Καμπάνια για την πρόσβαση στο άσυλο: Ξανά το Άσυλο και η Μετανάστευση  στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Μια θεσμική οπισθοδρόμηση

asylumcampaign

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2019

Ξανά το Άσυλο και η Μετανάστευση  στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Μια θεσμική οπισθοδρόμηση

Οι  οργανώσεις που υπογράφουμε -μέλη της Καμπάνιας για την Πρόσβαση στο Άσυλο-  και δραστηριοποιούμαστε στο πεδίο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου, εκφράζουμε την ανησυχία και την επί της αρχής έντονη αντίθεσή μας για τη θεσμική οπισθοδρόμηση που σηματοδοτεί η κατάργηση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και κυρίως η, εκ νέου, υπαγωγή του χαρτοφυλακίου της μετανάστευσης και του ασύλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη[1], δηλαδή στο Υπουργείο το οποίο είναι κατ’ αρχήν αρμόδιο για ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Υπενθυμίζουμε ότι:

–          Η δημιουργία, το 2015, ξεχωριστού υπουργικού χαρτοφυλακίου, για ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης, υπαγόμενου αρχικά στο Υπουργείο Εσωτερικών και η, εν συνεχεία, σύσταση αυτοτελούς Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής το 2016, χαιρετίστηκε από  διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα[2] ως ένα θετικό βήμα  για την αντιμετώπιση  των  σοβαρών ελλειμμάτων και διαρθρωτικών δυσλειτουργιών  που είχε   δημιουργήσει   η  προβληματική  διαχείριση κυρίως του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, και μάλιστα προ της «προσφυγικής κρίσης», με καταγραφή σοβαρών παραβιάσεων που είχαν οδηγήσει σε κριτική   από διεθνή και ενωσιακά όργανα και καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ)[3].

–          Συγκεκριμένα, οι μακροχρόνιες ανεπάρκειες του συστήματος ασύλου στην  Ελλάδα, την περίοδο κατά την οποία τη σχετική αρμοδιότητα είχε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης,  είχαν καταγραφεί   και  ευρέως στηλιτευτεί και από εθνικούς[4] και διεθνείς[5]οργανισμούς, οργανώσεις και ΜΚΟ[6],  συνιστάμενες σε:

α. αδυναμία πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου,

β. ανυπαρξία μηχανισμών εντοπισμού  και προστασίας των ευάλωτων ομάδων (ασυνόδευτων ανηλίκων, θυμάτων βασανιστηρίων, εμπορίας ανθρώπων κλπ)

γ.  αυθαίρετη και πολύμηνη κράτηση αιτούντων άσυλο και μεταναστών

 σε συνθήκες απάνθρωπες,

δ.  αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ζητήματος με επαναλαμβανόμενες  «επιχειρήσεις σκούπας» της αστυνομίας,  στη διάρκεια των οποίων σημειώνονταν  εκτεταμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

ε.   έλλειψη διαδικαστικών και ουσιαστικών εγγυήσεων,  παραβιάσεις στην πρόσβαση και  στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου,

στ. έλλειψη πλαισίου  υποδοχής και πρόσβασης στην άσκηση  θεμελιωδών  δικαιωμάτων, με δυσμενείς συνέπειες, ιδίως για  τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Επισημαίνουμε επίσης ότι υπό τη συνθήκη που διαμορφώθηκε μετά το 2015, με την είσοδο μεγάλου αριθμού προσφύγων στην Ελλάδα ως χώρα πρώτης εισόδου στην Ε.Ε., κατέστη επείγουσα και επιτακτική  η  ανάθεση του ζητήματος σε ένα ιδιαίτερο Υπουργείο  και  η δημιουργία και ενίσχυση κατάλληλων δομών τόσο  υποδοχής και  ασύλου  όσο  και ένταξης προσφύγων και μεταναστών. Και αυτό κατέστη ακόμη πιο αναγκαίο μετά το  κλείσιμο του «βαλκανικού» δρόμου και τη Δήλωση αρχηγών κρατών της ΕΕ -Τουρκίας, που  επέτειναν  τα προβλήματα με τον εγκλωβισμό μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου σε  απαράδεκτες συνθήκες.

–  Οι οργανώσεις  που υπογράφουμε επισημαίνουμε ότι τα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης δεν είναι ζητήματα δημόσιας τάξης και ασφάλειας, τα οποία αποτελούν τα κατεξοχήν ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αλλά ζητήματα διεθνούς προστασίας, υποδοχής κοινωνικής ένταξης και κράτους δικαίου, όπως έχει επισημανθεί, μεταξύ άλλων, και από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ)[7].    Η αντίληψη  αυτή άλλωστε καταγράφεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την υπαγωγή των  ζητημάτων  αυτών στην αρμοδιότητα είτε ειδικού χαρτοφυλακίου μεταναστευτικής πολιτικής σε Υπουργεία Εσωτερικών είτε σε Ανεξάρτητες Αρχές[8].  Οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και δεν πρέπει να  αντιμετωπίζονται ως  κίνδυνος για τη δημόσια τάξη. Η αναγωγή τους σε ζήτημα δημόσιας τάξης  στιγματίζει τις κατηγορίες αυτές και τις εκθέτει, καλλιεργώντας και ενισχύοντας  ρατσιστικές και βίαιες συμπεριφορές  εναντίον τους.

Με βάση τα παραπάνω  καλούμε την ελληνική κυβέρνηση:

 • Να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει την υπαγωγή του χαρτοφυλακίου της μετανάστευσης και του ασύλου στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,  το οποίο είναι, εκ του αντικειμένου του, το πλέον θεσμικά ακατάλληλο  για να  διαχειριστεί  την υποδοχή και κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων.
 • Να διασφαλίσει ότι οι διαθέσιμοι ευρωπαϊκοί πόροι θα διατεθούν  πραγματικά  για  τους σκοπούς   της  ορθής και δίκαιης  διαχείρισης  του ασύλου και της ένταξης  και όχι για ενίσχυση στρατιωτικών και αστυνομικών  σωμάτων με αποστολή την αποτροπή.

Επαναφέρουμε, δε, τις πάγιες θέσεις μας,  για τα ζητήματα προστασίας μεταναστών και προσφύγων, με σεβασμό στο εθνικό και διεθνές κεκτημένο ως προς τα δικαιώματα του ανθρώπου. Συγκεκριμένα:

           Συνιστά προτεραιότητα η διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στο άσυλο και των εγγυήσεων για δίκαιη και ποιοτική διαδικασία ασύλου -χωρίς λογικές σύντμησης της διάρκειάς της- και γρήγορη επανένωση των οικογενειών. Η εφαρμογή «ταχύρρυθμων» διαδικασιών ασύλου δυναμιτίζουν μια δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, ιδίως με την εφαρμογή της έννοιας της «ασφαλούς τρίτης χώρας».

 • Η Κοινή Δήλωση αρχηγών κρατών ΕΕ-Τουρκίας, πλέον των ζητημάτων προστασίας των προσφύγων, τα οποία έχουμε ήδη επισημάνει καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης, είναι η αιτία σοβαρών προβλημάτων που ταλανίζουν τους πρόσφυγες και  τις τοπικές κοινωνίες των νησιών.
 • Πολιτικές περί «προσωρινών δικαιωμάτων των προσφύγων» αντιβαίνουν στα αναγνωρισμένα και κατοχυρωμένα, διεθνώς αλλά και σε εθνικό επίπεδο, δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών (υγεία, εκπαίδευση, εργασία) και επιπλέον δυναμιτίζουν και τις διαδικασίες ένταξης ανθρώπων που δικαιούνται προστασία από τη χώρα μας.
 •  Είναι αναγκαία η ενίσχυση των  δομών υποδοχής και προστασίας, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και η διασφάλιση συνθηκών υποδοχής συμβατών με τα προβλεπόμενα στο διεθνές δίκαιο.
 • Είναι αναγκαία η εξασφάλιση ομαλής ροής χρηματοδότησης από τους ευρωπαϊκούς πόρους, η οποία καταγράφει συνεχείς καθυστερήσεις που έχουν δραματικές συνέπειες στη συνέχιση λειτουργίας δομών και υπηρεσιών, λόγω και των συνεχών αλλαγών των αρμόδιων δημοσίων φορέων – με μέχρι τώρα αρμόδιο το  Υπουργείο Οικονομικών.
 • Πολιτικές  επιλογές  κλειστών κέντρων υποδοχής αιτούντων άσυλο είναι αντίθετες  με το διεθνές και ενωσιακό πλαίσιο.
 • Τέλος, εκφράζουμε την ανησυχία μας ως προς τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων με σύγχρονα τεχνικά μέσα και ένταση των περιπολιών, χωρίς οιαδήποτε αναφορά στις διεθνείς και εθνικές υποχρεώσεις διάσωσης και ιδίως στην τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης προσφύγων.
 • Υπενθυμίζουμε ότι η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο άσυλο έχει εκφράσει επανειλημμένα την εντονότατη ανησυχία των οργανώσεων σχετικά με την, ως άνω, διαμορφωθείσα κατάσταση σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς αυτή οδηγεί σε ανατροπή του νομικού κεκτημένου σε σχέση με την προστασία του πρόσφυγα και το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας[9].

Η Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο και οι οργανώσεις επισημαίνουν τις χρόνιες ελλείψεις της μεταναστευτικής πολιτικής, τις οποίες η Πολιτεία οφείλει να αποκαταστήσει, καθώς και την αποτυχία όλων των κατά καιρούς κατασταλτικών πολιτικών, που μόνο αποτέλεσμα έχουν την αύξηση ξενοφοβικών αντιλήψεων στην κοινωνία και την προσβολή των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ (αλφαβητικά)

ΑΙΤΗΜΑ http://www.aitima.gr

Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων & Μεταναστών http://migrant.diktio.org 

 Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι  https://greekhelsinki.wordpress.com

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγεςhttp://www.gcr.gr

 Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων http://www.refugees.gr

 Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία www.kosmosxorispolemous.gr 

 “ΛΑΘΡΑ;” – Επιτροπή Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χίου http://www.lathra.gr

Ομάδα Δικηγόρων για τα Δικαιώματα Προσφύγων και Μεταναστώνhttp://www.omadadikigorwn.blogspot.com

Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων http://www.tokeli.gr

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο (RSA) http://rsaegean.org/el

[1] Με το ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ Α’ 119/08-07-2019)

[2] COMMISSION RECOMMENDATION, C(2016) 871 final, 10.2.2016,http://www.statewatch.org/news/2016/feb/eu-greece-commission-recommendation-transfers-871-16.pdf

https://rm.coe.int/compilation-decisions-2014-2018-en-/168077bad6

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 6/4/2016, Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας προς τη νέα ελληνική κυβέρνηση,

https://www.unhcr.org/gr/3626-

Full text of the press statement delivered by the United Nations Special Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance M. Mutuma Ruteere on 8 May 2015 in Athens, Greece,https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15943&LangID=E

[3]Διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί είχαν συστηματικά εκφράσει την ανησυχία τους για σχετικές παραβιάσεις που αφορούσαν στη νομιμότητα και στις συνθήκες κράτηση, τις διαδικασίες ασύλου και υποδοχής ως μη ανταποκρινόμενες στα διεθνή και ενωσιακά πρότυπα Βλ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΣΚΛΗΡΗΣ, ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΤΙΜΩΡΙΑΣ (CPT), Έκθεση για την Ελλάδα βασισμένη στην επίσκεψη της στην Ελλάδα την Ιανουαρίου 2011, CPT/Inf (2012) 1, 10 Ιανουαρίου 2012, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2012-01-inf-eng.pdf ; ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑ, Δημόσια Δήλωση, Ένας χρόνος από την υπόθεση M.S.S.- Η Ελλάδα συνεχίζει να παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, EUR 25/002/2012, 26 Ιανουαρίου 2012,http://www.amnesty.org /; ΔΙΕΘΝΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΝΟΜΙΚΩΝ (ICJ) ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ (ECRE), Κοινή αναφορά προς την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στην υπόθεση Μ..S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, Μάιος 2012,http://www.ecre.org/component/content/article/64-elena-publications/280-joint-submission-of-the-international-commission-of-jurists-and-of-the-european-council-on-refugees-and-refugees-and-exiles-to-the-committee-of-ministers-of-the-council-of-europe-in-the-case-of-mss-v-belgium-a-greece-application-no-3069609.html .  ; EΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ, Καταληκτικές παρατηρήσεις – Ελλάδα, CAT/C/GRC/CO/5-6, 7 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2012,http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/cats48.htm .

