Πρώην Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά: Το στεγαστικό ζήτημα των Ελλήνων τσιγγάνων στην εποχή του COVID19

Η Εφημερίδα των Συντακτών

Το στεγαστικό ζήτημα των Ελλήνων τσιγγάνων στην εποχή του COVID19EUROKINISSI / ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ

Το στεγαστικό ζήτημα των Ελλήνων τσιγγάνων στην εποχή του COVID19

Αικατερίνη Γιάντσιου*
Οι εικόνες από τους καταυλισμούς Ρομά και η εμπειρία που αποκόμισα στο σύντομο χρονικό διάστημα που διετέλεσα Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά (Νοέμβριο του 2016 έως τον Ιούλιο του 2019) με ωθούν, ειδικότερα κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, να θέσω στη δημόσια σφαίρα τους προβληματισμούς και τις απόψεις μου για ένα θέμα βαθιά ανθρωπιστικό αλλά με διαστάσεις υγειονομικού περιεχομένου.
Τον Νοέμβριο του 2018 αντιμέτωπη με τα ακραία προβλήματα σε κάποιους καταυλισμούς και την απροθυμία των δήμων να ανταποκριθούν σε δράσεις βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, δημοσίευσα σχετικό άρθρο (βλ. «Ευπαθείς Ομάδες, δημόσιο συμφέρον, ευθύνες δημόσιων αρχών και πολιτών», 1.11.2018) για τους κινδύνους της δημόσιας υγείας που ελλοχεύουν στους καταυλισμούς Ρομά καθώς είχαν εντοπιστεί κρούσματα ελονοσίας. Παράλληλα, αυτοψίες στους καταυλισμούς σε ακραίες συνθήκες εξαθλίωσης, με παραπήγματα αντί για σπίτια, με πλήρης έλλειψη βασικών αγαθών όπως υδροδότηση, ηλεκτροδότηση, αποχετευτικό σύστημα με ύπαρξη τρωκτικών και συσσώρευση σκουπιδιών, επιβεβαίωναν ότι η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου και ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι τόσο για την υγεία των ανθρώπων που διαμένουν στους καταυλισμούς όσο και για την δημόσια υγεία γενικότερα. Παρά το γεγονός ότι η Ειδική Γραμματεία ανέπτυξε ένα ευρύ πλαίσιο παρεμβάσεων, προέβη στις κατάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και εξασφάλισε τους αναγκαίους πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και από τα Ευρωπαϊκά κονδύλια οι Δήμοι, πλην ελαχίστων περιπτώσεων, δεν έδραξαν την ευκαιρία να μπουν στην διαδικασία επίλυσης ενός μακροχρόνιου κοινωνικού και υγειονομικού προβλήματος.
Δεν είναι της παρούσης η πολιτική ανάλυση για την απροθυμία των Δήμων ή και των κοινωνικοπολιτισμικών και ανθρωπιστικών παραμέτρων που συνδέονται με το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά. Σήμερα και κάτω από ακραίες συνθήκες για όλους δεν έχουμε πλέον το περιθώριο να επιτρέψουμε τη συνέχιση ύπαρξης των καταυλισμών. Προσεγγίζοντας το θέμα από την σκοπιά και μόνο της δημόσιας υγείας, η εξάλειψη τους πρέπει να είναι αίτημα όλων μας, προς το συμφέρων όλων μας.
Επείγοντα μέτρα στους καταυλισμούς θα πρέπει να ληφθούν και το είδος των μέτρων, θα το κρίνουν οι αρμόδιοι φορείς, η Πολιτική Προστασία και ο ΕΟΔΥ που άμεσα ανταποκρίθηκαν στην περίπτωση της Λάρισας και πιο πρόσφατα στο Δροσερό Ξάνθης. Δεν έχω παρά να επικροτήσω τα λόγια του κου Τσιόδρα ότι οι Έλληνες τσιγγάνοι δεν αποτελούν απειλή αλλά ευάλωτη ομάδα και την υπενθύμιση του ότι είναι ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των πολλών και φτωχών Ρομά στην Ευρώπη.
Με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην πολιτεία και στο κοινωνικό σύνολο νιώθω την υποχρέωση να επισημάνω ότι η στέγαση ορισμένων ελλήνων τσιγγάνων που ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης θα πρέπει να γίνει πρωταρχικό μέλημα. Άμεσα πρέπει να ληφθούν μέτρα α) για την αποσυμφόρηση νοικοκυριών που ζουν σε συνωστισμό – περιπτώσεις Νέας Σμύρνης, Λάρισας και Δροσερού Ξάνθης, β) για την στεγαστική αποκατάσταση όσων ζουν σε παραπήγματα και γ) την ολοκλήρωση έργων σε περιοχές και οικισμούς που υπολείπονται έργα υποδομών. Αναφορικά με το στεγαστικό ζήτημα η μόνη λύση, που για δεκαετίες υλοποιείται σε πολλές χώρες, είναι η κοινωνική κατοικία. Δεν υπάρχει περιθώριο για ημίμετρα. Θα εγκλωβιστούμε σε συνθήκες απρόσμενα δυσμενείς εάν και τώρα δεν λύσουμε οριστικά το θέμα της εξαθλίωσης και των τριτοκοσμικών συνθηκών διαβίωσης μιας μερίδας ελλήνων τσιγγάνων αλλά και γενικότερα των αστέγων.
Από την χαρτογράφηση και τυπολογική κατάταξη των οικισμών / καταυλισμών του 2018 προκύπτουν τα κάτωθι στοιχεία.
Τύποι Καταυλισμών
Περιοχές
Κάτοικοι
Τύπου Ι ακραία εξαθλίωση
76
8.582
Τύπου ΙΙ – Μικτοί καταυλισμοί
159
59.292
Τύπου ΙΙΙ – Γειτονιές
119
36.336
Σύνολο
354
104.210
