Απαράδεκτοι εισαγγελικοί λειτουργοί

United Nations Working Group on Arbitrary Detention: Preliminary Findings from its visit to Greece (2 – 13 December 2019)

unohchr.jpg

Working Group on Arbitrary Detention:
Preliminary Findings from its visit to Greece (2 – 13 December 2019)

 

I. Introduction

At the invitation of the Government, the United Nations Working Group on Arbitrary Detention (WGAD) conducted an official visit to Greece from 2 to 13 December 2019. The WGAD was represented by Mr. José Antonio Guevara Bermúdez (Mexico, Chair-Rapporteur), Leigh Toomey (Australia, Vice-Chair) and Sètondji Roland Adjovi (Benin) and accompanied by staff from the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. This is the second official visit of the Working Group to the country, the first visit having been conducted in 2013.

The Working Group extends its gratitude and appreciation to the Government of Greece for the invitation to undertake this country visit and for its fullest cooperation throughout the visit. In particular, the Working Group met with the officials of the Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Citizen Protection, Ministry of Health, Ministry of Labour and Social Affairs, Hellenic Supreme Court of Civil and Criminal Justice, Supreme Court’s Public Prosecutor Office, Public Prosecutor’s Office in Thessaloniki, Ministry of Mercantile Marine and Island Policy, members of the Athens and Thessaloniki Bar Associations; National Centre for Social Solidarity, National Coordinator for Unaccompanied Minors, the Greek National Commission for Human Rights and the Office of the Greek Ombudsman. The Working Group thanks the United Nations Office of the High Commissioner for Refugees and United Nations Children’s Fund for the support provided prior to and during the visit. The Working Group also recognizes the numerous stakeholders within the country who shared their perspectives on the arbitrary deprivation of liberty, including representatives from civil society. The Working Group thanks all of them for the information and assistance they provided.

The observations presented today constitute the preliminary findings of the Working Group. They will serve as a basis for future deliberations between the five members of the Working Group at its forthcoming sessions in Geneva. The Working Group will then produce and officially adopt a report about its visit that will be submitted to the UN Human Rights Council at its 45th session in September 2020.

The Working Group visited 20 places of deprivation of liberty, including police stations; holding cells of the Hellenic Coast Guard, immigration pre-removal detention facilities, prisons, a detention establishment for youth, psychiatric facilities as well as the Centre for children and young adults with disabilities in Lechaina. It was able to confidentially interview over 150 persons deprived of their liberty.

In determining whether the deprivation of liberty is arbitrary, the Working Group refers to the five categories outlined in its Methods of Work, namely: 1) when it is impossible to invoke any legal basis justifying the deprivation of liberty; 2) when the deprivation of liberty results from the exercise of certain rights guaranteed by the Universal Declaration of Human Rights or the International Covenant on Civil and Political Rights; 3) when the right to a fair trial has been seriously violated; 4) when asylum-seekers, immigrants or refugees are subjected to prolonged administrative detention without the possibility of an administrative or judicial review or remedy; and 5) when the deprivation of liberty constitutes a violation of international law on the grounds of discrimination of any kind.

The Working Group provides its preliminary findings on the deprivation of liberty in the context of the criminal justice system, migration, psychosocial disability and social care.

II. Good practices and positive developments

Ratification of international human rights instruments

The Working Group welcomes the ratification by Greece of the Optional Protocol to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT) on 11 February 2014 and the designation of the Greek Ombudsman as the National Preventive Mechanism (NPM). The Working Group recalls that regular independent oversight over all places of deprivation of liberty has a significant role in reducing the instances of arbitrary detention. The Working Group calls upon the NPM to strengthen its efforts to visit in a more regular manner all places of deprivation of liberty across the country. The Working Group also urges the Government to increase its efforts to engage constructively with the NPM, especially on the implementation of the recommendations issued by this body.

Alternatives to detention

The Government has underlined that it applies alternative forms of detention such as the obligation to report regularly to the authorities.

Law No. 4619/2019 has amended the Penal Code to reduce the length of penalties and encourage the use of non-custodial measures. Article 52 reduces the maximum penalty to 15 years for all offences, with the exception of life sentences. Sentences in youth detention facilities vary from 6 months to 5 years if the normal sentence applicable is up to 10 years’ imprisonment, and from 2 to 8 years for a life sentence or other sentence (article 54). Article 55 provides for community service alternatives to detention, while minor offences only punishable by fines are no longer prosecuted.

While the Working Group acknowledges that these provisions are positive steps forward, it would like to emphasize that there is still considerable scope for their implementation.

Provisions for early release

The Working Group was informed that prisoners who have served a percentage of their sentence are eligible for early release from detention.  Under article 105B of the Penal Code, anyone serving a sentence involving the deprivation of liberty may be released when they have served 2/5 of the required time to be served in the case of a sentence up to five years, and 3/5 of the required time in the case of a sentence of between 5 to 20 years.

In addition, according to article 105B of the Penal Code, convicts who work, attend school or participate in vocational training are eligible for a reduction in their sentence to reflect the time spent working or in attending these programs. While the prisoners are not paid for this work and the Government should review it, their participation in the scheme is voluntary. A maximum of two sentence days is deducted from the sentence for every day of work or education undertaken. Article 1 of Presidential Decree 107/2001 makes similar provision for the reduction of sentences for prisoners who work at certain prison farms and other specific penitentiary institutions.

Furthermore, certain categories of prisoners are eligible for early release: persons above the age of 65 are eligible for a reduction in their sentence of two days for every day spent in detention, persons above the age of 75 who are serving a sentence of up to ten years’ imprisonment may serve the remainder of the sentence at home with an electronic bracelet and persons who are assessed with more than 67% of disability, he or she can be released early after serving 1/3 of the sentence. However, the Working Group met with one detainee aged 70, and would therefore like to encourage the Government to ensure that these provisions are applied in practice.

The Working Group was informed that the early release provisions are implemented across Greece and was able to confirm this during its visits to detention facilities. For example, the Working Group observed that, despite the challenging conditions at the Korydallos Prison in Athens, the authorities deliver educational programs, including for finishing high school and studying at university, as well as various vocational project that may be used in reducing the sentence.

The reduction of sentences under these provisions is commendable as it provides convicts with the ability to undertake work and gain new vocational and other skills, and contributes to the earlier reintegration of prisoners into society. The provisions for early release are also an important means of addressing the very serious problem of overcrowding of detention facilities throughout Greece. The Working Group urges the Government to continue to extend this practice as much as possible within the prison population and other places of deprivation of liberty.

Cooperation by the authorities

The Working Group wishes to emphasize the full cooperation of the Government both prior to and during its visit in terms of securing all the requested meetings with stakeholders, provision of relevant data and information, and ensuring unimpeded access to all places of detention. This is a strong foundation for the Working Group to continue its dialogue with the authorities on detention practices across Greece.

III. Deprivation of liberty in the context of the criminal justice system

Presentation before a judicial authority

The Working Group recalls that anyone arrested or detained on a criminal charge has the right to be brought promptly before a judicial authority. During its visit, the Working Group ascertained that individuals are normally presented to the Public Prosecutor within 24 hours of arrest. While this is commendable, the Working Group considers that presentation to the prosecutorial authorities cannot be equated with presentation to judge required under article 9(3) of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). As the UN Human Rights Committee has noted, prosecutorial authorities do not possess the requisite degree of independence to assess the necessity and proportionality of detention. The Working Group therefore recommends that Greece complies with its obligations under the ICCPR.

Pre-trial detention

The Working Group recalls that, according to article 9(3) of the ICCPR, detention shall be exceptional rather than the general rule, and anyone detained on a criminal charge has the right to be tried within a reasonable time or released.

The Working Group notes with concern the widespread use of pre-trial detention in Greece. The imposition of pre-trial detention is in practice automatic, as the individual assessment of whether detention is necessary and proportionate does not take place. Pre-trial detention may also be imposed for up to 18 months, contrary to article 6(4) of the Greek Constitution, which stipulates that detention pending trial should not exceed one year in the case of felonies or six months in the case of misdemeanours. These periods may only be extended for up to six months in entirely exceptional cases.

Moreover, the separation of pre-trial detainees and convicted persons is not implemented in any of the facilities visited. Pre-trial detainees are also subject to the same treatment as those who have been convicted, contrary to the presumption of innocence that all persons are entitled to prior to conviction. The failure to separate pre-trial detainees and convicted prisoners is contrary to article 10(2)(a) of the ICCPR and rule 11(b) of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules).

The Working Group urges Greece to abide by its international obligations to ensure that pre-trial detention is exceptional, and that persons detained pending trial are separated from convicted persons and are subject to separate treatment appropriate to their status as unconvicted persons.