Σε πολυάριθμες υποθέσεις του ΕΔΔΑ, μεταξύ άλλων: Υπόθεση S.D. κατά Ελλάδας (προσφυγή υπ’ αρ. 53541/07), 11 Ιούνιος 2009; Υπόθεση Tabesh κατά Ελλάδας (προσφυγή υπ’ αρ. 8256/07), 26 Νοέμβριος 2009; Υπόθεση A.A. κατά Ελλάδας (προσφυγή υπ’ αρ. 12186/08), 22 Ιουλίου 2010; Υπόθεση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας, βλ. Ανωτέρω σημείωση20, Υπόθεση Rahimi κατά Ελλάδας (προσφυγή υπ’ αρ. 8687/08), 5 Απριλίου 2011; Υπόθεση R.U. κατά Ελλάδας (προσφυγή υπ’ αρ. 2237/08), 7 Ιουνίου 2011.

[4]Βλ, π.χ., ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Ειδική έκθεση: Η προστασία των προσώπων που ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα: Προβλήματα ερμηνείας και εφαρμογής, Αθήνα, Φεβρουάριος 2007, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.prosbasi-asylo.50319; ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Παρατηρήσεις επί της διαδικασίας ασύλου και ζητήματα εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας, Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2008, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.nchr.gr/category.php?category_id=233&page=2; ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗΑναστολή της διαδικασίας παραλαβής αιτημάτων από το Τμήμα Ασύλου της Δ/νσης Αλλοδαπών Αττικής, Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2008, μια παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την αναστολή της λειτουργίας του Τμήματος Ασύλου Αττικής από τον Σεπτέμβρη έως τέλη Οκτωβρίου 2008, διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.prosbasi-asylo.50263. Σε αναφορά του, ο Συνήγορος του Πολίτη επανέλαβε τις σοβαρές ανησυχίες του για το σύστημα ασύλου στην Ελλάδα:«Όσον αφορά την διαδικασία ασύλουτων ενδιαφερομένων αλλοδαπών, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπιστώνει ότι οι δυσκολίες και τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται σε έντονο βαθμό. Τα προβλήματα αυτά εστιάζονται ιδίως σε πρακτικές που αφορούν την περιορισμένη και επιλεκτική παραλαβή αιτημάτων ασύλου, την υπέρμετρη καθυστέρηση στη λήψη της συνέντευξης, την πλημμελή λειτουργία των Επιτροπών Ασύλου, την καθυστέρηση στις ανανεώσεις ή αντικαταστάσεις των ειδικών δελτίων και τέλος την ελλιπή στελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας.»Βλ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, Διαπιστώσεις της από 16.11.2010 διενεργηθεiσας αυτοψίας του Συνήγορου του Πολίτη στη Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής (Π.Ράλλη 24), Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2011, σελ.2, διαθέσιμο στην διεύθυνσηhttp://www.synigoros.gr/resources/8957_2_eggrafostp.pdf.

[5]Βλ., π.χ., Eυρωπαικο  κοινοβουλιο, Αναφορά της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής Ατομικών Ελευθεριών για την Επίσκεψη στην Ελλάδα (Σάμος και Αθήνα), Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2007, PV\675423EN.doc;ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΥΡΩΠΗΣ, Αναφορά του Thomas Hammarberg, Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, μετά από την επίσκεψή του στην Ελλάδα, 8-10 Δεκεμβρίου 2008, Στρασβούργο, 4 Φεβρουαρίου 2009,CommDH(2009)6, διαθέσιμο στην διεύθυνση: https://wcd.coe.int/; ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΝΑΝΤΙΑΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ,Έκθεση της EΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΑ για την Ελλάδα (τέταρτος κύκλος επιτήρησης), 15 Σεπτεμβρίου 2009, CRI(2009)31, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Greece/GRC-CbC-IV-2009-031-ENG.pdf; YπΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, Παρατηρήσεις σχετικά με την Ελλάδα ως χώρα ασύλου, Δεκεμβρίου 2009, σελ.6-7, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/General/Greece/Observations2009EN.pdf; yΠατη  αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ, Η κατάσταση ασύλου στην Ελλάδα, περιλαμβανομένων και των μεταφερόμενων βάσει του Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙ», 31 Ιανουαρίου 2011, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/4d76103e2.pdf; υπατη αρμοστεια του οηε για τουσ προσφυγεσ, Η κατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, Παρατηρήσεις και προτάσεις, 16 Ιουνίου 2011, διαθέσιμο στην διεύθυνση :http://www.unhcr.gr/fileadmin.

[6]Βλ, π.χ., PROASYL & ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, Η αλήθεια μπορεί να είναι σκληρή, αλλά πρέπει να ειπωθεί: Η κατάσταση των Προσφύγων στο Αιγαίο και οι πρακτικές του Ελληνικού Λιμενικού Σώματος, Οκτώβριος 2007, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Kampagnen/Stoppt_das_Sterben/Griechenlandbericht_Engl_01.pdf; ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ (NOAS), Η ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΣΙΝΚΙ (NHC) &ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ (gHM), Θέμα τύχης το δικαίωμα στο άσυλο στην Ευρώπη: Η ελληνική πολιτική ασύλου και ο Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ, Όσλο & Aθήνα, 9 Aπριλίου 2008, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://noas.org/file.php?id=53; PROASYL, Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι εκτός ελέγχου: Έρευνα για την κατάσταση των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, Οκτώβριος 2008, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.proasyl.de/fileadmin/proasyl/fm_redakteure/Asyl_in_Europa/Griechenland/Out_of_contol_Eng_END.pdf;ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΤΩΝΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ, Εγκλωβισμένοι σε μια περιστρεφόμενη πόρτα: Ιρακινοί και άλλοι αιτούντες άσυλο και μετανάστες στην Είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Ελληνο-Τουρκικά σύνορα, 26Nοεμβρίου 2008, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.hrw.org/reports/2008/11/26/stuck-revolving-door-0;ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, βλ. Ανωτέρω σημείωση NHC, ΝOAS& Aitima, Aπό την πίσω πόρτα: Ο Κανονισμός ΔουβλίνοII και οι παράνομες απελάσεις από την Ελλάδα, Όσλο&Αθήνα, Oκτώβριος 2009, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.aitima.gr/aitima_files/Out%20the%20Back%20Door.pdf;Διεθνησ αμνηστια,  Η παγίδα ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙ: Επιστροφές αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, 22 Mαρτίου 2010, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR25/001/2010;ΔΙΕΘΝΗΣΑΜΝΗΣΤΙΑ, Ελλάδα: Συστηματική κράτηση παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε υποτυπώδεις συνθήκες, 27 Ιουλίου 2010, διαθέσιμο στην διεύθυνση:http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/002/2010/en/07291fb2-dcb8-4393-9f13-2d2487368310/eur250022010en.pdf.

[7] Παρατηρήσεις στα σχέδια νόµου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις»http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/EEDA_asylo_epistrofes_2010.pdf

[8] AIDA COUNTRY REPORTS 2019

[9] Δελτία τύπου Καμπάνιας για την πρόσβαση στο Άσυλο, ενδεικτικά:http://asylum-campaign.blogspot.com/2016/02/ , http://asylum-campaign.blogspot.com/2017/ , http://asylum-campaign.blogspot.com/2018/10/24102018.html#more

Αντίστοιχης  θεματικής Δελτίο τύπου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου από τις 17 Ιουλίου 2019