Οι περιοχές Τύπου Ι (ακραία εξαθλίωση) που είναι διασκορπισμένες στο σύνολό των Περιφερειών της χώρας χρήζουν άμεσης μετεγκατάστασης. Οι εκτάσεις στις οποίες έχουν αναπτυχθεί αυτοί οι καταυλισμοί είναι στην πλειοψηφία τους ακατάλληλες για να διεξαχθούν όποια μέτρα βελτίωσης. Κατά την διενέργεια Υγειονομικών Εκθέσεων σε περίπου 67 δήμους και 105 καταυλισμούς της χώρας (Τύπου Ι και ορισμένες περιοχές Τύπου ΙΙ) διαπιστώθηκε ότι σε μεγάλο βαθμό οι καταυλισμοί είτε ήταν σε καταπατημένες εκτάσεις, σε όχθες ποταμών, δίπλα σε χωματερές και γενικότερα σε περιοχές όπου δεν ήταν εφικτό να υλοποιηθούν μέτρα, έστω και έκτακτα για την βελτίωση των συνθηκών. Η διασπορά των καταυλισμών, ο πληθυσμός των νοικοκυριών ελλήνων τσιγγάνων που χρήζουν στεγαστικής υποστήριξης (περίπου 2.500 νοικοκυριά πανελλαδικά) είναι παράμετροι που επιτρέπουν την υλοποίηση της πολιτικής κοινωνικής κατοικίας που μεσοπρόθεσμα θα επιφέρει πολλαπλά οφέλη στην χώρα μας. Να σημειωθεί ότι η κοινωνική κατοικία είναι μια πολιτική που υλοποιείται εδώ και δεκαετίες σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Ο νόμος 4483/2017 (αρθ.59) έδωσε τη δυνατότητα ανάπτυξης συγκροτημάτων κοινωνικής κατοικίας από τους δήμους, και εισήχθη καθώς η αρχική προσπάθεια της Ειδικής Γραμματείας για διασπορά ή εύρεση υφιστάμενων κτιρίων εντός του αστικού ιστού ή στις παρυφές των πόλεων δεν βρήκε ανταπόκριση από τις δημοτικές αρχές. Σήμερα, είναι επιτακτική ανάγκη να παραχωρηθούν άμεσα δημόσια κτίρια ή να γίνει αγορά ή και ενοικίαση κτηρίων από δημόσιους φορείς για την μετεγκατάσταση του πληθυσμού στα πλαίσια της κοινωνικής κατοικίας με δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις των ωφελουμένων και πλαισίωση τους από κοινωνικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση της σταδιακής ένταξης τους.
Η δράση της κοινωνικής κατοικίας μπορεί να πάρει πολλές μορφές: επιδότηση ενοικίου, εγκατάσταση σε ανακαινισμένα κτίρια, παραχώρηση οικίσκων, δημιουργία συγκροτημάτων κατοικίας, κ.λπ. Κάθε δήμος ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, προτεραιότητες και δυνατότητες θα μπορούσε να επιλέξει το είδος ή και τα είδη κοινωνικής κατοικίας. Παράλληλα, θα ήταν σκόπιμο να συσταθεί ειδική επιτροπή για την αντιμετώπιση του οικιστικού ζητήματος των ελλήνων τσιγγάνων και γενικότερα των πολιτών που ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης, η οποία να απαρτίζεται από ειδικούς της δημόσιας υγείας, χωροταξίας, κλπ υπό την συντονισμό του Υφ. Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με την Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και τους αρμόδιους φορείς της αυτοδιοίκησης με αντικείμενο της ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών ή εξειδίκευσης δράσεων στεγαστικής αποκατάστασης ή και βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης για κάθε καταυλισμό ή ανά περιφέρεια, την εποπτεία, συντονισμό, παρακολούθηση και ελέγχου της εφαρμογής των παρεμβάσεων. Σημειώνεται ότι αναγκαία είναι, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η ολοκλήρωση βασικών έργων υποδομής όπως συστήματα αποχέτευσης, δίκτυα όμβριων υδάτων σε οικισμούς τύπου ΙΙ και τύπου ΙΙΙ καθώς και η αποσυμφόρηση των εκτεταμένων οικογενειών που ζουν σε συνωστισμό σε γειτονιές.
Στο ερώτημα εάν ένα τέτοιο έργο είναι εφικτό, η απάντηση είναι ξεκάθαρα πως Ναι, είναι. Ο δήμαρχος Αθηνών, κος Κ. Μπακογιάννης με την πρωτοβουλία του για την δομή αστέγων επιβεβαίωσε ότι όταν υπάρχει πολιτική βούληση γενναίες και πρωτοπόρες παρεμβάσεις είναι εφικτές. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ και στο Δήμαρχο Τρικκαίων και νυν πρόεδρο της ΚΕΔΕ κο Δ. Παπαστεργίου για την άριστη συνεργασία που είχαμε και για τις πρωτοβουλίες που πήρε προς όφελος των Ρομά και της πόλης του και με την αφορμή αυτή να τον προτρέψω να προωθήσει την στεγαστική αποκατάσταση των Ρομά και σε όλους τους δήμους με πληθυσμούς σε καταυλισμούς.
Η ευθύνη για την δημόσια υγεία μας αφορά όλους. Οι δημόσιες αρχές οφείλουν να επιτελέσουν το έργο τους προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, οι πολίτες να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των παρεμβάσεων που στόχο έχουν να θωρακίσουν την ευρύτερη κοινωνία και ο πληθυσμός Ρομά στο σύνολό του να υποστηριχθεί για να υιοθετήσει πρακτικές που θα συμβάλουν στην ένταξή και στην πρόοδο όλων και ειδικότερα της νέας γενιάς.
Στον κοινό στόχο όλων μας για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορονοϊού, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την προσπάθεια της χώρας μας να αντεπεξέλθει με τις λιγότερο δυνατές απώλειες εντοπίζεται το είδος της κοινωνίας που είμαστε και φιλοδοξούμε να γίνουμε. Την επόμενη μέρα μετά τον κορονοϊό, στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας μας, οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης που θα εξασφαλίζουν την δημόσια υγεία των πολιτών και των επισκεπτών της χώρας μας- ως τόπος τουριστικού προορισμού- θα είναι η αντανάκλαση του πολιτισμού μας. Πιο ώριμοι θέλω να πιστεύω σήμερα η ελληνική κοινωνία και οι ιθύνοντες, μετά τις περιπέτειες της τελευταίας δεκαετίας, μπορούν να οραματίζονται και να δημιουργούν μια πολιτεία άξιας σεβασμού γιατί αποδεικνύουμε με τις πράξεις μας σήμερα ότι για το Ελληνικό Δημοκρατικό Πολίτευμα, η μέγιστη αξία είναι η ζωή και πόσο μάλλον όταν όλοι οι πολίτες θα δύναται να διαβιούν σε συνθήκες αξιοπρέπειας. Το 2021, διακόσια χρόνια από την Ελληνική επανάσταση, η μεγαλύτερη γιορτή είναι αυτή που έμπρακτα θα αποδεικνύει την κοινωνική συνοχή, την ευθύνη των πολιτών και της πολιτείας. Το αποδεικνύουμε καθημερινά με τη στάση μας.
*Πρώην Ειδική Γραμματέας Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά

Greece: Who is responsible for the suicide of the prisoner?

Greece: Who is responsible for the suicide of the prisoner?

Efimerida Syntakton 6-7-2019 by Anta Psarra
[translated by GHM from the original in https://www.efsyn.gr/node/202611]

The young woman who had murdered her father in June in Agia Paraskevi hung in her cell.

The woman, who, with the agreement of a prosecutor and investigator, was temporarily detained and transferred to the women’s prisons of Korydallos, attempted to commit suicide immediately after her action, while in the past she had attempted to kill her father and had very serious mental problems .

Unfortunately, extremely worrying in this case is not only that she eventually ended her life in the cell. The extremely worrying fact that the investigators are directly responsible for is how and especially why, while this woman had been transported from prison and hospitalized in Dromokaitio Psychiatric Hospital because of her serious psychiatric problem, the prosecutor ordered her return to prison a totally inexplicable decision.

According to information, this was done without prior consultation with the psychiatrists of the department where she was hospitalized.

Would it be too much to note here that without even having a trial, a young woman was almost condemned to death sentence?

Certainly, clear answers and thorough investigation are needed because no one’s life can be expendable in a supposed rule of law.

Η Εφημερίδα των Συντακτών: «Αόρατη Ιστορία: Διαδρομές, βιώματα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα»

«Αόρατη Ιστορία: Διαδρομές, βιώματα, πολιτικές των ΛΟΑΤΚΙ+ στην Ελλάδα»

FireShot Capture 111 - Από το 2005 μέχρι σήμερα_ Εκρηξη ακτιβιστικής δραστηριότητας και ενδο_ - www.efsyn.gr.jpg

Κυκλοφόρησε με την Εφημερίδα των Συντακτών –  Σαββατοκύριακο στις 8 Ιουνίου 2019.

Μπορείτε να διαβάσετε τα κείμενα σε ηλεκτρονική μορφή επιλέγοντας το αντίστοιχο λινκ από τον κατάλογο περιεχομένων που ακολουθεί ή να ξεφυλλίσετε και να διαβάσετε ολόκληρο το τεύχος στην εφαρμογή issuu μετά τον κατάλογο περιεχομένων.