Presumption of innocence

The Working Group recalls that everyone charged with a criminal offence has the right to be presumed innocent under article 14(2) of the ICCPR. The Working Group received credible information involving non-nationals in pre-trial detention who were detained exclusively on the basis of police testimony, including when there was other evidence that did not support the guilt of the persons involved. Similar instances were reported to the Working Group in cases of drug related crimes and organised crimes. The presumption of innocence imposes a burden on the prosecution of proving charges beyond reasonable doubt. The Working Group urges the judicial authorities to ensure that accused persons are afforded the right to the presumption of innocence and a fair consideration of all available evidence when making decisions to detain, regardless of the nationality of the accused.

Right to legal counsel

The Working Group was informed of numerous cases in which detainees accused of misdemeanours were not informed of their right to legal assistance, including legal aid. In most instances, the detainees appeared without a lawyer when brought to the Public Prosecutor when pre-trial detention was ordered. As a result, the detainees could not effectively defend themselves and were not given a fair opportunity to contest the pre-trial detention. The Working Group received information, however, that detainees who were accused of felonies, particularly in relation to serious drug offences, were informed of their right to access a lawyer of their choice or at no cost if they did not have sufficient means to afford legal assistance. The Working Group recommends that the provision of the right to legal assistance be extended to all persons who are accused of any type of crimes, particularly misdemeanours.

According to principle 9 and guideline 8 of the UN Basic Principles and Guidelines on remedies and procedures on the right of anyone deprived of their liberty to bring proceedings before a court, persons deprived of their liberty have the right to legal assistance by counsel of their choice, at any time during their detention, including immediately after the moment of apprehension. Upon apprehension, all persons shall be promptly informed of this right. Assistance by legal counsel in the proceedings shall be at no cost for a detained person without adequate means.

The Working Group encourages the Government of Greece to ensure that all persons shall be promptly informed of the right to legal assistance by counsel of their choice upon apprehension or at no cost if they cannot afford a lawyer. The authorities must also ensure that all persons deprived of their liberty benefit from this right at any time during their detention.

Provision of information in other languages

The Working Group recalls that, according to articles 9(2) and 14(3)(a) of the ICCPR, every person who is arrested has the right to be informed in a language that he or she understands of the reasons of the arrest, and to be promptly informed of the charges. The authorities are also required to inform the detained person in a language that he or she understands of his or her rights, including the right to legal counsel and to request a court to consider the legality of the detention.

The authorities informed the Working Group that all detained persons are informed of the reasons for their detention, either orally or in writing. If the detained person is a foreign national who does not understand the Greek language, care is taken to explain their rights to them through an interpreter or a consular authority. Individual informative sessions are provided when necessary in special cases. Information bulletins in the language of the detainee are also available, but were not visible in most cases. The Ministry of Citizen Protection provided to the Working Group printed materials with the rights of detainees explained in various languages, but these materials do not appear to be consistently provided to detainees.

The Working Group received numerous reports that, owing to the lack of interpreters, detainees were not informed in a language that they understood of the reasons of their arrest, nor of their rights as detainees. According to article 14(3)(f) of  the ICCPR, all persons charged with a criminal offence have the right to the free assistance of an interpreter if he or she cannot understand the language used in court. While the challenges of providing interpretation are considerable in a context in which persons of many different nationalities and languages are in contact with the law, the Working Group urges the Government to provide interpretation services to all persons who have been deprived of their liberty.

Short trials

A fair trial requires time for the parties to present their evidence and, in particular, for the accused person to be given adequate time to be heard pursuant to article 14(1) and 14(3) (b) and (d) of the ICCPR. According to several credible reports, some criminal trials have been short, ranging from a few minutes to a few hours and concluded in a single day. There is also often no opportunity for the accused to address the court, while law enforcement agents are extensively heard. This practice is in direct violation of the rights to a fair trial, including the principle of the equality of arms. The Working Group calls upon the Government to ensure that the accused is given adequate time to present a defence and to address the court.

Overcrowding of detention facilities

The Working Group notes that severe overcrowding remains an issue in most detention facilities, which are over capacity. The Working Group is of the view that overcrowding could be resolved by reducing the use of pre-trial detention, establishing new separate facilities for remanded persons and implementing alternative measures to detention.

Conditions of detention

During its visits to facilities in which people are deprived of their liberty, the Working Group noted that the conditions were in some instances better for Greek nationals than other foreign nationals. For example, at some prison facilities, the wards in which Greek nationals are detained appear to be significantly less crowded than other wards in which other nationals are housed, with a higher number of non-European nationals detained in each cell.  In addition, several non-Greek detainees from other regions reported serious health issues, including physical and psychosocial disabilities that require urgent medical attention that has not been granted by the authorities.

The Working Group was, however, also informed of other cases of vulnerable individuals and groups who had received appropriate individualised treatment from the authorities, including persons who were accused of or had committed serious sexual offences that require protective measures and LGBTI persons. The Working Group invites the Government to ensure consistent application of individualised treatment in all places of detention.

Furthermore the Working Group is concerned that, in general, the medical services located in prisons are understaffed, which could result in a higher risk of deaths in custody. According to rule 24 of the Mandela Rules, prisoners should enjoy the same standard of health care that is available in the community, and should have access to necessary health care services free of charge without discrimination.

Having visited detention facilities related to the criminal justice system, including police stations and prisons, the Working Group considers that they do not generally meet international standards, particularly the Mandela Rules, due to overcrowding, lack of adequate cleaning and sanitary services, and inadequate or non-existent health services. The lack of satisfactory conditions of detention often impacts upon a detainee’s ability to participate in his or her criminal proceedings and to present an effective defence and appeal. It is therefore important for the Government to address the conditions within detention facilities as a matter of priority.

Monitoring of places of detention

The Working Group identified a general lack of awareness among detainees as to how to submit a complaint in relation to their detention and the conditions in which they are held.  There is no visible mechanism in places of deprivation of liberty, such as a telephone number or relevant contact details, to present claims to the Greek Ombudsman on violations of human rights.  Many detainees also reported that there were few, if any, visits to their places of detention by relevant monitoring mechanisms. The Working Group urges Greece to consider establishing a hotline for reporting in the prisons, to display such information throughout, and provide sufficient funding for regular and independent monitoring and oversight of places of detention.

IV. Detention of persons in the context of migration

The Working Group recognises the challenges involved in respecting international human rights standards in the current context of mass migration into the country and the arrival of large numbers of people seeking international protection. Following the closure of the borders at the Balkan corridor and the adoption of the EU-Turkey statement in March 2016, the administrative detention of migrants has significantly increased. As a result, in 2017, 68,112 persons were arrested for illegal entry or stay in Greece; 93,367 in 2018; and, as of 2 December 2019, 98,019 in 2019. As of 5 December 2019, 2 257 asylum seekers are detained in pre-removal detention centres (PRDCs) and 1273 persons are further detained in police stations.

The Working Group visited ten facilities in which asylum seekers may be or are deprived of their liberty, including police stations, border guard stations and cells maintained by the Hellenic Coast Guard, reception and identification centres (RICs) and PRDCs. It identified serious problems that may lead to the arbitrary and prolonged deprivation of liberty, including the inadequate individual assessment of the appropriateness and necessity of detention; detention exceeding in practice the maximum three-month period provided by law for asylum seekers due to the delays in registration of asylum applications, and detention in inappropriate facilities such as police stations that are not suitable for the long-term detention, including of asylum seekers. Equally, the Working Group identified gaps in the provision of interpretation and legal aid, resulting in the lack of access to judicial remedies against the detention decisions. It furthermore notes with particular concern the policy of geographical restriction on the movement of asylum seekers from the islands and the lack of awareness of the consequences of breaching this restriction, namely placement in a PRDC.

Right to seek asylum

According to the Government, the Hellenic Police has been given clear orders to respect the right of detainees to submit an application for international protection and to exercise the legal remedies provided for by the law. The authorities claim that no foreign citizen in detention who has applied for international protection may be returned, until his/her application has been examined, since Greece fully respects the 1951 Geneva Convention relating to the Status of Refugees as well as the procedures laid out in EU Directive 2013/32/EU, incorporated into national law.

The Hellenic Coast Guard signed a Memorandum of Understanding with the UNHCR in Greece in September 2014, which was renewed in 2018. The Memorandum aims at protecting and safeguarding the fundamental rights of migrants and refugees, in accordance with the requirements of international, European and national law. Furthermore, representatives of civil society have access to all detention areas. This also applies to representatives from other actors involved in migration and refugee matters, such as the UNHCR.