Δελτίο Τύπου για την υπαγωγή του ασύλου, της μετανάστευσης και του σωφρονιστικού συστήματος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου εκφράζει την ανησυχία της για την μεταφορά των αρμοδιοτήτων που αφορούν το άσυλο, την υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών και το σωφρονιστικό σύστημα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Με το ΠΔ 81/2019 (ΦΕΚ Α’ 119/08-07-2019), το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής συγχωνεύθηκαν στο νέο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Στο Υπουργείο αυτό υπάγονται πλέον οι αρμοδιότητες που αφορούν την υποδοχή των πολιτών τρίτων χωρών, την εξέταση και χορήγηση ασύλου με την υπαγωγή σε αυτό της αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου και της ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών, καθώς και της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα υπάγονται στο νέο Υπουργείο και η Ειδική Γραμματεία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων, Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Τέλος προς την οδό Κατεχάκη οδεύει και η Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των υπαγομένων σε αυτήν οργανικών μονάδων (φυλακές, επιμελητές ανηλίκων, ιατροδικαστικές υπηρεσίες κα).
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της εθνικής μεταναστευτικής πολιτικής από το υπουργείο αυτό συμβολίζει και την αντιμετώπισή της ως ζητήματος ασφάλειας και δημόσιας τάξης. Την ίδια στιγμή τοποθετεί ένα κρίσιμο πληθυσμιακά μέγεθος σε καθεστώς αστυνομικής εποπτείας, θεωρούμενο προεχόντως ως δυνάμει απειλή για τη δημόσια τάξη και όχι ως υποκείμενο δικαιωμάτων. Η αντιμετώπιση της μετανάστευσης ως προβλήματος για το οποίο πρέπει να επιληφθούν οι αστυνομικές αρχές ενισχύει την ανασφάλεια δικαίου και πλήττει την κοινωνική συνοχή.
Πάγιο αίτημα της κοινωνίας των πολιτών ήταν οι διαδικασίες που αφορούν το άσυλο και τη μετανάστευση να είναι διακριτές από τη δημόσια τάξη. Υπενθυμίζουμε ότι η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου είχε γνωμοδοτήσει ήδη πριν από την ίδρυση της αυτοτελούς Υπηρεσίας Ασύλου και της ανεξάρτητης Αρχής Προσφυγών το 2013, για την υπαγωγή των αρμοδιοτήτων μετανάστευσης και ασύλου σε έναν ενιαίο φορέα και πάντως όχι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.[1] Αξίζει επίσης να επισημανθεί ότι χρειάστηκαν χρόνια επισταμένης προσπάθειας για να αποσυνδεθεί η διαδικασία χορήγησης ασύλου από τις αρμοδιότητες της αστυνομίας και να ανταποκριθούμε στις ενωσιακές μας υποχρεώσεις, ανάγκη που είχε ήδη καταδειχθεί με την απόφαση MSS κατά Βελγίου και Ελλάδας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, πιστεύουμε ότι η μεταφορά του χαρτοφυλακίου της μεταναστευτικής πολιτικής στο προηγούμενο οργανωτικό καθεστώς συνιστά οπισθοδρόμηση.
Η Πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίζει υπεύθυνα τα ζητήματα που αφορούν την υποδοχή και την κοινωνική ένταξη πολιτών τρίτων χωρών. Θυμίζουμε ότι στη χώρα μας ζουν περισσότεροι από 500.000 νόμιμα διαμένοντες μετανάστες. Παράλληλα, ως το τέλος του 2020, και με βάση εκτίμησης τον παρόντα ρυθμό αφίξεων καθώς και το μέσο όρο αναγνώρισης δικαιούχων που προσεγγίζει το 50%, αναμένεται ότι τουλάχιστον 10.000 άτομα θα αναγνωρίζονται ετησίως ως δικαιούχοι διεθνούς προστασίας.[2] Ως εκ τούτου η Ελλάδα, ως κράτος μέλος πρώτης εισόδου στην ΕΕ και ως χώρα υποδοχής προσφύγων και μεταναστών οφείλει να έχει ως κεντρική προτεραιότητα τη μεταναστευτική πολιτική. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υπογραμμίζει ότι η μεταναστευτική πολιτική μιας δικαιοκρατούμενης Πολιτείας πρέπει να επιδιώκει πρωτίστως την κοινωνική ένταξη και όχι να κυριαρχείται από μια φοβική λογική αποκλεισμών.
Στην ίδια κατεύθυνση, η ανάθεση του σωφρονιστικού έργου στην αστυνομία είναι άκρως προβληματική. Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες οι φυλακές υπάγονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Η υπαγωγή δε αυτής της αρμοδιότητας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αποτελεί προϋπόθεση εισόδου για τα νέα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ του ρόλου της αστυνομίας και του σωφρονιστικού συστήματος, προκειμένου να είναι απολύτως διακριτές οι αρμοδιότητες μεταξύ δίωξης του εγκλήματος και εκτέλεσης της ποινής.[3]
Σε ένα κράτος δικαίου  η εκτέλεση όλων των ποινών, είτε των στερητικών της ελευθερίας είτε των λεγόμενων εναλλακτικών, όπως της κοινωφελούς εργασίας, πρέπει να αντιμετωπίζεται με άξονες τον σεβασμό των δικαστικών αποφάσεων, των δικαιωμάτων των κρατουμένων, τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και την κοινωνική επανένταξη των καταδικασθέντων, και όχι μόνο με όρους καταστολής. Έτσι, εξάλλου, καθίσταται αποτελεσματικότερη και η προστασία της δημόσιας τάξης και η πρόληψη της υποτροπής. Η επίλυση των ζητημάτων που αντιμετωπίζει το σωφρονιστικό σύστημα, δεν δύναται να επιτευχθεί αποκλειστικά και μόνο μέσω του αστυνομικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση, η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων δεν αποτελεί αρμοδιότητα των διωκτικών αρχών αλλά της δικαιοσύνης.
Η ΕλΕΔΑ επικρίνει τη μεταφορά όλων των αρμοδιοτήτων της μεταναστευτικής και αντεγκληματικής πολιτικής στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και θεωρεί ότι τα μέτρα που ελήφθησαν είναι βεβιασμένα, αναιτιολόγητα και αναχρονιστικά. Η επιλογή αυτή δεν είναι η ορθή απάντηση, σε ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, σε κανένα από τα υπαρκτά προβλήματα διαχείρισης ή και δημόσιας ασφάλειας που αντιμετωπίζουν τα πεδία του ασύλου, της μετανάστευσης και του σωφρονιστικού συστήματος. Αντίθετα, αυτή η αλλαγή ενδέχεται να δημιουργήσει νέα προβλήματα με κοινωνικά αρνητικό πρόσημο.
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
17 Ιουλίου 2019
[1] Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Παρατηρήσεις στα σχέδια νόμου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής, Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατάξεις», διαθέσιμο σε: http://www.nchr.gr/images/pdf/apofaseis/prosfuges_metanastes/EEDA_asylo_epistrofes_2010.pdf
[2] Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη, διαθέσιμο σε: https://bit.ly/2SiyoXL 
[3] Recommendation Rec(2001)10 of the Committee of Ministers to member states on the European Code of Police Ethics: https://rm.coe.int/16805e297e

Guide to GHM on-line material on refugee and migrant human rights issues

RACIST CRIMES WATCH - Παρατηρητηριο Ρατσιστικων Εγκληματων

Push-backs

Check here our general report (many of the incident reports in it are in English) on push backs concerning more than 1000 cases of asylum seekers that were allegedly pushed back in Turkey. The data includes our direct documentation following online communication with asylum seekers, other Ngo reports, articles, social media posts offering specific documentation and, most importantly, a CPT report. The majority of the incidents took place near Evros Greece-Turkey border (and some others occurred in the sea) during the last 4 years. It is this link we officially forwarded to the Supreme Court prosecutor on 12/06/2019. Many allegations are also on ill-treatment, including torture, by the police or the army and/or unknown perpetrators. Some of the cases (those that were already well documented enough) had already been lodged to hate crime prosecutors. Those cases are 1) 02/06/2018: Push-back attempt concerning 35 asylum seekers (20 minors) by…

View original post 497 more words

04 – 06/06/2019: M.S.S. & Rahimi v. Greece asylum cases – Supervision of execution of ECtHR judgments by Council of Europe’s Committee of Ministers [with reference to GHM-RRE, GCR and UNHCR submissions]

CMCOE

1348th meeting, 4-6 June 2019 (DH)

 

H46-9 M.S.S. and Rahimi groups v. Greece (Application No. 30696/09)

Supervision of the execution of the European Court’s judgments

Reference document

CM/Notes/1348/H46-9

 

Decisions

The Deputies

 1. recalling that these cases concern the degrading treatment of the applicants (asylum seekers or irregular migrants, including unaccompanied minors) on account of their conditions of detention; the degrading treatment of asylum-seeking applicants due to their living conditions; the lack of an effective remedy against expulsion, due to deficiencies in the asylum procedure; and the lack of an effective remedy to complain about the conditions of detention;

As regards individual measures

 1. noted that no further individual measures need to be taken as regards the cases A.F., B.M., Bygylashvili,Chkhartishvili, De los Santos and de la Cruz, Horshill,Kaja, Tatishvili, Al.K., H.H., F.H.,Chazaryan and others, A.Y., Tenko, S.G., Barjamaj andHousein; therefore decided to close their supervision of these cases and to adopt Final Resolution CM/ResDH(2019)154;

As regards general measures

Asylum procedure and absence of an effective remedy against expulsion

 1. welcomed the ongoing efforts made by the Greek authorities, in concert with the competent EU institutions and the UNHCR, to improve the national asylum system, and the notable increase in the overall rate of granting asylum;
 2. noting, however, with grave concern the increase of arrivals of third country nationals that could adversely affect the functioning of the asylum system and is the reason for the significant increase in the average time taken to register and process asylum applications, and the deficiencies of the asylum appeal procedure which have been reported by the Greek Ombudsman and expert NGOs; called on the authorities to provide information on the asylum appeal procedure and on further measures envisaged or adopted in order to enhance the efficiency of the overall administrative procedure and the effectiveness of existing administrative remedies;

Living conditions of asylum seekers

 1. welcomed the concerted efforts made and the measures taken to ensure decent accommodation, provision of welfare and healthcare services, access to the labour market and to education for asylum seekers;
 2. took into account the continuing and increasing arrival of third country nationals, including asylum seekers; noted, furthermore the concerns expressed by the Council of Europe Commissioner for Human Rights and NGOs that the living conditions of asylum seekers have remained critical, despite the commendable efforts and the achievements of the authorities to date; therefore called on the authorities to continue and step up their efforts;
 3. also called on the authorities to implement the recommendations of the Council of Europe Commissioner for Human Rights on the need to further enhance the provision of health care services to asylum seekers and irregular migrants in detention;

Reception and protection of unaccompanied minors

 1. welcomed the adoption in 2018 of the law on guardianship and invited the authorities to proceed to its prompt implementation in order to put in place a comprehensive and efficient system of reception and protection of all unaccompanied minors;
 2. expressed, however, concern about the inadequate number of suitable places available in accommodation facilities for minors and the significant number of minors placed in “protective custody” or in reception centres at the borders, and called on the authorities to intensify their efforts to increase the capacity of accommodation suitable for unaccompanied minors;

Conditions of detention

 1. noted with satisfaction that domestic case-law has evolved to allow irregular migrants, including unaccompanied minors, to complain about their conditions of detention; noted also the relevant case-law of the Court and decided to close their supervision of this issue;
 2. while noting with satisfaction that certain immigration detention facilities visited by the CPT in 2018 provided decent conditions, expressed serious concern at the fact that a number of other immigration facilities and police stations seem to be below Convention standards, and that the detention of unaccompanied minors persists;
 3. recalling the Court’s case-law and recommendations of the CPT, called on the authorities to end the practice of detaining unaccompanied minors and transfer them without delay to a (semi-) open establishment specialised for juveniles;
 4. invited the authorities to give effect to the recommendations made by the CPT and to improve the conditions in immigration detention facilities, including by providing adequate health-care services;
 5. invited the authorities to keep the Committee regularly informed about developments on all of the above-mentioned issues;
 6. decided to resume examination of these cases at their September 2020 DH meeting.

 


 

1348th meeting, 4-6 June 2019 (DH)

Human rights

 

H46-9 M.S.S. and Rahimi groups v. Greece

Supervision of the execution of the European Court’s judgments

Reference documents

DH-DD(2019)372, CM/ResDH(2014)272, CM/Del/Dec(2017)1288/H46-15

 

Application Case Judgment of Final on Indicator for the classification
M.S.S. GROUP
30696/09 M.S.S. 21/01/2011 Grand Chamber Structural and complex problem
53709/11 A.F. 13/06/2013 07/10/2013
53608/11 B.M. 19/12/2013 19/03/2014
58164/10 BYGYLASHVILI 25/09/2012 25/12/2012
22910/10 CHKHARTISHVILI 02/05/2013 02/08/2013
2134/12+ DE LOS SANTOS AND DE LA CRUZ 26/06/2014 26/09/2014
78456/11 F.H. 31/07/2014 31/10/2014
70427/11 HORSHILL 01/08/2013 01/11/2013
32927/03 KAJA 27/07/2006 27/10/2006
26452/11 TATISHVILI 31/07/2014 31/10/2014
63542/11 AL.K. 11/12/2014 11/03/2015
63493/11 H.H. 09/10/2014 09/01/2015
76951/12 CHAZARYAN AND OTHERS 16/07/2015 16/07/2015
58399/11 A.Y. 05/11/2015 05/02/2016
7811/15 TENKO 21/07/2016 21/07/2016
46558/12 S.G. 18/05/2017 18/05/2017
39034/12 A.E.A. 15/03/2018 15/06/2018
RAHIMI GROUP
8687/08 RAHIMI 05/04/2011 05/07/2011 Complex problem
36657/11 BARJAMAJ 02/05/2013 02/08/2013
71825/11 HOUSEIN 24/10/2013 24/01/2014

Case description

These cases concern the degrading treatment of the applicants (asylum seekers or irregular migrants, including unaccompanied minors) on account of their conditions of detention[1] (such as overcrowding, lack of bed/mattress, insufficient ventilation, lack of regular access to toilets or sanitary facilities, lack of outdoor exercise, unsuitable food or inadequate allowances for food, etc.) in various detention facilities (such as police stations, premises of authorities in charge of immigration or foreign nationals, border posts or the special holding facility at the Athens International Airport) (violations of Article 3).

Some of these cases[2] also concern the asylum-seeking applicants’ degrading treatment due to their living conditions in Greece, resulting from the authorities’ inaction in respect of the situation in which they found themselves: living on the street, without access to sanitary facilities and without means of providing for their essential needs (violations of Article 3).

Lastly, some cases in the M.S.S. group concern violations of the applicants’ right to an effective remedy on two grounds (violations of Article 13 taken in conjunction with Article 3):

–   lack of an effective remedy against expulsion, due to deficiencies in the examination of the applicants’ asylum applications, notably lack of thorough and timely examination of the merits of asylum applications, and the risks incurred in case of expulsion to countries of origin;[3] or

–   lack of an effective remedy to complain about the conditions of detention.[4]

Similar Article 3 issues arise in other cases but are dealt with in a separate group (S.D. group) which also concerns immigration detention issues under Article 5. Details are footnoted below.[5]

Status of execution

Individual measures:

M.S.S.: The applicant obtained refugee status in Belgium. Thus the examination of the individual measures in this case was closed in June 2012. According to information provided by the authorities on 29 March 2019, all applicants (23 applicants in 15 cases) in respect of whom violations were found on account of conditions of detention or of lack of an effective remedy to challenge conditions of detention have been released.