Περιεχόμενα Τεύχους

● Εισαγωγή, σελ. 2
● Νίκος Μυλωνάς (συνέντευξη στο Θεοδόση Γκελτή), Ένας «φίλος της Ντόροθυ» στην Ελλάδα, σελ. 3
● Σόνια, Λεσβίωμα, σελ. 4
● Ι.Κ., Το ζητούμενο είναι το τέλος της ντροπής, σελ. 4
● Αρης Μπατσιούλας, 20th Century Boy, σελ. 5
● Ρηνιώ Συμεωνίδου, Το υπέροχα ποικιλόμορφο φάσμα του βιολογικού φύλου: Ιντερσεξ παιδιά και άνευ όρων αγάπη, σελ. 6
● Ελενα – Ολγα Χρηστίδη, Μεγαλώνοντας σε μια κουίρ οικογένεια τη δεκαετία του ‘90, σελ. 7
● Αννα Κουρουπού, Συγγρού… σελ. 8
● PASSPORT, Καμία ομοφοβική στολή, καμία τρανσφοβική εντολή, καμία ρατσιστική εξουσία, σελ. 9
● Μπέττυ Βακαλίδου, Το τρανς κίνημα όπως το έζησα, σελ. 10
● Θωμάς Ξωμερίτης, Ηρωική έξοδος, δύσκολη ελευθερία, σελ. 11
● Δήμητρα Τζανάκη, Από το 1871 μέχρι το 1950: Γενεαλογία φύλου και σεξουαλικότητας, σελ. 12-13
● Κώστας Γιαννακόπουλος, Μια διάχυτη ομοφυλοφιλία στη μεταπολεμική Ελλάδα, σελ. 14-15
● Θεοδόσης Γκελτής, Από το 1976 μέχρι το 1990, Το κίνημα για την απελευθέρωση της ομοφυλόφιλης επιθυμίας, σελ. 16-18
● Πάολα Ρεβενιώτη (συνέντευξη στο Θεοδόση Γκελτή), Όταν βάζεις τη φούστα δεν την ξαναβγάζεις, σελ. 18
● Χρήστος Ρούσος (συνέντευξη στο Θεοδόση Γκελτή), Στη φυλακή γνώρισα έρωτες που τους λέω κινηματογραφικούς, σελ. 19
● Ειρήνη Πετροπούλου, Από το 1990 μέχρι το 2004: Δράσεις, ορατότητα, συνεργασίες, σελ. 20 – 21
● Νέλη Καούνη, Από το 2005 μέχρι σήμερα: Εκρηξη ακτιβιστικής δραστηριότητας και ενδοσκόπηση, σελ. 22-25
● Λεσβιακή Ομάδα Αθήνας, 18 χρόνια, 700 συναντήσεις, σελ. 26
● Φίλιππος Παγάνης, Σπάζοντας το καλούπι, σελ. 27
● Γιώργος – Κυβέλη, Εξω από το δίπολο, σελ. 27
● Μενέλας, Επιζώντες της ετεροκανονικότητας: η πορνογραφία και εγώ, σελ. 28
● ΕΜΑΝΤΕΣ, ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες: Μειονότητα μέσα στη μειονότητα, σελ. 29
● Νάνσυ Παπαθανασίου, Ελενα-Ολγα Χρηστίδη, Αμφισβητώντας την αυθεντία: τα κινήματα απέναντι στην «επιστήμη», σελ. 30-31
● Γιώργος Παπαδοπετράκης, Αντώνης Πούλιος, Το HIV/AIDS και η μετάδοση του στίγματος, σελ. 32-33
● Δέσποινα Χρονάκη, Κατασκευάζοντας τη μη ετεροκανονική συνθήκη στη δημοφιλή κουλτούρα, σελ. 34
● Γιώργος Σαμπατακάκης, Κουίρ σαν χώρα ή βγαίνοντας με κέφι από την ντουλάπα της Μεταπολίτευσης, σελ. 35
● Κωνσταντίνος Κυριακός, Για την ερωτική διαφορά στην ελληνική σκηνή: παραστάσεις με σημασία, σελ. 36-37
● Αν Πελεγκρίνι, Fuck Stonewall, σελ. 38-39
● Αλεξάνδρα Χαλκιά, Εχουν πράγματι αλλάξει τα πάντα;, σελ. 39
● Ελενα – Ολγα Χρηστίδη, Νάνσυ Παπαθανασίου, Ο δρόμος έχει τη δική σου ιστορία, σελ. 40

Μήνυση ΕΠΣΕ – ΚΙΕΦ/DEB κατά ΕΛΑΣ και Χρυσής Αυγής για την εισβολή στην ΕΣΗΕΑ

epse-deb

Κυρία Ελένη Τουλουπάκη
Εισαγγελέα για τα ρατσιστικά εγκλήματα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών           