According to the Greek authorities, foreign citizens under detention are provided with “Information Notes” so that they are informed in a language they understand of their rights regarding detention and the asylum procedure. The presence of an interpreter is also a standard procedure and efforts are made to cover the interpretation needs of all departments involved, with interpreters appointed by the Government or provided by NGOs.

During its on-site visits and interviews, the Working Group observed that many detainees either did not understand their right to apply for asylum and/or the procedure involved in doing so, with some individuals incorrectly believing that the process was initiated when they were fingerprinted. There is no established scheme for providing legal aid during the first instance asylum application, and interpretation was not consistently provided, with asylum seekers relying on second-hand information from fellow applicants.

The Working Group was informed that no information is provided by the police to the detainees on their right to apply for international protection or the procedural stages; such information is only provided by non-government actors. No further information appears to be provided regarding the detention time limits. In addition, both the original detention decisions and their reviews following ex-officio review by the judicial authorities are only drafted in Greek. Most PRDCs do not have interpretation services for most languages, and when interpreters exist, they do not undertake the interpretation of all procedural steps, documents and everyday issues, especially taking into consideration the high number of detainees in many PRDCs.

Furthermore, some persons who had been detained on separate criminal charges but were also applying for asylum experienced significant barriers to pursuing their claims when they were unable to attend their interviews with the Asylum Service. In addition, the Working Group was informed that these criminal charges could affect determination of the asylum claim.

The right to seek asylum is recognised under article 14(1) of the Universal Declaration of Human Rights. In addition, as the Working Group recognised in its Revised Deliberation No. 5, the right to personal liberty is fundamental and extends to all persons at all times, including migrants and asylum seekers irrespective of their citizenship, nationality or migratory status. All detained migrants must have access to legal representation and interpreters.

Protective custody

According to the Government, article 19 of Presidential Decree 220/2007 obliges the competent authorities, such as the Reception and Identification Service, the Asylum Service and the Police, to undertake all the necessary measures for the representation of unaccompanied minors. This entails the competent authorities informing the Prosecutor for Minors or, when there is no such Prosecutor, the Prosecutor at the local First Instance Court, who acts as a temporary guardian. Moreover, Law 4554/2018, which will enter into force on 1 March 2020, foresees that all unaccompanied minors in Greece are appointed a professional guardian.

According to article 118 of Presidential Decree 141/1991, children can be placed under protective custody until they are referred to appropriate reception facilities or until they are reunited with the persons responsible for them. Protective custody under Greek law does not always amount to detention but, in practice, it has mostly been implemented through the detention of children in pre-removal detention facilities or police stations. In some cases, children have been placed under protective custody in hospitals, also under the care or supervision of police forces.

According to data from the National Centre for Social Solidarity (EKKA), as of 30 November 2019, there were 257 children held in protective custody. EKKA prioritises unaccompanied minors in administrative detention for placement in alternative emergency accommodation or proper shelters. However, the Government points to the considerable lack of such places in order to cover the needs of all unaccompanied minors in Greece. The Working Group was informed that while the number of unaccompanied minors in the country has reached approximately 5000, there are 1376 places in long-term accommodation and 840 in short term accommodation.

The Working Group confirmed the existing substantial burden on shelter facilities, resulting in many unaccompanied children being held in protective custody in unacceptable conditions in facilities that are not appropriate for the detention of children, such as police stations and pre-removal facilities on the mainland. Although officials appear to be providing the best support available in the circumstances, the Working Group noted that some children were being held for prolonged periods (ranging from a few days to more than two months) in conditions similar to those of criminal detention, especially in police stations. These children were being held together with adults, in dark cells, with no access to recreational or educational activities, and no information on what would happen to them in future. There is no maximum time limit on the period in which a child may be held in protective custody.

Furthermore the Working Group was informed that the prosecutor, as institution responsible for the care and security of the children under protective custody, does not visit the children in the detention facilities.

In February 2019, the European Court of Human Rights found that the automatic placement of unaccompanied asylum-seeking children under protective custody in police facilities, without taking into consideration the best interests of the child, violated article 5(1) of the European Convention on Human Rights (ECHR). The Working Group urges the Government to uphold its obligations under the Convention of the Rights of the Child and ECHR by putting an end to the detention of children under the protective custody scheme in police stations or other facilities related to the criminal or immigration systems.

The Working Group invites the Government to ensure that the best interest of each child is prioritized and that children who enter the country in an irregular manner are not detained and are placed in facilities appropriate to their age. As the Greek Ombudsman has observed, this could be achieved by transitioning to community-based care, foster care, supported independent living, and the gradual reduction of institutional structures.

Age assessment

According to article 14(9) of Law No. 4375/2016, whenever there is doubt as to whether a third-country national or stateless person is a minor, an age assessment shall be undertaken and, until the assessment ruling is issued, the person is presumed to be a minor. In addition, according to article 6 of the Joint Ministerial Decision 92490/2013, age assessment of persons claiming to be minors is to be conducted in three consecutive stages consisting of: clinical examination by a paediatrician; psychological and social evaluation by qualified experts, and medical examination of skeletal age. Article 6(8) of the Decision provides for procedural guarantees throughout the age assessment, including guaranteeing that the person is represented throughout the procedure, obtaining of consent for the examinations, and ensuring that the primary consideration is the best interest of the child.

The Working Group notes that these provisions are not being applied in practice. At present, the police reportedly rely primarily on x-ray and dental examinations under the third step of the age assessment procedure, and these examinations are not sufficient to accurately assess a person’s age. Persons claiming to be children are reportedly not generally represented or informed of their rights in a language that they understand during the assessment. In order to challenge the outcome of the assessment, the person must submit an appeal to the Secretariat of the RIC within 10 days of notification of the decision, which poses difficulties for persons based within a RIC who cannot access relevant documentary proof of their age within such a short timeframe. In addition, the assessment procedure appears to be ad hoc and only applies to persons undergoing reception and registration procedures, as well as those who have applied for international protection. The guarantees applicable to age assessment do not apply to unaccompanied children who are in protective custody under the responsibility of the Hellenic Police.

As a result, unaccompanied minors and other children are being detained unnecessarily due to inaccurate assessment procedures, and are treated as and detained with adults. The Working Group recommends that the authorities consistently apply the guarantees outlined above when conducting age assessments, particularly the presumption that a person is a child unless the contrary can be conclusively proven. The Working Group reiterates the Greek Ombudsman’s call to the Government in 2018 to put a complete end to all administrative detention of migrants under 18.

Vulnerability assessment

Greek law does not prevent the detention of vulnerable individuals or groups. However, the law contains guarantees for such individuals.  According to article 14(8) of Law No. 4375/2016 and article 11(2) of Law No. 3907/2011, vulnerable people include unaccompanied minors; persons with disabilities; elderly persons; pregnant women; single parent families with children, victims of torture or other serious form of psychological, physical, or sexual violence or exploitation (for example, persons with post-traumatic stress disorder), and victims of trafficking. The vulnerability of an individual must be assessed by the Reception and Identification Service prior to registration of an asylum application or during the asylum process, and is used in determining whether to detain or prolong detention.

The determination of vulnerability is critical to the immigration and asylum procedures, at least until the new law on international protection enters into force which no longer associates the vulnerability assessment with the type of asylum procedure to be followed. Currently, when a person is determined to be part of a vulnerable group specified in the legislation, the geographical restriction to remain on the island at which he or she arrived or was received is lifted, and the person can travel freely within Greece without risk of arrest. The consideration of asylum applications is also reportedly faster for those persons who are recognised as belonging to a vulnerable group under the regular asylum procedure.

Persons who are vulnerable are, however, detained in practice, and the Working Group was informed of cases in which individuals did not undergo a proper identification of vulnerability and individualised assessment prior to the issuance of a detention order. There are also delays between the time of arrival and the conducting of vulnerability assessments due to the understaffing and lack of medical and psychosocial experts. The Working Group urges the authorities to prioritise the hiring of sufficient experts, particularly in the islands, to carry out vulnerability assessments and to ensure that they are conducted in every case.

Opportunity to challenge detention and removal decision

The Greek authorities have pointed out that the right of foreign citizens to challenge the measure of detention in case of expulsion was provided for in article 76 of Law 3386/2005, a right that can be exercised anytime during the duration of the detention.

The Working Group was informed that asylum applications are submitted before the Asylum Service in the first instance. If the application is rejected, the applicant can appeal the decision in the second instance before an Independent Appeals Committee under the Appeals Authority. An appeal must be lodged within five days at border procedures. Legal aid funding for lawyers is only provided on appeal and, if a person did not have their own lawyer during the initial first instance hearing, taking into consideration that the Asylum Service lawyers do not suffice to cover all demands, it is practically impossible to find a lawyer within the prescribed time in order to prepare for the appeal.