As regards the other applicants in respect of whom violations were found on account of their living conditions (AL.K, F.H, S.G and Rahimi):

AL.K.: The applicant’s asylum application was rejected at both instances and on 20 February 2017 he was ordered to leave the country within 90 days.

F.H. and Rahimi: The applicants were granted international protection.

S.G.: The asylum application lodged by the applicant was considered tacitly withdrawn because the applicant did not request the renewal of his asylum-seeker card.

As regards the applicants in respect of whom violations were found due to the lack of an effective remedy to challenge their expulsion, together with the shortcomings of the asylum procedure (A.E.A and A.Y):

A.E.A.: The asylum application lodged by the applicant was considered tacitly withdrawn because the applicant did not request the renewal of his asylum-seeker card.

A.Y.: No application for asylum has been pending in respect of the applicant.

The Committee was informed of the payment of just satisfaction in the case A.E.A on 6 May 2019. Therefore, this payment will be considered final on 6 June 2019. All the applicants in the remaining cases have received the just satisfaction awarded by the Court.

General measures:[6]

At its latest examination in June 2017, the Committee invited the authorities in particular: a) to elaborate, in cooperation with other stakeholders a plan for the registration and processing of asylum applications, so that they are processed within a reasonable timeframe, b) to develop a strategy securing the full protection of unaccompanied minors on the basis of an effective guardianship system, c) to improve conditions of detention in all detention facilities including by providing adequate health-care services and d) to ensure, as a matter of priority, that alternatives to the detention of minors are found and that where, exceptionally, minors are detained, they are held separately from adults and in conditions adapted to their vulnerable situation.

In reply to the above-mentioned decisions, on 28 March 2019 (DH-DD(2019)372) the Greek authorities provided extensive information that may be summarised as follows:

 1. Asylum procedures:

The authorities noted that measures to enhance asylum procedures were taken by Law No. 4375/2016 which was amended by Law No. 4540/2018. 12 Regional Asylum Offices and 11 Autonomous Asylum Units are now staffed with 681 employees and operate throughout Greece. 133 further employees are planned to be hired in 2019. Recently-hired personnel were trained by members of the European Asylum Support Office (EASO) in all issues concerning registration and examination of asylum applications as well as the legislation regulating these issues. All staff undergo continuous training.

Furthermore, the authorities noted that third-country nationals and asylum applicants are informed about access to asylum procedures and their rights, and are provided with free interpretation services.

Between 7 June 2013, when the Asylum Service started operating, and 31 December 2018, 204,097 asylum applications were registered, out of which 58,642 were submitted in 2017 and 66,969 in 2018. There was a 14.9% increase of applications lodged in 2017 and a 14.2% increase in 2018.

In 2017, 51,599 decisions were issued at first instance. Of these, 22,450 rejected applications as inadmissible and 6,668 terminated the procedure because of explicit or implicit withdrawal of applications. 46% of the 22,481 decisions on the merits granted international protection.

In 2018, 46,198 decisions were issued at first instance. Of these, 4,834 rejected asylum applications as inadmissible and 10,616 terminated the procedure because of explicit or implicit withdrawal of applications. 49.4% of the 30,748 decisions on the merits granted international protection.

The average time between pre -registration and full registration of asylum applications was 122.46 days in 2017 and 59.72 days in 2018. The average time from full registration to delivery of a decision at first instance was 153.27 days in 2017 and 235.41 days in 2018. As regards the special border zone procedure, the average time between pre-registration and full registration was 23.9 days in 2017 and 27.66 days in 2018.

In 2017, 4,542 asylum applications were lodged by persons in detention while in 2018 the number was 7,009. For this category, the average time from pre-registration to delivery of a decision was 125.25 days in 2017 and 145.41 days in 2018.

As regards asylum applications by unaccompanied minors, 2,640 applications were lodged in 2017 and 2,639 in 2018; the average time from pre-registration to delivery of a decision was 258.14 days in 2017 and 403.36 days in 2018. In 2017, 1,672 decisions concerning applications lodged by minors were issued at first instance, of which 738 rejected applications as inadmissible and 251 terminated the procedure because of explicit or implicit withdrawal of the applications. Out of the 683 decisions on the merits, 188 granted international protection. In 2018, 1,839 decisions concerning applications lodged by minors were issued at first instance, of which 350 rejected applications as inadmissible and 581 terminated the procedure because of explicit or implicit withdrawal of the applications. Out of the 908 decisions on the merits, 345 granted international protection.

At second instance, during 2017-2018, 26,999 appeals were lodged, of which 847 were granted. Interpretation and free legal assistance are also provided at second instance. As regards backlog cases (asylum applications lodged before 7 June 2013 at second instance), 83,002 of the backlog cases have been processed while 430 cases remain to be examined. 42,595 decisions were issued rejecting applications, 27,914 were issued discontinuing the asylum and 12,493 were issued granting international protection.

The Greek authorities stressed that the unprecedented increase in migration flows during 2015-2016 exerted tremendous pressure on the national asylum system, resulting in longer periods for registration and processing of asylum applications.

Lastly, the Greek authorities underlined that, despite the significant progress made in living conditions of asylum seekers, in particular those concerning minors, conditions of detention and the asylum procedure, the country remains under extreme migratory pressure. According to the authorities, the continuing increase of asylum applications which increases the average processing time and therefore prolongs inevitably the provision of accommodation and other services to asylum seekers, are present challenges that are constantly changing randomly and make the magnitude of needs unpredictable. . Hence, there is a need for revision of the EU asylum system, to ensure that the responsibilities are shared by all EU member States.

 1. Living conditions of asylum seekers:

According to the aforementioned communication from the Greek authorities, the situation concerning asylum seekers has completely changed since January 2011 when the M.S.S. judgment was delivered. Consequently, the examination of the living conditions of asylum seekers should be limited to those asylum seekers whose situation is similar to the situation examined by the Court in the M.S.S. group of cases, while the situation of third country nationals residing in Reception and Identification Centres (RICs – see below) cannot be examined from the point of view of the living conditions of asylum seekers as assessed in the M.S.S. judgment.

Accommodation, food, clothing and healthcare services are provided to asylum seekers under three basic schemes: a) RICs at the entry points, b) hospitality centres managed by non-profit organisations or international organisations, and c) houses, apartments or hotels leased in the framework of housing programmes. Following the influx of one million third-country nationals since 2015, the Greek authorities, in cooperation with the European Commission and UNHCR, managed to set up six RICs on the Eastern Aegean islands and in the Evros region, 26 temporary accommodation facilities on the mainland and to lease a number of apartments and hotels to accommodate a large number of asylum seekers. By the end of 2018, 18,369 persons lived in the above 26 accommodation facilities while 29 4799 persons lived in apartments and hotel rooms.

Lastly the authorities indicated that by the end of 2018, 11,683 persons lived in the RICs on the Eastern Aegean islands while in September 2018 18,107 persons lived there. The decrease in the number of asylum seekers living in RICs was due to the relocation of 29,090 persons belonging to vulnerable groups from the islands to the mainland. On February 2019, the progress achieved in providing accommodation and other services to asylum seekers was pointed out by the UNCHR Representative in Greece who stressed that since 2014 the accommodation capacity increased from 1,000 to 27,000 accommodation places in apartments and 20,000 places in hosting centres. Financial support is provided to asylum seekers subject to whether accommodation or other services are available to them.

As regards health care in particular, it is noted that asylum seekers are considered members of a vulnerable group having access to health care either in accommodation facilities or in public hospitals. All asylum seekers are vaccinated.

The Greek authorities have ensured access to education for refugee and migrant children by launching since the school year 2016-2017 a special educational programme which established “Reception /Preparatory Classes for the Education of Refugees” in certain public schools in areas accessible from the various accommodation facilities where asylum seekers reside. The programme aims at facilitating all refugee and migrant children in joining mainstream classes in Greek schools. At the same time, a number of refugee and migrant children were enrolled in Greek schools offering “reception” preparatory classes or in mainstream Greek schools. During the 2017-2018 school year, 7,316 refugee and migrant children were enrolled in the above educational units.

As regards access to labour market, according to legislation promulgated in 2016 and 2018, asylum seekers have access to labour and vocational training programmes under the same conditions as Greek citizens. By the end of 2018, 6,150 beneficiaries of international protection and asylum seekers were registered in unemployment registers.

III. Reception and protection of unaccompanied minors:

The authorities indicated that providing adequate accommodation and decent living conditions to unaccompanied minors arriving in Greece is one of their priorities. Unaccompanied minors are referred to accommodation centres for minors or to other accommodation centres where there are areas suitably adapted for this purpose, for as long as they stay in the country or until they are placed with a foster family or in supervised lodgings.

In December 2018, the overall capacity of accommodation facilities for minors amounted to 1,959 places, whereas the number of unaccompanied minors amounted to 3,741 (7.2% of whom were under 14). Priority is given to minors under 15 or with health problems. At accommodation centres, minors are provided with food and clothing as well as with healthcare services and the assistance of psychologists and lawyers.

New guardianship system: Under Law No. 4554/2018, a guardian is appointed for every third country or stateless person under the age of 18 who arrives in Greece without being accompanied by a relative or non-relative exercising parental guardianship or custody. The law sets out the terms for the appointment and replacement of a guardian for unaccompanied minors as well as the creation and functions of a Supervisory Guardianship Board.

The guardian has responsibilities which include ensuring decent accommodation, representing and assisting the minor in all judicial and administrative procedures, accompanying the minor to clinics or hospitals and providing access to psychological support, guaranteeing that the minor is safe during his/her their stay in the country and taking care of the minor’s education. The Supervisory Guardianship Board has the competence to assess and define the interest of the unaccompanied minor, where an important decision for the future of the unaccompanied minor is to be taken in the near future (for example, on a non-urgent medical problem, a possible disability, issues related to religious beliefs).  The Council will decide upon a reasoned proposal from the tutor. Additionally, the Department for the Protection of Unaccompanied Minors at the National Centre for Social Solidarity will have the responsibility of guaranteeing safe accommodation for unaccompanied minors and evaluating the quality of services provided in those accommodations. The above guardianship system is planned to be fully operational during 2019.

 1. Conditions of detention:

The authorities noted that 68,112 third-country nationals were arrested on Greek territory during 2017 (66.75% less than in 2016) while 93,367 third-country nationals were arrested during 2018. In 2017, 25,810 return/deportation orders were issued while 32,718 such orders were issued in 2018. Furthermore, the number of new arrivals of third-country nationals who entered in Greece through the land borders with Turkey increased by 170.15% in 2018. Third-country nationals subject to deportation, namely those who did not apply for asylum or whose applications have been definitively rejected, can, under the applicable legislation, be detained.

During 2017-2018, eight pre-return detention centres operated (six of them on the mainland (Amygdaleza, Tavros, Xanthi, Drama, Orestiada and Korinthos) and two on the Eastern Aegean islands of Lesvos and Kos. The authorities indicated that since 2016 asylum seekers arriving on the Eastern Aegean islands are not detained though they are not allowed to leave the islands. However, in order to detain offenders and migrants subject to deportation on Eastern Aegean islands, the two above-mentioned pre-return centres were created on Lesvos and Kos. The overall capacity of the eight pre-return detention centres amounts to 6,417 places, their operational capacity to 3,477 places while the number of detainees on 31 December 2018 was 2,098. The occupancy of the said detention facilities never exceeded their operational capacity.