21 Δεκεμβρίου 2016

Επείγουσα μηνυτήρια αναφορά για σειρά αδικημάτων με άμεσο ή έμμεσο ρατσιστικό χαρακτήρα

Κυρία Εισαγγελέα

Στις 12 Δεκεμβρίου 2016, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων (10 Δεκεμβρίου) και τις πρόσφατες συστάσεις για την Ελλάδα των τριών Επιτροπών του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, καθώς και  για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων συνδιοργανώσαμε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Οι μειονότητες στην Ελλάδα και οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών» σε αίθουσα της ΕΣΗΕΑ. Λόγω δημοσιευμένων απειλών από τη Χρυσή Αυγή και συναφείς ιστότοπους, στις 6 Δεκεμβρίου 2016, ζητήσαμε τη λήψη μέτρων από την ΕΛΑΣ με το ακόλουθο μήνυμα:

gmail-%ce%b1%ce%af%cf%84%ce%b7%ce%bc%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bb%ce%ae%cf%88%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%84%cf%81%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9

Στις 8 Δεκεμβρίου 2016, ο πρώτος από εμάς είχε προσωπικά μιλήσει τηλεφωνικά στο 2106476021 με τον αρμόδιο αστυνομικό στο γραφείο του αρμόδιου Αστυνομικού Διευθυντή Μπάρλα, υπεύθυνου για να διατάξει τα μέτρα ασφαλείας και τάξης, που μου είχε εξηγήσει ποια μέτρα θα ληφθούν με βάση διαταγή που θα εξέδιδε. Στη συνέχεια, στις 9 Δεκεμβρίου 2016 λάβαμε τη γραπτή διαβεβαίωση από το αρμόδιο τμήμα:

elas-gia-lipsi-metron-9-12-2016

Οι διαβεβαιώσεις αυτές αποδείχθηκαν δόλια ψευδείς με στόχο να μας καθησυχάσουν ώστε να μη λάβουμε κανένα δικό μας μέτρο και έτσι ανενόχλητα ηγετικά και λοιπά στελέχη του Ναζιστικού κόμματος να εισβάλουν στην εκδήλωση, να υβρίσουν, να προσβάλουν και να απειλήσουν τα μετέχοντα άτομα, όπως θα παρουσιαστεί στη συνέχεια.

Μετά την καταγγελία της στάσης αυτής, η ηγεσία της ΕΛΑΣ με απίστευτο θράσος δήλωσε ψευδέστατα την ίδια ημέρα ΜΟΝΟ στην κυβερνητική εφημερίδα Αυγή που δημοσίευσε την επόμενη ημέρα 13 Δεκεμβρίου 2016: «Από την πλευρά της αστυνομίας διαψεύδεται ότι είχε ζητηθεί από τους διοργανωτές αστυνομική προστασία ή αστυνομική επέμβαση». Σε επικοινωνία με το διευθυντή της εφημερίδας στις 16 Δεκεμβρίου 2016, μας δηλώθηκε πως η αναφορά στην ΕΛΑΣ προερχόταν από πληροφορίες που έδωσε το Γραφείου Τύπου της στην εφημερίδα. Το σχετικό απόσπασμα ακολουθεί:

avgi-gia-elas-13-12-2016
Πηγή: http://www.avgi.gr/article/10813/7727435/eisbole-chrysaugiton-se-ekdelose-sten-ese-1

Για τις προαναφερόμενες ενέργειες και παραλήψεις της ΕΛΑΣ θεωρούμε ποινικά υπεύθυνους για παράβαση καθήκοντος, κατάχρηση εξουσίας, διασπορά ψευδών ειδήσεων, καθώς και ηθική αυτουργία στα αδικήματα που διέπραξε η Χρυσή Αυγή που θα αναφερθούν στη συνέχεια, σε συνδυασμό με το άρθρο 81Α ΠΚ για ρατσιστικά εγκλήματα (δεδομένου ότι τα αδικήματα αυτά έγιναν σε βάρος και ατόμων η επιλογή των οποίων έγινε με βάση τα εθνοτικά χαρακτηριστικά τους) τον Αρχηγό της ΕΛΑΣ Κωνσταντίνο Τσουβάλα και κάθε αρμόδιο στέλεχος περιλαμβανόμενων του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής, του Διευθυντή του Τμήματος Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, καθώς και του υπευθύνου του Γραφείου Τύπου που έκανε τους ψευδείς ισχυρισμούς στην Αυγή.