Asylum seekers may also lodge an application for annulment of the second instance decision before the Administrative Court of Appeals within 60 days from the notification of the decision. However, the effectiveness of this legal remedy is severely undermined by a number of obstacles, including that a lawyer can only file the application for annulment. No legal aid is provided in order to challenge a second instance negative decision on an asylum application and the capacity of NGOs to file this application is very limited taking into account the number of persons in need of international protection in Greece. In addition, the application for annulment does not automatically suspend deportation, and there is no guarantee that the applicant will not be removed during lengthy delays in hearing the matter.

The Working Group urges the Government to expand the availability of publicly funded legal aid so that persons seeking international protection can access legal advice at all stages of the process from the time of filing their application until a final determination is made.

Support to lawyers and human rights defenders

In its 2013 report, the Working Group has recommended that lawyers and civil society organizations, as vital stakeholders who must be protected, should be ensured full access to all detention facilities, and a systematic, independent monitoring system should be established for them.

The authorities have informed the Working Group of the National Mechanism for the investigation of incidents of ill treatment, arbitrary conduct in the discharge of duties or misuse of power by law enforcement and detention facility agents that has been established by article 56 of Law 4443/2016 within the Greek Ombudsman. The National Mechanism is a supplementary mechanism to the independent functions of the judicial system and of the internal procedures of security forces disciplinary bodies, which will further guarantee that such incidents are fully and effectively investigated by an independent authority.

Pushbacks at the Greece-Turkey border

The Working Group was informed that some newly arrived persons in the Evros region are arrested, detained in very poor conditions, and summarily returned across the Greece-Turkey land border without being given the opportunity to apply for international protection in Greece.  In some cases, individuals had made previous attempts to cross the border, but were forcibly removed to Turkey in each case.  Pushback practices are not permitted under Greek law and are contrary to the right to seek asylum. The Working Group is therefore of the view that detention for this purpose has no legal basis. The Working Group urges the Government to put an immediate end to pushbacks and to ensure that such practices, including any possible acts of violence or ill-treatment that has occurred during such incidents, are promptly and fully investigated.

Legislative amendments and the announced policy on migration

The Working Group also takes note of the entry into force of parts of Law No. 4636/2019 on 1 November 2019, with other provisions entering into force from 1 January 2020. The new provisions appear to introduce more restrictive procedures that may compromise the general legal principle that detention of asylum seekers is exceptional and should only be resorted to where provided for by law and where necessary to achieve a legitimate purpose.

According to article 46 of Law 4636/2019, persons applying for international protection can be detained, if necessary, regardless of whether they apply for asylum while in detention or not. In addition, the Asylum Office will no longer provide a recommendation regarding the detention to the police, but only information.

The Working Group is also aware that the new law will extend the maximum detention period from 3 to 18 months, which may reach 36 months if added to immigration detention. This appears to treat the detention of migrants and asylum seekers as the rule and not the exception. The Working Group is concerned that these provisions are not in line with the principle of proportionality, necessity and reasonableness, which should govern measures of deprivation of liberty.

The Working Group is aware of the Government’s plans to establish five new centres in order to create more space to accommodate asylum seekers. It is not clear whether and to what extent these centres will be closed so that residents are in effect deprived of their liberty. The Working Group received numerous allegations that the facilities, as created by the new law and in accordance with the Government’s policy, will be closed ones, as opposed to open centres such as the existing RICs. The authorities have argued that the term closed only means that the entrance and exit of the centre will be controlled.

It is important for the Government to ensure that any new centres remain open and do not reinforce the practice of detaining asylum seekers. However, the plans also reportedly include the creation of centres for unaccompanied minors staffed by doctors and psychologists, which may be a positive development if they are not closed centres.

V. Deprivation of liberty in the context of psychosocial disability and social care

The Working Group was informed that psychosocial disabilities, including depression and anxiety disorders, are increasingly common in Greece as a result of the economic crisis in recent years. The Ministry of Health has committed to prioritising the deinstitutionalisation of persons with psychosocial disabilities whenever possible, which is a commendable approach and has resulted in community-based care being made available to more individuals. For example, the Dromokaiteio Psychiatric Hospital in Attica provides hospices, boarding houses, and supported-living apartments to allow persons who would otherwise have required hospitalisation to live independently in the community.

With regards to the care institution for children and young adults with disabilities in Lechaina, the Working Group would like to encourage the Government to continue with the deinstitutionalisation process and, in the meanwhile, to provide it with sufficient financial and material resources and personnel including doctors, nurses, auxiliary personnel, as well as occupational therapists and physiotherapists, in order to enable the institution to fully comply with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

However, psychiatric clinics and units within hospitals continue to receive a large number of involuntary admissions, with approximately 60% of admissions at Dromokaiteio Psychiatric Hospital being of an involuntary nature. According to the Ministry of Health, there were 8,300 involuntary commitments in 2018 across Greece out of a total 21,500 cases of psychiatric hospitalisation. The procedure for involuntary admission is problematic in several respects, including the fact that police officers are frequently required by an order of the Public Prosecutor to arrest persons who have been reported by relatives or neighbours to be suffering from a psychosocial disability, rather than the arrest being carried out by appropriately qualified medical personnel.  In addition, according to Law 2071/1992, following an assessment of the mental health of such individuals, a court must consider the involuntary admission within 10 days. However, lengthy delays are reportedly common before a judge hears the matter, and when the matter is heard, the proceedings are usually not conducted in the presence of the individual concerned, or of his or her legal counsel. Finally, while involuntarily admitted individuals are given a statement of their rights upon admission, including the right to legal representation, they frequently do not have access to a lawyer to challenge their mental health assessment either because they do not have capacity to contact legal counsel or were unaware of or unable to understand this right.

A draft law is currently being developed in relation to the deprivation of liberty of persons with psychosocial disabilities, and the Working Group urges the Government to address these issues as part of the development of that legislation. Such reforms could include the automatic release of involuntarily admitted individuals if their case cannot be reviewed by the courts within the statutory deadline of 10 days, and ensuring that a guardian is appointed in cases where the individual is lacking capacity to represent him or herself or is unable to seek the assistance of a lawyer.

According to the information received, some individuals are detained involuntarily for prolonged periods, in some cases for years, because they are experiencing mental and/or physical health conditions. This is often because the individuals have no other family or other support in the community.  While this can be an invaluable means of providing social care, such cases must remain under regular review by the courts so that the involuntary admission does not become indefinite deprivation of liberty against the will of the individual concerned.

Finally, the Working Group was informed that the legal basis for the involuntary admission of persons with psychosocial disabilities in private clinics is not clear due to the absence since 1992 of a Ministerial decision covering private facilities. It is important that this gap in the law is addressed as soon as possible, given the increasing use of private clinics due to insufficient capacity to house individuals in public facilities. The Ministry of Health should also conduct regular visits to all places where persons with psychosocial disabilities are held, whether private or public facilities, in order to monitor the length and conditions of involuntary admission and to bring cases that may amount to arbitrary deprivation of liberty to the attention of the Public Prosecutor and the courts.

Conclusion

These are the preliminary findings of the Working Group. The Working Group is mindful of the complexity of the legal framework and the current challenges in relation to the deprivation of liberty in a variety of settings in Greece. It looks forward to engaging in a constructive dialogue with the Government of Greece in the coming months, while determining its final conclusions in relation to this country visit. The Working Group acknowledges with gratitude the willingness of the Government to invite it to Greece and notes that this is an opportunity for introducing reforms to address situations that may amount to arbitrary deprivation of liberty.

Προσφυγές ΕΠΣΕ σε ιστότοπους ΕΔΔΑ – Συμβουλίου Ευρώπης και Επιτροπής ΟΗΕ για ΑΔ

Προσφυγές ΕΠΣΕ σε ΕΔΔΑ

Αναφορές ΕΠΣΕ σε Επιτροπή Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης

Προσφυγές ΕΠΣΕ σε Επιτροπή ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
– στο Keyword βάλετε “Greek Helsinki Monitor”

Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου για τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας

eleda

Δελτίο Τύπου για τα περιστατικά αστυνομικής αυθαιρεσίας

Τις τελευταίες μέρες δημοσιοποιούνται καταγγελίες αλλά και οπτικοακουστικά τεκμήρια για επαναλαμβανόμενα επεισόδια εκτεταμένης και ανεξέλεγκτης αστυνομικής βίας. Την ίδια στιγμή  διατυπώνεται από αρμόδια και αναρμόδια πολιτικά πρόσωπα αλλά και από διαμορφωτές κοινής γνώμης ένας δημόσιος λόγος που δικαιολογεί ή ακόμα χειρότερα επικροτεί παρόμοια φαινόμενα.