Pre-return detention centres are tasked with providing detainees with food, clothing and health-care services; the latter is provided by public medical and nursing personnel, or other organisations or agencies. Cases which cannot be handled in the above centres are referred to state-run hospitals. The personal space available to each detainee corresponds at least to four sq. metres, there is outdoor space for activities, three meals are offered per day and direct access to telephones is ensured; areas are set aside for religious worship. All detainees can submit requests to the centre’s director and communicate with lawyers, members of NGOs and other agencies. Information is systematically provided to detainees about their rights and obligations, including their right to communicate with representatives of NGOs or other organisations or agencies. Representatives of NGOs and other agencies have daily access to the centres to communicate with detainees and provide legal assistance, so that detainees have access to the asylum procedure during detention.

Activities related to migrant detention centres are funded by the Asylum, Migration and Integration Fund of the European Union for the period 2014-2020 (National Programme of the area of Home Affairs for the period 2014-2020). In the framework of the implementation of this programme, doctors, nurses, psychologists have been hired and detention facilities have been refurbished.

As regards detention of unaccompanied minors: 571 were detained in 2017 and 608 in 2018 in the above -mentioned pre-return detention centres. They were detained separately from adults in specially designated areas. The detention of minors is decided for as short a period as possible (and not longer than 25 days or in exceptional situations not longer than 45 days) when it is established that alternatives to detention cannot be applied. Unaccompanied minors are kept in detention facilities supervised by the police until they are subsequently transferred to hostel accommodation. While every possible effort is made to trace the minor’s family, a guardian is appointed to ensure the protection of the minor and his/her interests.

As regards the lack of an effective remedy for conditions of detention: The authorities indicated that the Court has held that the remedy provided for by Article 76 of Law No. 3386/2005, as amended in 2010, is an effective remedy to complain about conditions of administrative detention.

Analysis by the Secretariat

Individual measures

It follows from the information provided by the authorities that there are no further individual measures that need to be taken. Therefore, since the implementation of the general measures will continue to be monitored in the remaining cases of the M.S.S. and Rahimi groups, it is proposed that the Committee close the monitoring of the following cases: A.F, B.M, Bygylashvili, Chkhartishvili, De los Santos and De la Cruz, F.H, Horshill, Kaja, Tattishvili, Al.K, H.H, Chazaryan and others, A.Y, Tenko, S.G, Barjamiaj and Housein.

General measures

 1. Asylum procedures

During 2015-2016 Greece received an unprecedented number of third-country nationals, the majority of whom lodged asylum applications. Action was taken by the Greek authorities to respond to this situation, in cooperation with the European Commission and competent agencies of the EU, UNHCR and NGOs. The national asylum system has developed, the number of regional asylum offices and autonomous asylum units has increased, as did the staff of the Asylum Service. The first-instance asylum-granting rate in 2017 was 46% while in 2018 it rose to 49.4%.

It is noted that at second instance the number of appeals granted has been very limited. Out of the total substantive decisions issued in 2018, 2.8% granted refugee status, 1.5% subsidiary protection, 4.5% referred the case for humanitarian protection, and 91% of the decisions were negative.[7]

Also, the Greek Ombudsman in his 2018 report noted that in 2018, the examination of asylum appeals lodged under the earlier asylum legislation (Presidential Decree 114/2010) and still pending continued to be delayed. This was due to the cessation of the Interior Ministry appeal committees which did not operate in 2018 even if this was provided for by Law 4540/2018. The Ombudsman expressed his concern at this situation which places asylum seekers in a precarious legal situation.[8]

As regards legal aid, it is noted that a state-funded legal aid scheme in the appeal procedure, based on a list managed by the Asylum Service, exists in Greece since September 2017. An expert NGO report indicates that the capacity of the second-instance legal aid scheme remains limited. Out of a total of 15,355 appeals lodged in 2018, only 3,351 (21.8%) asylum seekers benefited from the state-funded legal aid scheme.[9] In this respect, however, it should be noted that the Court referred to legal aid for irregular migrants and/or asylum seekers to reject their applications  relating to the asylum procedure or their conditions of detention (see inter alia Moras et al, No. 20/13, § 34, decision of 20/10/2015; Josef and Others, No. 76854/11, §§ 27-28, decision of 24/01/2017).

In its “Recommendations for Greece in 2017” (February 2017)[10], UNHCR stated that progress had been made but significant challenges relating to, in particular, registration and asylum processing, still had to be addressed. More specifically, six months after arrival on the Greek islands, many asylum seekers were still waiting for the full registration and processing of their asylum applications. On the mainland, first-instance decisions for those pre-registered during the summer of 2016 would take approximately two years. Therefore, according to UNHCR, the pace of registration and the lack of capacity fully to process asylum claims within a reasonable timeframe needed to be resolved. It follows from the information provided by the authorities in March 2019 that the average time to register and process an asylum application at first instance has in fact significantly increased.

Furthermore, given that no statistical data have been provided by the authorities concerning the examination of asylum applications on appeal, or about the reasoning of decisions given at second instance rejecting appeals, either on admissibility grounds or on the merits, the authorities could be requested to provide such information so that the Committee may evaluate also the effectiveness of the existing remedy against rejection decisions and the asylum procedure as a whole.

In conclusion, it transpires from the above-mentioned information that, despite the significant efforts made by Greece in the context of very pressing migration flows during the recent years, asylum procedures still show a number of significant challenges that require the adaptation of the measures taken to the new data.

 1. Living conditions of asylum seekers

As noted by the Court at § 250 of the M.S.S. judgment, the obligation of the State to provide accommodation and decent material conditions to impoverished asylum-seekers has now entered into positive law, namely the EU “Reception Directive” 2003/09 which has been transposed to Greek law. According to the Reception Directive (now Directive 2013/33) living conditions of asylum seekers include: a) material reception conditions, namely housing, food, and clothing, provided in kind, or as financial allowances or in vouchers, and a daily expenses allowance; b) health care; and c) access to the labour market.

It emerges from the information provided by the Greek authorities that in December 2018, 47,848 asylum seekers were provided with accommodation, welfare and healthcare services on the mainland. It is also noted that under the EU funded ESTIA programme managed by UNHCR, as of March 2019 approximately 69,000 eligible refugee and asylum seekers had received cash assistance in 111 locations in Greece, amounting to €6.9 million.[11] Nevertheless, the number of available places for accommodation is not clarified in the updated action plan. It can be deduced from the reference made to the statement by the UNHCR Representative in Greece that in January 2019 the accommodation places available amounted to 47,000. The Council of Europe Commissioner for Human Rights (‘the Commissioner’) noted in her report published in November 2018[12] that, in respect of living conditions of asylum seekers on the mainland, despite certain positive developments, the situation remained critical and might deteriorate rapidly if transfers of asylum seekers from the Aegean islands were not combined with both further significant increase in the capacities of the mainland’s reception facilities and an improvement of their conditions. In the same report, the Commissioner noted the need to further enhance migrants’ health care system, migrant children’s education attendance and to facilitate migrants’ access to the labour market.

Despite the positive information provided by the authorities indicating that the number of third-country nationals in RICs has been reduced due to transfers from the Eastern Aegean islands to the mainland, in a communication received on 16 April 2019 (DH-DD(2019)467), the Greek Helsinki Monitor and Refugee Rights Europe indicated a number of serious shortcomings notably on the RICs of the islands of Chios and Lesvos. The shortcomings concern, inter alia, overcrowding in camps, unsanitary living conditions therein and very inadequate access to health services. In a communication received on 24 April 2019 (DH-DD(2019)515), the Greek Refugee Council expressed similar concerns and noted that as regards the mainland, although the capacity has increased, the country-wide shortage of accommodation is leading to the overcrowding of many mainland camps while sexual and gender based violence is a major risk in some mainland sites.

It is noted that the Court has not examined the living conditions in the reception centres of the Aegean islands. In the O.S.A. and Others and J.R. and Others, the Court dismissed the applicants’ complaints concerning their conditions of detention in the reception center Vial, in Chios (hotspot) between March and May 2016.

It transpires from the above information that the Greek authorities, in cooperation with the European Commission, UNHCR and other stakeholders, have achieved significant progress in ensuring decent accommodation as well as welfare and healthcare services to asylum seekers. The measures taken to safeguard access to education for migrant children and to the labour market for asylum seekers are also important. However, the authorities could be invited to keep the Committee regularly updated on developments concerning living conditions of asylum seekers and be encouraged to take further steps in line with the recommendations made notably by UNHCR and the Commissioner to ensure adequate accommodation and decent living conditions for asylum seekers.

III. Reception and protection of unaccompanied minors

UNHCR noted in the factsheet published in March 2019[13] that although there are 3,773 unaccompanied minors in Greece, only 1,085 places are available in shelters and apartments. As a result, many minors spend lengthy periods in “protective custody” (in police stations) or in reception centres at the borders waiting for a place in a shelter appropriate to their age, while others have limited options but to stay in informal housing or risk becoming homeless.

The Commissioner noted in her above-mentioned report that, as of 15 August 2018, there were 3,290 unaccompanied minors in Greece, while there were only 1,191 available places in dedicated shelters or supported, independent-living apartments. Among the 2,241 children registered on the waiting list, 127 were deprived of liberty under the regime of ‘’protective custody’’, 296 were hosted in RICs, 161 in open temporary accommodation facilities, 254 in “safe zones’’, 413 in hotels, 437 were reported as homeless and 254 lived in informal housing arrangements. For almost 300 of these minors no location was reported.

The Commissioner expressed her concern about the reported poor shelter conditions and the lack of social support that most unaccompanied migrant children experience in Greece as well as about the deprivation of liberty of those detained under the “protective custody” regime. The Commissioner recommended that the Greek authorities immediately stop the detention of unaccompanied migrant children and take further measures to improve the living conditions of unaccompanied minors and ensure their full access to education.

The adoption in 2018 of the law on guardianship is a positive measure. The authorities could be invited to proceed to its prompt implementation and inform the Committee accordingly. Bearing in mind the significant discrepancy between the places available in accommodation facilities suitable for minors and the number of minors living in “protective custody” (police stations) or in reception centres at the borders waiting for a place in a shelter appropriate for their age, the authorities could be invited to address the issue by increasing the accommodation capacity in shelters and apartments suitable for minors and provide them with necessary and adequate welfare and health services.

 1. Conditions of detention

According to the CPT 2018 visit report which was published in February 2019,[14] conditions of detention in the pre-departure centres in Amygdaleza and Pyli were good and an open-door-regime was applied at these two centres. On the contrary, conditions of detention remained very poor at the centre in Moria (Lesbos) where repair works were required and persons detained there were locked in their rooms for around 22 hours per day. At the Fylakio (Evros region) pre-departure centre, the cells were overcrowded and material conditions were found to be unacceptable. Furthermore, the CPT considered decent the conditions of detention at Feres and Soufli (Evros region) Police and Border Guard Stations, including the provision of daily outdoor exercise. However, all other police stations visited were not suitable places to hold asylum seekers and irregular migrants and conditions of detention remained totally inadequate for stays exceeding 24 hours. Despite this, according to the CPT report, police stations throughout Greece were used for holding irregular migrants, including women and young children for prolonged periods.

As regards the provision of health-care in the pre-departure centres visited, the CPT found that the available resources were totally inadequate compared to the needs observed. As regards the detention of minors, the CPT noted that unaccompanied children were still held under the so-called “protective custody” for up to several weeks until their transfer to a dedicated open shelter facility, which is mainly due to the totally insufficient number of open shelters available.