Την ημέρα της εκδήλωσης, λοιπόν, ανενόχλητοι βουλευτές και άλλα στελέχη της Χρυσής Αυγής εισέβαλαν στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ με ντουντούκα τρομοκρατώντας τον ακροατήριο που γνωρίζει το βίαιο χαρακτήρα παρόμοιων ενεργειών των υπόδικων άλλωστε για αυτές βουλευτών της ΧΑ που εισέβαλαν επικεφαλής άλλων υβρίζοντας με ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς τους εθνοτικά Τούρκους μειονοτικούς και απειλώντας πως θα σκοτώσουν το δεύτερο από εμάς Πρόεδρο του ΚΙΕΦ. Επισυνάπτουμε ανακοίνωση του ΚΙΕΦ, ενός χαρακτηριστικού δημοσιεύματος και λινκς σε τρία videos που δείχνουν την εισβολή. Έχουμε στη διάθεσή σας δεκάδες άλλα κείμενα και πρόσθετα videos. Για την ενέργεια αυτή που συνιστά μεταξύ άλλων έμπρακτη απρόκλητη εξύβριση σε συνδυασμό με ρατσιστικό έγκλημα, δημόσια υποκίνηση ρατσιστικούς μίσους και απόπειρα δημόσιας υποκίνησης ρατσιστικής βίας από οργάνωση που επιδιώκει συστηματικά την τέλεση πράξεων υποκίνησης ρατσιστικής βίας και ρατσιστικού μίσους, αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα τελεσθέντα και από δημόσιους λειτουργούς, που τελέστηκε από νόμιμο πολιτικό κόμμα και στράφηκε κατά νόμιμου πολιτικού κόμματος και μη κυβερνητικής οργάνωσης ζητούμε την κατεπείγουσα άσκηση ποινικής δίωξης και θα προτείνουμε πολλούς και πολλές μάρτυρες.


ΛΙΝΚΣ

https://youtu.be/PxInGQrV_VY https://youtu.be/mYkJR_BxG5o http://www.skai.gr/player/tv/?mmid=282639 http://www.alphatv.gr/news/politics/eisvoli-voyleyton-tis-hrysis-aygis-stin-esiea http://www.ant1news.gr/news/Society/article/460620/eisboli-boyleyton-tis-xrysis-aygis-sto-ktirio-tis-esiea-foto-binteo-


ΚΑΤΑΔΙΚΗ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΣΧΗΜΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΟΤΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ148172183689887

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα (10 Δεκεμβρίου) Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το Κόμμα Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας (ΚΙΕΦ) και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι πραγματοποίησαν μια εκδήλωση στις 12 Δεκεμβρίου 2016 στην Αθήνα και στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΕΣΗΕΑ με θέμα: Οι εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα και οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών.

Την ώρα που είχε ξεκινήσει η εκδήλωση με συντονίστρια την Εκπρόσωπο Ελληνικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων κυρία Ναυσικά Παπανικολάτου εισέβαλαν στην αίθουσα τέσσερις βουλευτές και μέλη της ρατσιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Απείλησαν με θάνατο τον Πρόεδρο του ΚΙΕΦ Μουσταφά Αλή Τσαούς, εξαπέλυσαν ύβρεις και απειλές στα Στελέχη του Κόμματος μας, στους διοργανωτές και σε όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση. Οι βουλευτές και τα μέλη της οργάνωσης που εισέβαλαν στην αίθουσα, πρόσβαλαν με ύβρεις την Τουρκική και Μουσουλμανική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης και την εθνική μας ταυτότητα. Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις εξωφρενικές επιθέσεις που πλήττουν τον δημοκρατικό διάλογο στη χώρα μας.

Είναι απαράδεκτη η εισβολή στην εκδήλωση, οι απειλές εναντίον του προέδρου ενός επίσημου πολιτικού κόμματος και οι ύβρεις εναντίον των παρευρισκομένων στην πρωτεύουσα της χώρας μας και παρά την προηγούμενη ενημέρωση των αστυνομικών αρχών και την θετική απάντηση τους για μέτρα ασφαλείας. Το περιστατικό είναι πάρα πολύ σοβαρό που θα μπορούσε να λήξει με πολύ χειρότερο τρόπο.

Αναμένουμε με περιέργεια τη στάση που θα λάβουν απέναντι στη κατάσταση αυτή οι εισαγγελικές αρχές που διέταξαν έρευνα σχετικά με τις ομιλίες του Προέδρου του ΚΙΕΦ Μουσταφά Αλή Τσαούς.

Τα ανιστόρητα και μη πληροφορημένα άτομα, που βιώνουν μεγάλη αντίφαση στο εσωτερικό τους κόσμο, φωνάζοντας από τη μια «δεν υπάρχουν Τούρκοι σε αυτή την Χώρα» και από την άλλη « Έξω οι Τούρκοι από τη Θράκη» έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στα ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες και στην δημοκρατία της χώρας μας.

Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε το γεγονός που ενώ οι υπηρεσίες ασφαλείας γνωρίζουν πολύ καλά την στάση και τρόπο δράσης του κόμματος της Χρυσής Αυγής, δεν πήραν κανένα μέτρο στο θέμα αυτό και θεωρούμαι πως η στάση αυτή έχει μεγάλο νόημα. Ως ΚΙΕΦ καταδικάζουμε απερίφραστα τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής και τα μέλη του κόμματος που σαμποτάρανε την ειρηνική δραστηριότητα μας σχετικά με την ημέρα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μοιραζόμαστε με τη κοινή γνώμη τη λύπη μας για το πλήγμα που δέχτηκε η δημοκρατία της χώρας μας.