Αντιθέτως, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει κινητοποιηθεί κανείς μηχανισμός ελέγχου, λογοδοσίας και δίωξης περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας. Επιπλέον, κατά πάγια πρακτική, η στέρηση της πρόσβασης σε συνήγορο υπεράσπισης των συλληφθέντων παραβιάζει τα δικαιώματά τους, ενισχύει τις ενδείξεις δυσανάλογης βίας, καθώς και τη βασιμότητα των καταγγελιών για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση.

Η κατάσταση αυτή εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους, καθώς ωθεί στην εμπέδωση εντός της αστυνομίας της αντίληψης ότι είναι επιτρεπτές συμπεριφορές «ρεβάνς» έναντι οιουδήποτε προσώπου ή ομάδας προσώπων, ή ακόμα και όποιας περιοχής ταυτίζεται στο δημόσιο λόγο με την παραβατικότητα και την ανομία.

Οι πρακτικές αυτές  παραβιάζουν θεμελιώδεις αρχές και κανόνες του Κράτους Δικαίου και υπονομεύουν τον φιλελεύθερο χαρακτήρα της Δημοκρατίας. Την πολιτική ευθύνη για όλα αυτά επωμίζεται η Κυβέρνηση, εφόσον μάλιστα δεν διαφαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρχει από πλευράς της ετοιμότητα, ούτε καν διακηρυκτική, για μια ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών. Ευθύνες αναλογούν και στη Δικαιοσύνη και τις λοιπές ελεγκτικές αρχές που έχουν καθήκον, ακόμα και αυτεπαγγέλτως, να ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους.

Ο σεβασμός στους θεσμούς και στην κρατική κυριαρχία δεν ενσταλάζεται από την αστυνομική αυθαιρεσία και την τρομοκράτηση, ούτε προσιδιάζει  σε μια αστική δημοκρατία η αναφορά από υπουργικά χείλη στο «ξύλο» ως στοιχείο «αναγκαστικότητας της βίας».

Οι ιδιαίτερης έντασης και σκληρότητας αστυνομικές παρεμβάσεις σε κάθε είδους χώρο, τείνουν επαναλαμβανόμενες να μετεξελιχθούν σε δόγμα επίλυσης κάθε προβλήματος. Δεν χρειαζόμαστε ένα κράτος-τιμωρό αλλά ισχυρούς θεσμούς που θα σέβονται και θα προασπίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια σε όλες τις περιστάσεις και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, διασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή, όπως οφείλουν να πράττουν. Το κράτος μπορεί να έχει το μονοπώλιο στην άσκηση νόμιμης βίας, αλλά δεν έχει το ελεύθερο στην άσκηση αυθαιρεσίας και στην καταπάτηση των δικαιωμάτων και αυτό είναι κάτι που το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα πρέπει να αντιμετωπίσει άμεσα.

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου καλεί την πολιτική ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας και τις αρμόδιες αρχές να πράξουν άμεσα «τα νόμιμα» για όλα τα ανωτέρω καταγγελλόμενα.

Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

20/11/2019

 

*φωτογραφία: Surian Soosay – https://flic.kr/p/axVXPK

JUSTICIA brief on pre-trial detention in the European Union

justicia logo

JUSTICIA brief on pre-trial detention in the European Union

It’s time for EU action to end excessive use

September 17, 2019 – Pre-trial detention

 

DOWNLOAD PDF

 

The members of the JUSTICIA European Rights Network (a coalition of the European leading civil liberties organizations working on the right to a fair trial) call on the European institutions to adopt legislation that ensures that pre-trial detention is used fairly and only when it is really justified.

In this joint brief, the JUSTICIA European Rights Network asks the European Commission to table legislation on pre-trial detention that protects the right to liberty and the presumption of innocence, and the European Parliament and Council to ensure that it contains key procedural protections, requires the use of alternatives to detention, excludes minor offences, among other safeguards.

The JUSTICIA European Rights Network considers that the unjustified and excessive use of pre-trial detention is all too common in the EU. Evidence shows that it is something that is needlessly wasting huge amounts of public funds, and contributing to prison overcrowding and adding to inhumane conditions. This situation also threatens to undermine mutual trust and judicial cooperation among EU member states. Demand for action is growing and legislation in this area must be introduced without delay

Read the JUSTICIA brief here.

Members of the JUSTICIA European Rights Network are: Open Society Justice Initiative, Ludwig Boltzmann Institute, Bulgarian Helsinki Committee, Croatian Law Center, Civil Rights Defenders, Res Publica, Hungarian Helsinki Committee, Greek Helsinki Monitor, Irish Council for Civil Liberties, Czech League of Human Rights, Statewatch, Human Rights Centre, KISA, Antigone, Human Rights Monitoring Institute, Netherlands Helsinki Committee, Helsinki Foundation for Human Rights, APADOR, The Peace Institute, Rights International Spain.

If you are a journalist interested in this story, please telephone Fair Trials’ press department on +44 (0) 20 7822 2370 or +32 (0) 2 360 04 71.

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders: Cyprus: Police abuse and arbitrary detention against Mr. Doros Polykarpou

obs

Cyprus: Police abuse and arbitrary detention against Mr. Doros Polykarpou

CYP 001 / 0819 / OBS 067

Police Abuse / Arbitrary detention /

Judicial harassment

Cyprus

August 20, 2019

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, a partnership of the World Organisation Against Torture (OMCT) and FIDH, requests your urgent intervention in the following situation in Cyprus.

Description of the situation:

The Observatory has been informed by the Greek Helsinki Monitor (GHM), about the police abuse including the arbitrary detention against Mr. Doros Polykarpou, Executive Director of KISA, a migrant support NGO in Cyprus.

According to the information received, on August 2, 2019, Mr. Doros Polykarpou was arrested by the police in front of the KISA office. At approximately 10:30am, Mr. Polykarpou heard a police officer shouting at a 16-year-old boy who was driving a motorcycle. The scene happened outside of KISA premises. When Mr. Polykarpou approached the young man to ask if he needed any help, the police officer ordered him to leave immediately and when he refused, saying it was a public place and he had every right to stay and watch what was happening, the police officer said Mr. Polykarpou was being arrested for obstructing the work of the police. The police officer also threatened to arrest all other KISA staff who were present, in spite of assurances of Mr. Polykarpou that there was no intention to hinder the work of the police.

The police officer then alerted his colleagues, who arrived on the spot, and arrested Mr. Polykarpou. The latter was taken to Lycavitos police station, and charged with “obstruction of police work” and “attempt to escape”[1]. He was subsequently released. KISA filed a complaint over Mr. Polykarpou’s treatment, adding that the organisation had previously filed a complaint against the same police officer for the illegal and violent arrest of a migrant in Solomou Square on June 1, 2019, followed by a racial profiling as well as the violation of all his procedural rights.

The Observatory expresses its concern due to the fact that this attack against Mr. Polykarpou is not an isolated incident but is part of a broader trend of acts of intimidation and retaliation against KISA for its work supporting migrants’ rights and defending human rights. Such incident is the sixth similar attack against members of KISA since 2010. All the five previous cases of criminalisation ended up by an acquittal in the court[2].

The Observatory expresses its deep concern for the situation of Mr. Doros Polykarpou and urges the authorities to put an end to any kind of harassment against him and against all human rights defenders in Cyprus.

The Observatory recalls that Cyprus has an international obligation to protect human rights defenders, with a specific emphasis on preventing abuse of power by law enforcement officers. In certain cases where police officers repeatedly commit the crime of abuse of power with no adequate punishment, an environment of impunity is created, with dire consequences for the rule of law and human rights.

Actions requested:

Please write to the authorities of Cyprus asking them to:

 1. Put an end to any kind of harassment – including at the judicial level – against Mr. Doros Polykarpou and all human rights defenders in Cyprus and ensure that they are able to carry out their legitimate activities without any hindrance and fear of reprisals in all circumstances;
 2. Comply with all the provisions of the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the United Nations General Assembly on December 9, 1998, in particular with its Articles 12(2) and 18(2);
 3. Ensure in all circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and with international human rights instruments ratified by Cyprus.