The authorities indicated that 571 unaccompanied minors were detained in 2017 and 608 in 2018. According to the above-mentioned 2017 UNHCR recommendations to Greece and the aforementioned CPT report, accompanied and unaccompanied children are in some circumstances detained in closed reception or police facilities, sometimes with adults. In this context it is noted that in a judgment delivered on 28 February 2019 (H.A. and Others v. Greece), the Court found, inter alia, a violation of Article 3 due to the detention of nine unaccompanied minors in police stations in northern Greece for periods ranging from 21 to 33 days.

In view of the above-mentioned developments, the Greek authorities need to provide information on the measures taken and/or envisaged to: a) improve conditions of detention in all detention facilities where irregular migrants and asylum seekers are detained, including providing adequate health-care services, and b) ensure, as a matter of priority, that alternatives to the detention of minors are found and that, in the exceptional event that they are detained, they are held separately from adults and in suitable conditions corresponding to their vulnerability.

As regards the remedy concerning conditions of detention, as indicated in Memorandum
H/Exec(2014)4-rev, the position of the Greek authorities has been that conditions of detention were part of the lawfulness of detention and could be challenged through Article 76 of Law No. 3386/2005. The European Court has held that this provision constitutes an effective remedy, which must be exhausted before lodging a complaint to the European Court (admissibility decision of 27 January 2017, Paul Josef and Others (Application No. 76854/11)). Therefore, the Committee could consider closing the monitoring of cases involving this violation.

Financing assured: YES

[1] M.S.S., A.F, AL.K, A.Y, B.M, Bygylashvili, Chazaryan and Others, Chkhartishvili, de Los Santos and de La Cruz, F.H, H.H, Horshill, Kaja, Tatishvili and Rahimi.

[2] M.S.S, AL.K, F.H, S.G, Rahimi.

[3] M.S.S, A.E.A, A.Y.

[4] M.S.S and B.M.

[5] The S.D. and Rahimi groups of cases concern violations of the applicants’ right to liberty on account of their unlawful deprivation of liberty (violations of Article 5 § 1) and absence of judicial review of the lawfulness of their detention (violations of Article 5 § 4).

[6] Information on measures adopted and examined by the Committee between 2011 and 2015 is available in the Notes of the 1288th meeting DH (CM/Notes/1288/H46-15).

[7] ECRE – AIDA, Country Report: Greece, March 2019, https://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_gr_2018update.pdf, p.16.

[8] Greek Ombudsman, Annual Report 2018, March 2019, https://www.synigoros.gr/resources/docs/ee2018-p04-119-214-eid-them-enot.pdf, p. 213 (in Greek).

[9] ECRE-AIDA, idem.

[10] https://www.unhcr.org/58d8e8e64.pdf.

[11] UNHCR, Cash Assistance Update, March 2019, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68816.

[12] Report of the Commissioner following her visit to Greece from 25 to 29 June 2018, 6 November 2018.

[13] UNCHR Fact Sheet Greece 1-31 March 2019, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/69017.

[14] Report on the visit to Greece carried out by CPT from 10 to 19 April 2018, 19 February 2019.


Reports submitted for MMS – Rahimi referred to in the analysis

Greek Helsinki Monitor – Refugee Rights Europe https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168094238b

Greek Council for Refugees https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=0900001680945e4e

United Nations High Commissioner for Refugees https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=090000168094238b

30/05/2019: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες: “Άμεσα μέτρα για την προστασία των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων”

gcr.JPG

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Άμεσα μέτρα για την προστασία των παιδιών μεταναστών και προσφύγων στην
Ελλάδα υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Aθήνα, 31 Μαΐου 2019—Σε συνέχεια προσφυγής του ECRE (European Council on
Refugees and Exiles) και του ICJ (International Commission of Jurists), με τη
συνδρομή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ) που είχε κατατεθεί
τον Νοέμβριο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το
αρμόδιο όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρακολούθηση της
συμμόρφωσης των εθνικών αρχών με τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τον
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, με την από 29-5-2019 απόφασή της, υπέδειξε στις
ελληνικές αρχές την άμεση απομάκρυνση των αλλοδαπών παιδιών, συνοδευόμενων
και ασυνόδευτων, από τα κρατητήρια, τα προαναχωρησιακά κέντρα και τα Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τον διορισμό επιτρόπου και την αποτελεσματική
λειτουργία του συστήματος επιτροπείας.
Μεταξύ άλλων, η προσφυγή αναφερόταν στις σημαντικές παραβιάσεις των
δικαιωμάτων των παιδιών στα νησιά του Βορειανατολικού Αιγαίου εξαιτίας της
εφαρμογής της Κοινής Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, της επιβολής του μέτρου του
γεωγραφικού περιορισμού και του εγκλωβισμού χιλιάδων παιδιών -ασυνόδευτων
και συνοδευόμενων- στις απολύτως ακατάλληλες εγκαταστάσεις των Κέντρων
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς επίσης και στη απουσία αποτελεσματικής
προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών στο σύνολο της χώρας.
Με την προχθεσινή της Απόφαση, η Επιτροπή έκανε δεκτό το αίτημα «άμεσων
μέτρων» που είχαν υποβάλλει οι προσφεύγουσες οργανώσεις, και ζητά από τις
ελληνικές αρχές τη λήψη κάθε δυνατού μέτρου για την προστασία των παιδιών στα
ελληνικά νησιά και των ασυνόδευτων παιδιών σε όλη τη χώρα, τα οποία όπως
σημειώνει η Επιτροπή «προφανώς βρίσκονται σε κίνδυνο σοβαρής και
ανεπανόρθωτης βλάβης της ζωής τους». ¹

Μεταξύ των μέτρων που η Επιτροπή υποδεικνύει ως αναγκαία να υιοθετηθούν από
τις ελληνικές αρχές, περιλαμβάνονται:
– η άμεση απομάκρυνση όλων των ασυνόδευτων παιδιών από τα αστυνομικά
κρατητήρια, τα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η παροχή σε αυτά πρόσβασης σε κατάλληλες για την
ηλικία τους δομές φιλοξενίας.
– ο διορισμός επιτρόπου σε κάθε ασυνόδευτο ανήλικο και η διασφάλιση της
αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος επιτροπείας και
– η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των αλλοδαπών παιδιών,
συνοδευόμενων και ασυνόδευτων, σε τρόφιμα, νερό, εκπαίδευση και
κατάλληλη στέγη.
Η απόφαση της Επιτροπής να υποδείξει «άμεσα μέτρα» στις ελληνικές αρχές,
αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ως προς την διασφάλιση ενός αποτελεσματικού
συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα, θέτοντας την υλοποίηση
συγκεκριμένων υποχρεώσεων των ελληνικών αρχών έναντι των παιδιών
προσφύγων και μεταναστών υπό την παρακολούθηση των οργάνων του
Συμβουλίου της Ευρώπης.
Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες καλεί τις ελληνικές αρχές να
συμμορφωθούν άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στην υλοποίηση της απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία
μέτρα όπως αυτά υπεδείχθησαν από την Επιτροπή και διασφαλίζοντας ότι τα
παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στα θεμελιώδη
δικαιώματα τους.
—————————————————————————————————————–

Ολόκληρη η Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων,
Απόφαση επί του Παραδεκτού και επί του Αιτήματος Άμεσων Μέτρων, Διεθνής
Επιτροπή Νομικών (ICJ) και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους
Εξόριστους (ECRE) κατά Ελλάδας, Προσφυγή No. 173/2018 (διαθέσιμη στα αγγλικά
και στα γαλλικά)
Ολόκληρη η Προσφυγή, No. 173/2018 International Commission of Jurists (ICJ) and
European Council for Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece, 30 Νοεμβρίου 2018 (στα
αγγλικά)

Απόσπασμα της Απόφασης επί του Παραδεκτού και επί του Αιτήματος Άμεσων
Μέτρων, Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους
Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) κατά Ελλάδας, Προσφυγή No. 173/2018

————————————-
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Απόφαση επι του Παραδεκτού και
επι του Αιτήματος Άμεσων Μέτρων

Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE) κατά Ελλάδας
Προσφυγή No. 173/2018

[…]
Σε ό,τι αφορά τα αιτούμενα άμεσα μέτρα
12. Η Επιτροπή υπογραμμίζει των εξαιρετικό χαρακτήρα των άμεσων μέτρων. Η
υιοθέτηση των εν λόγω μέτρων πρέπει να καθίσταται «αναγκαία προς το σκοπό της
αποφυγής κινδύνου σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης και διασφάλισης του
αποτελεσματικού σεβασμού των δικαιωμάτων που αναγνωρίζει ο Ευρωπαϊκός
Κοινωνικός Χάρτης. […]
13. Κάθε αίτημα για άμεσα μέτρα πρέπει να καταδεικνύει μια συγκεκριμένη
κατάσταση [εξαιτίας της] οποία[ς] τα πρόσωπα που αφορά η προσφυγή βρίσκονται
σε κίνδυνο σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης […]
14. Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με τις προσφεύγουσες οργανώσεις εξαιτίας
της απουσίας στέγασης σε συνδυασμό με την τοποθέτηση σε υπερπλήρεις
εγκαταστάσεις και/ή σε κράτηση, τα παιδιά μετανάστες στερούνται προστατευτικού
πλαισίου στην Ελλάδα και ως αποτέλεσμα υπόκεινται σε συνθήκες που είναι κάτω
από τα πρότυπα και επιβλαβείς. Η παροχή βασικής φροντίδας, και ειδικότερα
στέγης, φαγητού, νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, θέρμανσης και ιατρικής περίθαλψης
αναφέρονται από διεθνή και εθνικά όργανα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ως ανεπαρκή. Η απουσία τέτοιων
εγκαταστάσεων έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγιεινή, στην καθαριότητα και στην
ουσιαστική παροχή υπηρεσιών σωματικής και ψυχικής υγείας,
συμπεριλαμβανομένης της κλινικής ή της προληπτικής φροντίδας. Περιστατικά
παιδιών που υποφέρουν από επαναλαμβανόμενες εξάρσεις του ίδιου ιατρικού ή
ψυχικού προβλήματος δείχνουν ότι οι συνθήκες διαβίωσης είναι ένας ξεκάθαρα
επιβαρυντικός και μάλλον πιθανώς γενεσιουργός παράγοντας των συγκεκριμένων
ασθενειών […] Επιπροσθέτως, επείγουσα ανησυχία σχετικά με την παιδική
προστασία εγείρεται στις περιπτώσεις τοποθέτησης σε ακατάλληλες και
συνωστισμένες δομές, όπου πρόσωπα χωρίς διαχωρισμό φύλου και άσχετοι
ενήλικες επίσης διαμένουν. Αναφορές σεξουαλικής κακοποίησης, βίαιων
επιθέσεων, παρενοχλήσεων και ταπείνωσης στα camps των ελληνικών νησιών δείχνουν τις επιπτώσεις των συνθηκών διαβίωσης στην ασφάλεια και την
προστασία των παιδιών).
15. Η Κυβέρνηση θεωρεί το αίτημα των οργανώσεων για άμεσα μέτρα αβάσιμο
αλλά αποτυγχάνει να απαντήσει στις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την βαρύτητα
και το επείγον της κατάστασης όπως αυτό προκύπτει από την προσφυγή.
16. Υπό το πρίσμα του Άρθρου 36, η Επιτροπή θεωρεί ότι η ζωή των παιδιών
μεταναστών των οποίων τα δικαιώματα αποτελούν το αντικείμενο της προσφυγής,
προφανώς είναι σε κίνδυνο σοβαρής ανεπανόρθωτης βλάβης .
17. Υπό αυτές τις περιστάσεις, η Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να υποδείξει άμεσα
μέτρα.
ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΜΕ 13 ΨΉΦΟΥΣ ΚΑΤΆ 1, ΌΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΊΟ ΝΑ ΥΠΟΔΕΊΞΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ΆΜΕΣΑ ΜΈΤΡΑ ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΘΟΎΝ ΌΠΩΣ ΠΑΡΑΚΆΤΩ:
– Να υιοθετηθούν όλα τα δυνατά μέτρα προς το σκοπό της αποφυγής της
σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης της ακεραιότητας των αλλοδαπών
παιδιών των οποίων η ζωή και η φυσική και ηθική ακεραιότητα βρίσκεται σε
άμεσο κίνδυνο και συγκεκριμένα:
– να διασφαλίσουν τον διορισμό Επιτρόπου από τη στιγμή που ένα χωρισμένο
ή ασυνόδευτο παιδί εντοπίζεται καθώς επίσης και την αποτελεσματική
λειτουργία του συστήματος επιτροπείας
– να διασφαλίσουν τη χρήση εναλλακτικών της κράτησης των αλλοδαπών
παιδιών και ιδίως να διασφαλίσουν ότι τα ασυνόδευτα παιδιά [που
παραμένουν] σε αστυνομικά τμήματα, προαναχωρησιακά κέντρα και Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, έχουν άμεση πρόσβαση σε δομές κατάλληλες
για την ηλικία τους
– να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, εκπαίδευση και
κατάλληλη στέγη
– να διασφαλίσουν την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και ιατρική
βοήθεια, ιδίως διασφαλίζοντας την παρουσία επαρκούς αριθμού
επαγγελματιών υγείας για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών των
οποίων τα δικαιώματα αποτελούν το αντικείμενο της εν λόγω προσφυγής
Και
– Να διασφαλίσουν ότι η Απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες
αρχές.

