξε το παράθυρο ασφαλείας. Πάντως, όπως με διαβεβαιώνουν, ο Σταύρος δεν προσπάθησε να αποδράσει από την πολύωρη σύσκεψη.


Τα Νέα
30/11/2015 

Με την παρούσα αναφορά αιτούμεθα να κάνετε κάθε νόμιμη ενέργεια ώστε να επιβληθούν τα από το νόμο οριζόμενα πρόστιμα και πειθαρχικές κυρώσεις και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των κατά το νόμο υπευθύνων που παρέλειψαν να επιβάλουν κυρώσεις και πρόστιμα.

Παράλληλα, παρακαλούμε να εκδώσετε εγκύκλιο για την αυστηρή εφαρμογή του νόμου που παραβιάζεται ατιμωρητί ακόμα και από δικαστικούς λειτουργούς και δικαστικούς υπαλλήλους στα δικαστήρια της χώρας όλως των βαθμίδων περιλαμβανόμενων και των Ανώτατων Δικαστηρίων, όπως γνωρίζουμε και από πάμπολλες προσωπικές εμπειρίες.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2016

Ο Εκπρόσωπος του Τμήματος Αντικαπνιστικού Αγώνα του ΕΠΣΕ

Παναγιώτης Δημητράς του Ηλία
Νόμιμος Εκπρόσωπος της ΕΤΕΠΕ/ΕΠΣΕ