Addresses:

 • President of Cyprus, Nicos Anastasiades Email: info@presidency.gov.cy Fax: +357 22 663799
 • Minister of Justice Mr. George L. SavvidesEmail: registry@mjpo.gov.cy Fax: +357 22518356
 • Police Service of Cyprus, Chief of Police Kypros Michaelides, Email: police@police.gov.cy Fax: +4122808598
 • Permanent Representative of Cyprus to the EU, Ambassador Nicholas Emiliou, Email: cy.perm.rep@mfa.gov.cy Fax: +32 2 7354552
 • Permanent Mission of Cyprus to the United Nations in Geneva, Switzerland, Ambassador George Kasoulides, Email: pm.geneva@mfa.gov.cy Fax:+41227910084
 • Embassy of Cyprus in Brussels, Belgium, Ambassador Antonis Grivas   Εmail: cyprusembassybe@mfa.gov.cy Fax +322650 06 20

Please also write to the diplomatic representations of Cyprus in your respective countries.

***

Geneva-Paris, August 20, 2019

Kindly inform us of any action undertaken quoting the code of this appeal in your reply.

The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders (the Observatory) was created in 1997 by the World Organisation Against Torture (OMCT) and FIDH. The objective of this programme is to prevent or remedy situations of repression against human rights defenders. OMCT and FIDH are both members of ProtectDefenders.eu, the European Union Human Rights Defenders Mechanism implemented by international civil society.

[1] “Obstructing police work”: imprisonment not exceeding one month, or to a fine not exceeding one hundred fifty pounds, or both. “Attempt to escape lawful arrest”: imprisonment up to five years.

[2] The previous charges included: Illegal fundraising, disobeying court order and receiving stolen goods, resisting arrest and causing bodily harm to police officer, using megaphone, disturbance of public order, conspiracy for committing an offence, intervention in the court procedures, rioting, threatening to commit violence. All the charges were later dropped by the court. See for instance Observatory Press Release, May 7, 2012; Observatory Joint Press Release, June 5, 2012 and Observatory Joint Open Letter to the Authorities, November 23, 2012.

JUSTICIA European Rights Network expresses its deep concerns on the decision of Poland to introduce a possibility to sentence a convict for a whole life sentence

14June2019

The members of the JUSTICIA European Rights Network (a coalition of the European leading civil liberties organizations working on the right to a fair trial) would like to express their deep concerns regarding the recent Polish Parliament decision to adopt an amendment to the Criminal Code introducing a possibility to sentence a convict for a whole life sentence.

Pursuant to the newly adopted provision the Criminal Court will have a power to exclude the possibility of conditionalearly release whenever the nature or circumstances of convict’s crime, as well as its personal characteristics, indicate that the convicted person’srelease from prison will result in a permanent threat to the life, health, liberty orsexual freedom of any other person. Moreover, the Court will also be able to make a similar decision in the case of convicts who were previously sentenced to life imprisonment.The JUSTICIA European Rights Network would like to emphasize that these provisions raise serious concerns regarding theircompatibility with the Conventionfor the Protection of Human Rightsand Fundamental Freedoms(the “Convention”). The European Court of Human Rights has on numerous occasionspointed out that all life prisoners cannot be denied a prospect of a release and they should have a possibility to apply for the review of their sentence1.Otherwise, their punishment will result in inhuman treatment violating requirements arising from art. 3 of the Convention. This is also required by other international human rights standards. The International Covenant on Civil and Political Rights, for example,indicates that the essential aim of the penitentiary system should be a prisoner’s reformation and social rehabilitation. Moreover, theCouncil of 1See e.g.: ECtHR judgement (Grand Chamber) of 9 July 2013 in the case Vinter and Others v. the United Kingdom, application no. 66069/09; ECtHR judgement (Grand Chamber) of 26 April 2016 in the case Murray v. Netherlands, application no. 10511/10;ECtHR judgement of 4 October 2016 in the case T.P. and A.T. v. Hungary, application no. 37871/14

Europe Recommendationsindicate conditional release to be available to all sentenced prisoners, including life–sentenced prisoners2.Likewise, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (“CPT”) has indicated its serious reservations regarding countries which have introduced whole life sentence. In the CPT’s opinion,imprisonment for life without any real hope of releasehas constitutesinhumantreatment.3Therefore, the members of JUSTICIA European Rights Network hope that Polish authorities will revoke proposed changes in Criminal Code and ensure compliance of the national system of conditional release with the requirements of the Council of Europe. As a result, we call upon the President of Poland to veto the proposed amendment. The adoption of this law will significantly underminehuman rights in Poland. 2Recommendation Rec(2003)22 of the Committee of Ministers to member states on conditional release (parole)3Situation of life-sentenced prisoners, Extract from the 25th General Report of the CPT, published in 2016, available at: https://rm.coe.int/16806cc447

Ευρωκόλαφος για ανεκτέλεστες αποφάσεις ΕΔΔΑ για βία αστυνομικών – λιμενικών και απαγόρευση τουρκικών ενώσεων

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) καλεί κυβέρνηση, κόμματα και πλειοψηφία ΜΜΕ και κοινωνίας πολιτών, αντί να πανηγυρίζουν κατά τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, να σκύψουν πάνω στις αυστηρές έως ταπεινωτικές για την Ελλάδα συνολικά αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης που πάρθηκαν την περασμένη εβδομάδα για την πάνω από δεκαετία μη συμμόρφωση με σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που αφορούν ατιμωρησία αστυνομικών και λιμενικών που έκαναν βασανιστήρια ή κακομεταχείριση και διάλυση ή άρνηση εγγραφής τουρκικών μειονοτικών ενώσεων. Τα πλήρη κείμενα των αποφάσεων της 6 Δεκεμβρίου 2018 (που αποσιώπησαν ΟΛΑ τα ΜΜΕ) ακολουθούν σε μετάφραση του ΕΠΣΕ το οποίο με συνεχείς τεκμηριωμένες παρεμβάσεις του έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποφάσεων αυτών. Οι παρεμβάσεις του ΕΠΣΕ και οι αποφάσεις της ΕΥ είναι διαθέσιμες στις ιστοσελίδες:

https://greekhelsinki.wordpress.com/tag/makaratzis/
http://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=004-15563 (σχετική ιστοσελίδα Επιτροπής Υπουργών)

https://greekhelsinki.wordpress.com/tag/bekir-ousta-and-others/
http://hudoc.exec.coe.int/ENG?i=004-15568 (σχετική ιστοσελίδα Επιτροπής Υπουργών)

1. Ατιμωρησία αστυνομικών και λιμενικών για χρήση βίας

 • Η Ελλάδα ελέγχεται γιατί έχει σύντομες προθεσμίες παραγραφής αδικημάτων για βασανιστήρια και κακομεταχείριση και έτσι δεν μπορεί να επανεξετάσει τις υποθέσεις που οδήγησαν σε καταδίκες από το ΕΔΔΑ, πλην της μόνης για την οποία υπάρχει καταδίκη από ελληνικά δικαστήρια για βασανιστήρια που δεν έχουν παραγραφή (υπόθεση Σιδηρόπουλου – Παπακώστα για βασανιστήρια με ηλεκτροσόκ το 2002).
 • Ζητείται από την Ελλάδα ενημέρωση για το αν παρέμειναν στην υπηρεσία οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί δράστες των βασανιστηρίων και της κακομεταχείρισης στις 13 υποθέσεις που οδήγησαν σε καταδικαστικές αποφάσεις από το ΕΔΔΑ (για 9 από αυτές οι προσφυγές έγιναν από το ΕΠΣΕ).
 • Χαιρετίζεται η πρόθεση της κυβέρνησης να ζητηθεί συγγνώμη από τα θύματα βασανιστηρίων και κακομεταχείρισης και αναμένεται η υλοποίησή της.
 • Ζητείται ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως νέου μηχανισμού διερεύνησης των σχετικών καταγγελιών καθώς και για τον αντίκτυπο της εισαγωγής του ρατσιστικού κινήτρου στη διερεύνηση αυτών των υποθέσεων.
 • Ζητείται ενημέρωση για τα μέτρα για την ευθυγράμμιση του ορισμού των βασανιστηρίων με τις διεθνείς συμβάσεις και για την αφαίρεση της δυνατότητας μετατροπής ποινών φυλάκισης που επιβάλλονται για βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης σε πρόστιμα.