¹ Decision of the European Committee of Social Rights on the admissibility and immediate measures in the case International Commission of Jurists (ICJ) and European Council on Refugees and Exiles (ECRE) v. Greece, Complaint No. 173/2018, § 16, «In light of Rule 36, the Committee considers that the migrant minors whose rights are the subject of the complaint, evidently are at risk of serious irreparable harm to their lives»

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:
Δανάη Λειβαδά
Υπεύθυνη επικοινωνίας
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Σολωμού 25, Τ.Κ. 10682, Αθήνα
Τηλ.: +30 210-3800990
Ε-mail: d.leivada@gcr.gr

16/05/2019: Joint open letter for detention facilities by 16 civil society actors to the Greek Minister for Citizen Protection and the Chief of the Greek Police

To: The Ministry of Citizen Protection
To the attention of the Minister of Citizen Protection, Mrs. Olga Gerovasili
To the attention of the Chief of the Hellenic Police, Mr. Aristeidis Andrikopoulos
Athens, 16 May 2019

Subject: Problems relating to the administrative detention of irregular migrants and asylum seekers – Immediate abolition of the use of unsuitable detention facilities.

We are writing to express our deep concern at the continued detention of irregular migrants and asylum seekers in unsuitable detention facilities.

Civil society organizations and the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the CPT) have repeatedly exposed through their reports the deficiencies of Greece’s administrative detention of irregular migrants and asylum seekers.

For instance:

Regarding the procedures applied by the competent authorities:

• The lack of an individualized approach taking into adequate consideration the characteristics, the situation and the needs of each foreign national who is arrested
• Inadequate or erroneous registrations for unaccompanied minors
• The lack of use of alternatives to detention
• The frequent and unjustifiable recourse to public order as a grounds for detention
• The detention of people whose removal violates the principle of non-refoulement
• The re-arrest for return to the country of origin despite a prolonged and fruitless period of detention
• The detention of people with vulnerabilities, such as children, seriously ill people and others
• The absence of interpretation services

Regarding the detention conditions:

• The use of facilities which are unsuitable for long-term detention
• The inadequate maintenance of detention
• The inadequate access to healthcare
• The lack of access to basic personal hygiene items
• The complaints for ill-treatment which have been characterized as credible by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Giving due weight to the above issues, we urge you to take action towards their resolution. As a first step, through this letter we would like to particularly address the problems that concern the facilities which are being used for the purposes of administrative detention.
According to Law no. 3907/2011, Article 30 (Article 15 of Directive 2008/115/EU) para 1: In any case, the availability of appropriate detention facilities and the possibility to provide decent living conditions to the detainees should be taken into consideration in order for detention measures to be ordered or maintained.
In spite of this provision Greece continues to use for the purposes of administrative detention unsuitable facilities which do not ensure decent living conditions. Such are chiefly the holding cells in Police Stations and Police Divisions. These facilities are appropriate only for a few hours’ detention, since, among other issues, there is no access to outdoor exercise. Nevertheless, hundreds of people are being detained in such places for periods ranging from a few weeks to several months.
Such practices have led to:
• successive decisions of the European Court of Human Rights condemning Greece for inhuman and degrading treatment due to violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights.

• successive critical reports of the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
It is indicative that the CPT, in its last report, reiterates once again its recommendation that steps be taken to ensure that all persons detained for longer than 24 hours are offered access to outdoor exercise every day.
We urge you to immediately put an end to the use of unsuitable facilities for administrative detention, so that Greece complies with international/European/national law, the decisions of the European Court of Human Rights and the Recommendations of the Council of Europe Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Sincerely yours,
The under signed

 

Screenshot_2019-05-16-11-52-53-117_com.microsoft.office.word

ΑΙΤΗΜΑ
GREEK COUNCIL FOR REFUGEES
GREEK HELSINKI MONITOR
GREEK FORUM OF MIGRANTS
GREEK FORUM OF REFUGEES
Community of Afghan Migrants and Refugees in Greece
World Without Wars and Violence
PRAKSIS
Solidarity Now
Refugee Legal Support Athens
European Council for Refugees and Exiles (ECRE)
International Detention Coalition
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
Equal Rights Beyond Borders
Refugee Rights Europe
Border Criminologies-Oxford University
***

16/05/2019: Επιστολή 16 φορέων για την διοικητική κράτηση μεταναστών και αιτούντων άσυλο προς την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Αστυνομίας

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Υπουργό κυρία Όλγα Γεροβασίλη
Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. κύριο Αριστείδη Ανδρικόπουλο
Αθήνα, 16 Μαίου 2019

ΘΕΜΑ: Προβλήματα του συστήματος διοικητικής κράτησης παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο – Άμεση κατάργηση της χρήσης ακατάλληλων χώρων κράτησης

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,
Αξιότιμε Αρχηγέ της ΕΛ.ΑΣ,

Απευθυνόμαστε σε σας προκειμένου να εκφράσουμε τη βαθιά μας ανησυχία για τη συνεχιζόμενη κράτηση παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο σε ακατάλληλες εγκαταστάσεις.

Το σύστημα διοικητικής κράτησης παράτυπων μεταναστών και αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα παρουσιάζει πολλά προβλήματα, τα οποία έχουν τεθεί κατ΄επανάληψη μέσα από τις εκθέσεις και τοποθετήσεις των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αλλά και από τις εκθέσεις και συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Ως προς τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

• Έλλειψη εξατομικευμένης προσέγγισης με βάση τα χαρακτηριστικά, την κατάσταση και τις ανάγκες του κάθε αλλοδαπού υπηκόου που συλλαμβάνεται
• Ελλιπής ή λανθασμένη καταγραφή ασυνόδευτων ανηλίκων
• Μη χρήση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων
• Συστηματική και αδικαιολόγητη επίκληση της δημόσιας τάξης ως λόγου κράτησης
• Κράτηση ατόμων των οποίων η απέλαση προσκρούει στην αρχή της μη επαναπροώθησης
• Εκ νέου σύλληψη προς επιστροφή παρά την παρατεταμένη και ατελέσφορη κράτηση στο παρελθόν
• Κράτηση ευάλωτων ατόμων όπως παιδιά και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας
• Έλλειψη διερμηνείας

Ως προς τις συνθήκες κράτησης
• Χρήση χώρων οι οποίοι είναι ακατάλληλοι για κράτηση πέραν της βραχυχρόνιας
• Ελλιπής συντήρηση των εγκαταστάσεων
• Ελλιπής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
• Ελλιπής πρόσβαση σε βασικά είδη ατομικής υγιεινής
• Καταγγελίες για κακομεταχείριση που έχουν χαρακτηριστεί ως αξιόπιστες από την Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας

Αποδίδουμε μεγάλη βαρύτητα σε όλα τα ανωτέρω προβλήματα και σας καλούμε να κινηθείτε προς την κατεύθυνση της επίλυσής τους. Ως ένα πρώτο βήμα, με την επιστολή μας αυτή θα θέλαμε να αναφερθούμε ιδιαίτερα στα προβλήματα που αφορούν τους χώρους που χρησιμοποιούνται για διοικητική κράτηση.

Σύμφωνα με τον νόμο 3907/2011, Άρθρο 30 (Άρθρο 15 Οδηγίας 2008/115/ΕΕ) παρ. 1: Σε κάθε περίπτωση, για την επιβολή ή τη συνέχιση του μέτρου της κράτησης λαμβάνεται υπόψη η διαθεσιμότητα κατάλληλων χώρων κράτησης και η δυνατότητα εξασφάλισης αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης για τους κρατουμένους.

Ωστόσο, η Ελλάδα εξακολουθεί ακόμα και σήμερα να χρησιμοποιεί για διοικητική κράτηση ακατάλληλους χώρους που δεν διασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Τέτοιοι χώροι είναι κατ’εξοχήν τα κρατητήρια Αστυνομικών Τμημάτων και Αστυνομικών Διευθύνσεων. Οι χώροι αυτοί είναι κατάλληλοι μόνο για ολιγόωρη κράτηση, καθώς μεταξύ άλλων δεν παρέχουν δυνατότητα προαυλισμού. Παρ’όλα αυτά εκατοντάδες άνθρωποι κρατούνται σε τέτοιους χώρους για διαστήματα που κυμαίνονται από μερικές εβδομάδες έως και μήνες.

Η πρακτική αυτή έχει οδηγήσει:

• σε αλλεπάλληλες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τις οποίες η Ελλάδα καταδικάστηκε για απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση κατά παράβαση του άρθρου 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

• σε διαδοχικές δυσμενείς εκθέσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τελευταία έκθεσή της η Επιτροπή επαναλαμβάνει για μία ακόμα φορά την σύστασή της ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα που θα διασφαλίσουν ότι σε όλα τα πρόσωπα που κρατούνται για περισσότερο από 24 ώρες προσφέρεται πρόσβαση σε προαυλισμό κάθε μέρα.

Σας καλούμε να δώσετε άμεσα τέλος στη χρήση ακατάλληλων χώρων διοικητικής κράτησης έτσι ώστε η Ελλάδα να συμμορφωθεί με το διεθνές/ενωσιακό/εθνικό δίκαιο, τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τις συστάσεις της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας.