Το ΚΙΕΦ έχει την αποφασιστικότητα να αναζητήσει τα δικαιώματα και να αντισταθεί στην αδικία, στην καταπίεση σε κάθε πλατφόρμα και να γίνει φωνή όχι μονό της Τουρκικής Μουσουλμανικής Μειονότητας της Δυτικής Θράκης αλλά και όλων των πολιτών που υφίστανται διακρίσεις. Ανακοινώνουμε στη κοινή γνώμη της χώρας μας αλλά και στην παγκόσμια κοινή γνώμη πως, όποιο και αν είναι το τίμημα θα συνεχίσουμε να φωνάζουμε ακούραστα, χωρίς φόβο και με αποφασιστικότητα τις αδικίες που έχουμε υποστεί και ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κατά του ρατσισμού, χωρίς να απομακρυνθούμε από την δημοκρατία και το δίκαιο.

ΚΙΕΦΠροστασία μειονοτήτων με νομοθετική πρωτοβουλία

 meionotites_ekdilosi_esieaΣτην εκδήλωση παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις των τριών επιτροπών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προς την Ελλάδα

Συντάκτης: Ιωάννα Σωτήρχου στην Εφημερίδα των Συντακτών

Η είδηση δεν είναι ότι έγινε ακόμη μία εκδήλωση για τις μη αναγνωρισμένες μειονότητες στην Ελλάδα και τις σχετικές καταδίκες της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), με τις οποίες ακόμη δεν έχει συμμορφωθεί.

Ούτε ότι για ακόμη μία φορά εισέβαλαν φωνάζοντας και υβρίζοντας υπόδικοι βουλευτές για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, θυμίζοντας την τακτική τους προτού εκλεγούν στη Βουλή και κλιμακώσουν τις επιθέσεις τους.

Η είδηση είναι ότι σε αυτή την εκδήλωση παρευρέθη η γενική γραμματέας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Γιαννακάκη, που ήταν όχι απλώς ενήμερη για τις αποφάσεις του ΕΔΑΔ και το γεγονός ότι το κράτος οφείλει να τις λάβει υπόψη του αλλά, όπως δήλωσε, «θα υπάρξουν εξελίξεις» με μια νομοθετική πρωτοβουλία.

Μπορεί ακόμη να μην έχει εκδοθεί καν το ΦΕΚ για την ανάληψη των καθηκόντων της, καθώς έχουν περάσει λίγες μόνο μέρες, αλλά, διευκρινίζοντας ότι κατά το Σύνταγμα και βάσει της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 αναγνωρίζεται μόνο μία και μάλιστα θρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα, παραδέχτηκε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε υπαρκτά προβλήματα που πρέπει να απαντήσουμε».

Βέβαια, τα σχετικά θέματα τα χειρίζεται το υπουργείο Εξωτερικών και όχι το Δικαιοσύνης…

Στην εκδήλωση που διοργάνωσαν το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι και το Κόμμα Ισότητας και Φιλίας (ΚΙΕΦ/DEB) της Κομοτηνής, με θέμα «Οι εθνικές μειονότητες στην Ελλάδα και οι συστάσεις των διεθνών οργανισμών», παρουσιάστηκαν οι παρατηρήσεις των τριών επιτροπών εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ προς την Ελλάδα (δικαιωμάτων των μειονοτήτων, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την εξάλειψη των φυλετικών διακρίσεων) όπου εκφράζονται ανησυχίες:

■ «Για τις ανεπαρκείς εγγυήσεις για την ισότιμη και ουσιαστική απόλαυση της κουλτούρας, της έκφρασης και πρακτικής του θρησκεύματος και της χρήσης της γλώσσας από όλα τα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που διεκδικούν να ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες».

■ «Για την έλλειψη στατιστικών δεδομένων που να καταδεικνύουν την εθνοτική και πολιτισμική σύνθεση του συμβαλλόμενου κράτους, τη χρήση των μητρικών γλωσσών και των καθομιλομιλούμενων γλωσσών».

■ Για το ότι «και για άλλους μουσουλμάνους, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ζουν στα νησιά της Ρόδου και της Κω, που δεν καλύπτονται από τη Συνθήκη της Λωζάννης, μπορεί να αμφισβητείται το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και ως εκ τούτου δεν μπορούν να απολαύσουν πλήρως τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη Σύμβαση».

Καταδίκη

Στη συζήτηση εκτέθηκε και το θέμα της καταδίκης της χώρας από το ΕΔΑΔ μετά από προσφυγή της Τουρκικής Ενωσης Ξάνθης, για την οποία, αν και μετρά ήδη 8 χρόνια, δεν έχει κατορθωθεί ακόμη η ανάκληση των ελληνικών δικαστικών αποφάσεων που την απαγόρευσαν, ενώ τέθηκαν και διάφορα επεισόδια απαγόρευσης εισόδου στη χώρα κατά το παρελθόν εκπροσώπων οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με το Μακεδονικό και το θέμα των Τσάμηδων.