2. Απαγόρευση λειτουργίας τουρκικών μειονοτικών ενώσεων

 • Εκφράζεται λύπη για τη συνεχιζόμενη απαγόρευση λειτουργίας τουρκικών μειονοτικών ενώσεων και τη συνεχιζόμενη άρνηση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ ακόμα και μετά την εισαγωγή νομοθεσίας για την επανεξέταση των υποθέσεων αυτών που αγνόησε το Εφετείο Θράκης αρνούμενο την άρση διάλυσης της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης.
 • Εκφράζεται βαθιά λύπη γιατί, περιφρονώντας τη νομολογία του ΕΔΔΑ, τα ελληνικά δικαστήρια μέχρι και τον Άρειο Πάγο το 2017 αρνήθηκαν την εγγραφή του Πολιτιστικού Συλλόγου Τούρκων Γυναικών Νομού Ξάνθης.
 • Καλείται η Ελλάδα να φροντίσει ώστε να αποφασίζει για τα θέματα αυτά η δικαιοσύνη σεβόμενη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και για το λόγο αυτό να προχωρήσει και σε κατάρτιση των δικαστών στην ΕΣΔΑ και στην υποχρέωση συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ.
 • Λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης αποφασίστηκε να επανεξετασθεί η συμμόρφωση της Ελλάδας κατεπειγόντως το Σεπτέμβριο 2019.

Συμβούλιο της Ευρώπης – Απόφαση Επιτροπής Υπουργών: Επίβλεψη εκτέλεσης αποφάσεων ΕΔΔΑ Μακαρατζής κτλ. κατά Ελλάδας (βία αστυνομικών – λιμενικών)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Αποφάσεις

CM/Del/Δεκ(2018)1331/H46-13

6 Δεκεμβρίου 2018

1331η συνεδρίαση, 4-6 Δεκεμβρίου 2018 (ΑΔ)

H46-12 Ομάδα αποφάσεων Μακαρατζής κ.λπ. κατά Ελλάδας
(Προσφυγές υπ’ αριθ. 50385/99 κτλ.)

Επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Αποφάσεις

Οι Αναπληρωτές

1. υπενθυμίζοντας ότι αυτές οι υποθέσεις αφορούν τη χρήση δυνητικά θανατηφόρας βίας και κακομεταχείρισης από όργανα επιβολής του νόμου καθώς και την έλλειψη αποτελεσματικών ερευνών ικανών να οδηγήσουν σε επαρκείς πειθαρχικές και ποινικές κυρώσεις·

Όσον αφορά τα ατομικά μέτρα

2. υπενθυμίζουν με λύπη ότι, λόγω των ισχυόντων κανόνων παραγραφής, δεν είναι δυνατή η επανεξέταση υπερβολικά επιεικών καταδικαστικών αποφάσεων ή αναποτελεσματικών ποινικών ανακρίσεων (ειδικότερα της πρόσφατης υπόθεσης Andersen).

3. εκφράζουν επίσης τη λύπη τους για το γεγονός ότι στην υπόθεση Zontul, λόγω της τότε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, η επανεξέταση της ποινικής καταδίκης των λιμενικών υπεύθυνων για προσβολή της σεξουαλικής αξιοπρέπειας δεν θα επέτρεπε να ληφθεί υπόψη η διαπίστωση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι τα γεγονότα αποτελούσαν βασανιστήρια κατά την έννοια του άρθρου 3 της Σύμβασης, καθώς στην έννοια των βασανιστηρίων στην ελληνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνονταν τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης· σημείωσαν ωστόσο με ικανοποίηση την απόφαση του Συνήγορου του Πολίτη να επαναλάβει τις πειθαρχικές έρευνες σχετικά με τις συνέπειες των εν λόγω πράξεων·

4. εξέφρασαν τη λύπη τους για το γεγονός ότι σε όλες τις περιπτώσεις – εκτός από εκείνες των Σιδηρόπουλου – Παπακώστα και Andersen – η επανάληψη των πειθαρχικών ερευνών δεν ήταν δυνατή λόγω του ότι τα αδικήματα είχαν παραγραφεί·

5. κάλεσαν τις αρχές να ενημερώσουν την Επιτροπή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2019 για την επανεξέταση των πειθαρχικών ερευνών σχετικά με τις υποθέσεις Σιδηρόπουλου – Παπακώστα και Andersen·

6. επισημαίνοντας επίσης την ιδιαίτερη πολυπλοκότητα του ζητήματος παραγραφής στην υπόθεση Zontul, κάλεσαν τις αρχές να υποβάλουν στην Επιτροπή έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019 τα πλήρη πορίσματα του Λιμενικού Σώματος σχετικά με την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, ιδίως όσον αφορά την παραμονή στην υπηρεσία των υπευθύνων·

7. χαιρέτισαν την πρόθεση των αρχών να ζητήσουν από τους επικεφαλής των υπηρεσιών που εμπλέκονται σε βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης να ζητήσουν γραπτή συγγνώμη από τους προσφεύγοντες· κάλεσαν τις αρχές να ενημερώσουν την Επιτροπή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2019 για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη·

Όσον αφορά τα γενικά μέτρα

8. κάλεσαν τις αρχές να εντείνουν τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους για την εξάλειψη όλων των μορφών κακομεταχείρισης από τα όργανα επιβολής του νόμου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συστάσεις της CPT και τις κάλεσαν να παράσχουν στην Επιτροπή συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ληφθέντα ή προβλεπόμενα μέτρα σε απάντηση στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου στις υποθέσεις αυτές·

9. όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των ερευνών, κάλεσαν τις αρχές να υποβάλουν έως την 1η Σεπτεμβρίου 2019 λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

α) την αναστολή της παραγραφής για αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με παραβάσεις παρόμοιες με εκείνες στις υπό κρίση υποθέσεις·

β) τη γενική δυνατότητα επανέναρξης πειθαρχικών ερευνών σε περιπτώσεις όπου έχει ήδη αποφασισθεί ποινική ή πειθαρχική ευθύνη, λαμβανομένης υπόψη της αρχής ne bis in idem που κατοχυρώνεται στον νόμο 4443/2016·

γ) την αποτελεσματικότητα του νέου μηχανισμού καταγγελίας (Συνηγόρου του Πολίτη), ιδίως υπό το πρίσμα των αποτελεσμάτων των ερευνών επί των καταγγελιών που υποβλήθηκαν μετά την έναρξη λειτουργίας του μηχανισμού στις 9 Ιουνίου 2017·

δ) τον αντίκτυπο της νέας ενισχυμένης νομοθετικής προστασίας κατά του ρατσιστικού εγκλήματος και τα ενδεχόμενα νέα μέτρα που προβλέπονται για τη διασφάλιση της διερεύνησης πιθανών ρατσιστικών κινήτρων όταν παρουσιάζεται κακομεταχείριση στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου·

ε) το κατά πόσον οι αποφάσεις για την περάτωση ποινικών ανακρίσεων λόγω παραγραφής μπορούν να υποβληθούν σε δικαστική ή άλλη ανεξάρτητη επανεξέταση·

στ) τα μέτρα που ελήφθησαν ή σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο της τρέχουσας αναθεώρησης του Ποινικού Κώδικα, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί πλήρως η διεξαγωγή των ποινικών ανακρίσεων σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης και οι σχετικές κυρώσεις με τις απαιτήσεις της νομολογίας του Δικαστηρίου, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των βασανιστηρίων και τις δυνατότητες μετατροπής ποινών φυλάκισης που επιβάλλονται για βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης σε ποινές μη στερητικές της ελευθερίας.

[Μετάφραση στα ελληνικά από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) από το αγγλικό πρωτότυπο διαθέσιμο εδώ] 


 

Συμβούλιο της Ευρώπης – Απόφαση Επιτροπής Υπουργών: Επίβλεψη εκτέλεσης αποφάσεων ΕΔΔΑ Bekir-Ousta κτλ. κατά Ελλάδας (τουρκικές ενώσεις)


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Αποφάσεις

CM/Del/Δεκ(2018)1331/Η46-12

6 Δεκεμβρίου 2018

1331η συνεδρίαση, 4-6 Δεκεμβρίου 2018 (ΑΔ)

H46-12 Ομάδα αποφάσεων Bekir-Ousta κ.λπ. κατά Ελλάδας
(Προσφυγές υπ’ αριθ. 35151/05 κτλ)

Επίβλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

 

Αποφάσεις

Οι Αναπληρωτές

1. υπενθυμίζοντας ότι οι υποθέσεις αυτές αφορούν παραβιάσεις του δικαιώματος της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι λόγω της άρνησης των εθνικών δικαστηρίων να εγκρίνουν ενώσεις και της απόφασης που οδηγεί στη διάλυση ενός σωματείου·

Όσον αφορά τα ατομικά μέτρα

2. εκφράζουν τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι αρχές, και ιδίως την τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το 2017, δέκα χρόνια μετά την έκδοση των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δύο από τις ενώσεις αυτές παραμένουν χωρίς έγκριση και μία διαλυμένη.