Τον λόγο πήραν επίσης εκπρόσωποι μειονοτικών σωματείων. «Ο κ. Τσίπρας ήταν διαφορετικός από τους κ. Σαμαρά και Παυλόπουλο, κατά την επίσκεψή του, ήταν καλύτερος με τη μειονότητα, αλλά στις δηλώσεις του ακούσαμε τη ρητορική του ελληνικού κράτους» είπε ο αντιπρόεδρος του ΚΙΕΦ, Οζάν Αχμέτογλου, ενώ ο πρόεδρος του αθλητικού και πολιτιστικού σωματείου Αλληλεγγύη-Ανάπτυξη Ελλήνων πολιτών μουσουλμάνων στο θρήσκευμα με μητρική γλώσσα τα τουρκικά, στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, Γιασάρ Δαγλής, που έχει δεχθεί τρεις επιθέσεις και απειλές και είναι δάσκαλος στο εκεί μειονοτικό σχολείο, ανέδειξε την υποκρισία που επικρατεί και την πλήρη παραμέληση της εκεί μειονότητας, που «επιμένουν να παρουσιάζουν ως Ρομά ενώ δεν είναι…».

Χρυσαυγίτικη εισβολή στην ΕΣΗΕΑ
 xrysi_aygi_esiea
Οι υπόδικοι βουλευτές Ι. Λαγός, Η. Παναγιώταρος, Ν. Μίχος, Κ. Μπαρμπαρούσης εισβάλλουν στην αίθουσα, διακόπτοντας την εκδήλωση, για να βρίσουν και να απειλήσουν τους παρευρισκόμενους 

«Εξω οι Τούρκοι από την Ξάνθη» ήταν ένα από τα συνθήματα που ακούστηκαν μισή ώρα μετά την έναρξη της συζήτησης από συγκεντρωμένους χρυσαυγίτες, που κράδαιναν ελληνικές σημαίες έξω από το κτίριο της ΕΣΗΕΑ και δεν άργησαν να εισβάλουν στην αίθουσα, διακόπτοντας την εκδήλωση, για να βρίσουν και να απειλήσουν τους παρευρισκόμενους μιλώντας με… ντουντούκα.

Πρωταγωνιστές του επεισοδίου, που θύμισε τις παλαιότερες βίαιες εισβολές της οργάνωσης σε παρόμοιες εκδηλώσεις, προτού μπει στη Βουλή και κλιμακώσει την εγκληματική της δράση, ήταν οι υπόδικοι βουλευτές Ι. Λαγός, Η. Παναγιώταρος, Ν. Μίχος, Κ. Μπαρμπαρούσης. Προφανώς η Χ.Α. επιστρέφει στον «ήπιο τραμπουκισμό» του 2009-10 λόγω της εκρεμμούσας δίκης που την έχει υποχρεώσει να «αποσύρει» τα τάγματα εφόδου από τους δρόμους. (βλ. σχετικό βίντεο στο efsyn.gr)

«Οι προπηλακισμοί, τα υβριστικά συνθήματα και οι απειλές αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι οι συγκεκριμένοι εγκληματίες δεν είναι τίποτε άλλο παρά γνήσιοι απόγονοι των Ταγμάτων Εφόδου και των εγχώριων συνεργατών των ναζί» αναφέρει μεταξύ άλλων ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για το δημοκρατικό καθήκον απομόνωσης του εγκληματικού μορφώματος – κάτι που ξέχασε να πει στον Καμμένο στο Καστελόριζο.

Ανακοινώσεις για την καταδίκη της εισβολής εξέδωσαν ακόμη η ΕΣΗΕΑ και η ΚΕΕΡΦΑ.


Με τιμή

   Παναγιώτης Δημητράς                      Μουσταφά Αλή Τσαούς
Εκπρόσωπος ΕΠΣΕ                                Πρόεδρος ΚΙΕΦ

Το παζάρι – Το Μανιφέστο δίπλα στα Πρωτόκολλα

LOGO-TBJ

Το παζάρι – Το Μανιφέστο δίπλα στα Πρωτόκολλα

52a1a12ad7897ab6e2b704a59e1d84a3_l

Όψη του παζαριού με ορισμένα από τα “εμπορεύματα”
Παναγιώτης Δημητράς

20 Ιανουαρίου 2016

Με την ευγενική υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και χορηγούς επικοινωνίας μεταξύ άλλων την ΕΡΤ, τον Αθήνα 984 και την Εφημερίδα των Συντακτών γίνεται αυτές τις ημέρες το 20ό Παζάρι Βιβλίου στην «Πλατεία Κοτζιά – Δημαρχείο Αθήνας» (όπως αναφέρει η αφίσα) στο οποίο βρίκει κανείς τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών» κυριολεκτικά δίπλα στο «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» των Μαρξ-Ένγκελς αλλά και το «Εθνικοσοσιαλιστικό Εργατικό Κίνημα: Όλη η αλήθεια από τον Αδόλφο Χίτλερ Φύρερ και Καγκελάριο» με τους λόγους του σε διπλανό πάγκο. Τα απαθανατίσαμε στη συνημμένη φωτογραφία. Προφανώς οι υποστηρικτές και χορηγοί υποστηρίζουν και προωθούν την πώλησή τους…