3. υπενθυμίζοντας ότι η υποχρέωση ενός συμβαλλομένου κράτους βάσει του άρθρου 46 της Σύμβασης να συμμορφώνεται πλήρως και αποτελεσματικά με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου εκτείνεται στην ερμηνεία της εσωτερικής νομοθεσίας από τα εθνικά δικαστήρια, σημείωσαν την πρόσφατη απόφαση του Εφετείου Θράκης που απορρίπτει για διαδικαστικούς λόγους την αίτηση επανεξέτασης της απόφασης διάλυσης μιας από τις αιτούσες ενώσεις· σημείωσαν ωστόσο ότι έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτής και ότι εκκρεμεί ενώπιον του Αρείου Πάγου·

4. κάλεσαν τις αρχές να λάβουν γρήγορα όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι υποθέσεις των αιτουσών να εξετάζονται από τα εθνικά δικαστήρια σε πλήρη και ουσιαστική συμμόρφωση με το άρθρο 11 της Σύμβασης και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και να ενημερώνεται η Επιτροπή για όλες τις σχετικές εξελίξεις .

5. κάλεσαν τις αρχές να παρέχουν τακτικά πληροφορίες σχετικά με τις περαιτέρω εξελίξεις σε όλες τις εν εξελίξει διαδικασίες σχετικά με αυτήν την ομάδα υποθέσεων ·

Όσον αφορά τα γενικά μέτρα

6. σημείωσαν με βαθιά λύπη ότι η εγγραφή άλλης ένωσης στην περιοχή της Θράκης απορρίφθηκε το 2017 με τελική απόφαση του Αρείου Πάγου για λόγους που ήδη επικρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις αποφάσεις του του 2008 σχετικά με τις παρούσες υποθέσεις ·

7. παροτρύνουν επομένως τις αρχές να λάβουν πρόσθετα μέτρα, όπως η ευρεία διάδοση της νομολογίας του Δικαστηρίου και η συστηματική κατάρτιση των εθνικών δικαστών σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εθνικά δικαστήρια λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την εγγραφή ή τη διάλυση ενώσεων εναρμονισμένα πλήρως και αποτελεσματικά με τη νομολογία του Δικαστηρίου και να ενημερώνουν την Επιτροπή για περαιτέρω εξελίξεις ·

8. αποφάσισαν να επαναλάβουν την εξέταση αυτής της ομάδας υποθέσεων κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την έκδοση της απόφασης του Αρείου Πάγου σε απάντηση της προαναφερθείσας προσφυγής που υπέβαλε μία από τις αιτούσες ενώσεις ή κατά την 1354η συνεδρίασή της (Σεπτέμβριος 2019) (DH) το αργότερο.

[Μετάφραση στα ελληνικά από το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ) από το αγγλικό πρωτότυπο διαθέσιμο εδώ


 

Council of Europe: Torture reform needed in Greece

20181207_222634

Necati Zontul

Council of Europe: Torture reform needed in Greece

The Council of Europe has re-emphasised the need for Greece to improve its law and practice on the prosecution of torture. In a decision issued on 6 December 2018, the Committee of Ministers increased the pressure on Greece to implement the decisions of the European Court of Human Rights in Zontul v Greece and several other cases.

The required reforms would provide greater access to justice for the victims of torture and ill-treatment in Greece, particularly migrants and refugees. Greece is a major point of entry for those trying to reach Europe.

The decision also noted the welcome news that the Greek government will seek to apologise formally to the victims of torture and ill-treatment.

In 2001, Necati Zontul, a Turkish man, was travelling on a boat with other migrants when he was intercepted by Greek coastguards. The coastguards then detained the passengers in a disused school in Crete. A week into Necati’s detention a coastguard trapped him in a toilet and raped him with a truncheon, while another guard kept lookout.

Following a flawed domestic investigation and prosecution of the Coastguard officers responsible for his treatment, REDRESS helped Necati to bring a case against Greece at the European Court of Human Rights.

The ECHR heavily criticised the Greek authorities for their internal investigation of the incident, in which they falsified Necati’s evidence, and for the lenient penalty imposed on the perpetrator of the rape – a suspended sentence commuted to a small fine.

The ECHR found in favour of Necati in 2012, recognising that rape can be a particularly cruel form of torture, and that Greece did not adequately punish the perpetrators or afford redress to Necati. It concluded that Greece had breached Article 3 of the European Convention on Human Rights.

The case also found that Greek law was incompatible with the country’s international obligations to prevent and prosecute torture.

The Council of Europe’s decision

In October 2018 REDRESS filed a submission with the Committee of Ministers, the body responsible for supervising the implementation of European Court of Human Rights’ decisions. The submission addressed Greece’s failure to implement the 2012 judgment.

The decision issued by the Committee of Ministers on 6 December 2018 called upon the Greek authorities “to intensify their ongoing efforts to eradicate all forms of ill-treatment by law enforcement officials”.

It made detailed requests to the Greek Government that reinforced a number of the reforms needed, in particular that Greece should:

 • ensure the effectiveness of investigations into torture;
 • reform its law on torture to make it compatible with Article 3 of the European Convention of Human Rights; and
 • ensure that sanctions for torture and ill-treatment in Greece are sufficiently punitive.

Charlie Loudon, REDRESS’ International Legal Adviser, said:

“These reforms are necessary to ensure that no others are subjected to the same torture that Necati had to suffer, and that those responsible for the torture of Necati and others are held to account for their actions. Greece must demonstrate that it is complying with the judgments of the European Court of Human Rights and that it is meeting its obligations under international law.”

The Council of Europe’s decision is available here.

REDRESS’s submission to the Committee of Ministers is available here.

More information about Necati’s case can be found here.

Humanists present Freedom of Thought Report in the European Parliament

image002

Posted on the 06/12/18

The European Humanist Federation and the International Humanist and Ethical Union (IHEU) presented the Freedom of Thought Report 2018, this year’s edition of the yearly status report prepared by the IHEU.

The report documents the discriminations faced by people around the world because of their non-religious beliefs. It covers every independent country in the world and looks at issues like how freedom of religion or belief and freedom of expression and association are respected in law and in practice.

The event was hosted by MEPs Sophie In’t Veld and Virginie Rozière who welcomed a panel of speakers stemming from very different horizons. Together, they shed light on the many discriminations that non-believers, free thinkers and humanists face across the world today.

Among the speakers, Bob Churchill, Communications Director at the IHEU and main editor of the report provided an overview of the many persecutions, discriminations death and jail sentences endured by many non-believers in a number of countries. He emphasized the 19 countries in the world that brutally repress the expression of humanist values. He called the attention of the audience on the fact that 6 countries in the world punish apostasy with prison sentences and 12 others 12 with death. He added that 71 countries punish blasphemy, out of which 7 with a death sentence. Moreover, in 34 countries in the world, law is partly or entirely derived from religion and in 30 countries in the world, it is difficult or illegal to run a humanist organization.

Jan Figel, Special Envoy for the promotion of freedom of religion or belief (FoRB) outside the EU, reminded the audience that Freedom of Religion or Belief includes the freedom not to believe or to change one’s religion. He also explained his view that the level of respect for Freedom of Religion or Belief in a country is a test for the level of democracy in general, as FoRB encompasses many fundamentals such as freedom of expression or freedom of assembly. He also emphasized that in his view instead of a confrontative approach with countries violating FoRB, a more encouraging approach should be adopted with those where change is happening.

The highlight of the event however was the testimonies provided by two atheist activists who fled their countries because of death threats from Islamists.

Karrar Hamza Al Asfoor, an Iraqi atheist activist who manages one of the largest atheist Facebook groups of his country told about the doubts he experienced since early childhood about the contradictions of his family’s faith, Islam. He explained that relinquishing his faith and how this cost him his entire social life. He became a known activist managing large atheist, feminist and pro-LGBT Facebook groups in Irak. After having fled to Greece, he is struggling against Islamist attempts to shut down his atheist Facebook groups arguing that the fact that most people in these groups – understandably – use fake identities,  violates Facebook’s terms of services. Many groups have already been shut down in this way

His contributions were complemented by Nacer Amari, a Tunisian human rights activist, Co-Founder of United Atheists of Europe and Prometheus Europe. Mr. Amari explained that despite a reputation of being quite secularized Tunisia still has a blasphemy law, there still is a state religion declared in Article 1 of the Constitution and public office can be held only by Muslims. Many other examples exist.

The panel was concluded by Giulio Ercolessi, President of the European Humanist Federation who called for breaking the populist and extremist views that see all those coming to our countries as necessarily opposite and different from us. On the contrary, he emphasized that many who come to Europe appreciate our European open societies, our civic values and our rule of law more than populist politicians.

For more information, please visit the website: https://freethoughtreport.com/