Μετά τιμής,

Οι υπογράφοντες φορείς

Screenshot_2019-05-16-11-52-53-117_com.microsoft.office.word.png

ΑΙΤΗΜΑ
Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι
Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών
Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων
Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα
Κόσμος Χωρίς Πολέμους και Βία
PRAKSIS
Solidarity Now
Refugee Legal Support Athens
European Council for Refugees and Exiles (ECRE)
International Detention Coalition
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
Equal Rights Beyond Borders
Refugee Rights Europe
Border Criminologies-Oxford University

 

Πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων για Φυλακές Χαλκίδας: Άνθρωπος που δεν κινείται είναι νεκρός

protovoulia

Κυριακή, 12 Μαΐου 2019

ΦΥΛΑΚΕΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΕΚΡΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Φυλακές Χαλκίδας:  Άνθρωπος που δεν κινείται είναι νεκρός
Αθήνα, 12 Μαΐου 2019
Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων επισκέφθηκε στις 7 Μαΐου 2019 τις Φυλακές Χαλκίδας, ένα παμπάλαιο κτίριο, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές το οποίο είναι υπερπλήρες.  Ένα κτίριο που το κατοικούν ζωντανοί νεκροί. Η χωρητικότητα της φυλακής είναι 127 άτομα και κατά την ημέρα της επίσκεψής μας οι κρατούμενοι ανέρχονταν σε 220 άτομα εκ των οποίων 54 αλλοδαποί διαφόρων εθνικοτήτων. Η Πρωτοβουλία συνομίλησε με κρατούμενους και τον διευθυντή της φυλακής και επισκέφτηκε τους χώρους.
Οι Χώροι
Η συγκεκριμένη φυλακή είναι ασφυκτικά γεμάτη. Οι πρώτες εντυπώσεις  ξεγελούν. Εισέρχεται κανείς σε έναν ευρύχωρο περιφραγμένο χώρο ο οποίος είναι πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα του προσωπικού, όταν όμως προχωρήσει παραμέσα διαπιστώνει ότι: στην είσοδο βρίσκονται στριμωγμένα σε έναν περιορισμένο χώρο τα γραφεία της διεύθυνσης, τα μηχανήματα ελέγχου, το θυρωρείο και ο χώρος του υποτιθέμενου «ανοιχτού» επισκεπτηρίου, με δύο τραπέζια στα οποία υπάρχει διαχωριστική ξύλινη λουρίδα ύψους περίπου 50 εκ. που αποκλείει οποιαδήποτε σωματική επαφή καθώς και σειρά 6 καθισμάτων εντεύθεν κακείθεν. Ο χώρος αυτός επικοινωνεί με ένα αρκετά περιποιημένο προαύλιο όπου υπάρχουν  τα μαγειρεία, οι τουαλέτες του προσωπικού, δύο εξωτερικοί θάλαμοι καθώς και το κυρίως κτίριο με τους υπόλοιπους θαλάμους. Το προαύλιο αυτό δεν είναι επισκέψιμο από τους κρατούμενους. Οι κοινόχρηστοι χώροι ήταν σχετικά καθαροί, προφανώς λόγω της επίσκεψής μας. Επισκεφτήκαμε τα μαγειρεία, το χώρο του κλειστού και του «ανοιχτού» επισκεπτηρίου καθώς και έναν αποπνικτικό θάλαμο περίπου 40τμ στον οποίο υπήρχε το αδιαχώρητο, καθώς είναι στοιβαγμένα  συνολικά 22 άτομα σε κουκέτες τη μία δίπλα στην άλλη αλλά και στον διάδρομο, με ελάχιστο ελεύθερο χώρο για να κινηθούν και ελάχιστο αέρα. Ένα  πανί κρεμασμένο με μανταλάκια σε κάθε κουκέτα, εξασφαλίζει μια υποτιθέμενη ιδιωτικότητα. Όσο για τις συνθήκες υγιεινής, τραπέζια και σκαμνιά δεν υπάρχουν και οι κρατούμενοι τρώνε πάνω στα κρεβάτια,  ενώ ο χώρος διαθέτει μόνο μια τουαλέτα και ένα ντους.
Φυσικά ούτε λόγος ότι υπάρχει η οποιαδήποτε πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ.
Στη συζήτηση που είχαμε με κρατούμενους -παρουσία του διευθυντή, του αρχιφύλακα και του φυλακτικού προσωπικού- μας είπαν ότι διαβιούν ο ένας επάνω στον άλλο σε άθλιες συνθήκες σε θαλάμους που είναι άβαφτοι, βρόμικοι και όπου οι σοβάδες πέφτουν στα κεφάλια τους. Π.χ., για έναν θάλαμο 26 ατόμων υπάρχουν μόνο 2 τουαλέτες και 2 ντους, χωρίς δυνατότητα ζεστού νερού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Εκτός από το μαρτύριο του συνωστισμού και της έλλειψης ζεστού νερού,  υπάρχει και το μαρτύριο με τους κοριούς που έχουν πλημμυρίσει τους θαλάμους, και καθώς η απολύμανση είναι ελλιπέστατη το μαρτύριο είναι συνεχές. Ο προαυλισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος λόγω της στενότητας του χώρου,  κάτι λιγότερο από 200 τμ. το προαύλιο για το σύνολο των κρατουμένων, ήτοι 220 άτομα.  Επιπλέον ο υπερπληθυσμός  εκθέτει τους κρατούμενους σε μολυσματικές ασθένειες και τους μη καπνιστές στις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος. Οι κρατούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απραξία και ακινησία στην οποία υποβάλλονται καθημερινά καθώς  αθλητικές δραστηριότητες,  γυμναστήριο, αίθουσα για εκδηλώσεις,  ή εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ανύπαρκτα με αποτέλεσμα να έχουν έντονη την αίσθηση της απομόνωσης. Επίσης δεν υπάρχει skype που θα διευκόλυνε την επικοινωνία των κρατουμένων και κυρίως των αλλοδαπών με τους δικούς τους.  Η πρόσβαση στο internet είναι απαγορευτική όπως και η δυνατότητα χρήσης κινητού τηλεφώνου. Έτσι η επαφή με τον έξω κόσμο είναι έως αδύνατη αν σκεφτεί κανείς ότι πολλοί κρατούμενοι δεν έχουν επισκεπτήρια και υποστηρικτικό περιβάλλον.
Σίτιση
Η σίτιση είναι υποφερτή και υπάρχει ξεχωριστό διαιτολόγιο τόσο για τους μουσουλμάνους όσο και για τους διαβητικούς. Καθώς η φυλακή διαθέτει μόνο δύο ξεχαρβαλωμένα ηλεκτρικά κοινόχρηστα μάτια και ως εκ τούτου είναι δύσκολο να εξυπηρετηθούν όλοι εκείνοι που θα ήθελαν να μαγειρέψουν, οι κρατούμενοι ζήτησαν να αυξηθούν τα ηλεκτρικά μάτια. «Αυτή η φυλακή είναι τιμωρητική», μας είπαν. «Μας στερεί απλά πράγματα». Και είναι πράγματι,  γιατί αφενός είναι μια φυλακή-χωματερή ανθρώπων και αφετέρου απουσιάζουν στοιχειώδεις υποδομές και εξοπλισμός που θα έκαναν κατ’ ελάχιστο πιο ανθρώπινες τις συνθήκες διαβίωσης.
Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Οι υπηρεσίες υγείας είναι επιεικώς ανεπαρκέστατες. Το κατάστημα διαθέτει για τις ανάγκες 220 κρατουμένων έναν μόνιμο γιατρό Γενικής Ιατρικής ο οποίος εργάζεται παράλληλα και στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, και τρεις νοσηλευτές (2 μόνιμους και 1 με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες).   Επίσης  2 μόνιμους κοινωνικούς λειτουργούς συν 1 με πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες, και 1 ψυχολόγο. Οδοντίατρος δεν υπάρχει, και  όταν παραστεί ανάγκη ο κρατούμενος μεταφέρεται στο νοσοκομείο σιδηροδέσμιος όπου και παραμένει έτσι, με τα χέρια δεμένα πίσω, κατά τη διάρκεια της όποιας επέμβασης. Ο γενικός γιατρός παρέχει  υποτυπώδεις υπηρεσίες, και όπως μας είπαν οι κρατούμενοι, για κάθε πρόβλημα τούς δίνει depon (η πανάκεια όλων των φυλακών) και τους προτείνει  επίσης να πίνουν νερό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεταφέρονται στο νοσοκομείο. Άλλες ιατρικές ειδικότητες δεν υπάρχουν, ούτε σε μόνιμη βάση ούτε κατ’ επίσκεψη.  Οι κρατούμενοι επίσης μας είπαν ότι κατά την εισαγωγή των νεοφερμένων δεν γίνονται εξετάσεις αίματος και κοπράνων ούτε για έιτζ ούτε για ηπατίτιδα, με αποτέλεσμα να νιώθουν μεγάλη ανασφάλεια και ανησυχία. Επίσης δεν υπάρχει διερμηνέας για τους αλλοδαπούς, και τη διερμηνεία την κάνει κάποιος συγκρατούμενός τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μολονότι ο διευθυντής ανέφερε ότι σ’ αυτές τις φυλακές δεν κυκλοφορούν ναρκωτικά, όταν ρωτήθηκε πού μεταφέρονται οι χρήστες, απάντησε ότι μεταφέρονται στο νοσοκομείο…
Προγράμματα κατάρτισης/ εκπαίδευση/ εργασία
Στο συγκεκριμένο κατάστημα δεν υπάρχει Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ούτε  προγράμματα εκπαίδευσης και δραστηριοτήτων, εκτός από μια μουσικοθεατρική ομάδα 20 ατόμων, 2 φορές την εβδομάδα, την οποία στηρίζουν εξωτερικοί συνεργάτες. Κατά τα άλλα, όπως μας είπαν οι κρατούμενοι, περνούν όλη την ημέρα είτε παίζοντας τάβλι είτε παραμένοντας μέσα στους θαλάμους. «Άνθρωπος που δεν κινείται, είναι νεκρός», μας είπε ένας κρατούμενος, αναδεικνύοντας μ’ αυτή τη λακωνική φράση τις απαράδεκτες συνθήκες εγκλεισμού και απομόνωσης στη συγκεκριμένη φυλακή.
Στη φυλακή λειτουργεί εργαστήριο Στρωματοποιίας-Υφαντουργίας, όπου κατασκευάζονται  βαμβακερά στρώματα. Σύμφωνα με τον διευθυντή, 70 στρώματα κάθε εβδομάδα στέλνονται στο ΚΑΥΦ για να τα προμηθευτούν οι φυλακές, παρ’ όλα αυτά,  η Πρωτοβουλία από επισκέψεις της σε άλλες φυλακές έχει  διαπιστώσει ότι πολλοί κρατούμενοι δεν είχαν στρώματα και κοιμούνταν πάνω στα σιδερένια κρεβάτια…
Άδειες/επισκεπτήρια
Σχετικά με τις άδειες, οι κρατούμενοι με τους οποίους συνομιλήσαμε μας είπαν ότι παίρνουν τακτικές άδειες. Ανάμεσά τους όμως δεν βρίσκονταν αλλοδαποί για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
Τα επισκεπτήρια είναι κλειστά (τζάμι-τηλέφωνο). Κατ’ εξαίρεση κάθε Σάββατο υπάρχει «ανοιχτό» επισκεπτήριο  για οικογένειες με παιδιά, διάρκειας 30-40΄. Οι κρατούμενοι ζητούν να καθιερωθεί και ένα ακόμη «ανοιχτό»  μέσα στην εβδομάδα καθώς ο χρόνος δεν επαρκεί ώστε να έχουν όλοι «ανοιχτό» επισκεπτήριο με τις οικογένειές τους. Επίσης παραπονέθηκαν για το ότι η διεύθυνση επιτρέπει να τους φέρνουν οι συγγενείς μόνο βραστό κρέας χωρίς κόκαλο. Οτιδήποτε άλλο απαγορεύεται, όπως και τα παπούτσια, τα οποία τους προτρέπει η διεύθυνση να αγοράσουν από συνεργαζόμενο κατάστημα με τη φυλακή. Τι κάνουν όμως όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα? Με τη λογική της διεύθυνσης, προφανώς μένουν ξυπόλητοι.
Οι κρατούμενοι παραπονέθηκαν επίσης για το ότι η Γραμματεία δεν τους εξυπηρετεί όπως θα έπρεπε. «Είναι τελείως άχρηστοι», είπαν, παρά την παρουσία του διευθυντή.
Η χειρότερη όμως εμπειρία για όλους τους κρατούμενους είναι οι μεταγωγές, μια εμπειρία που τους κρατάει σιδηροδέσμιους όχι μόνον στην κλούβα αλλά και μέσα στη φυλακή καθώς χρησιμοποιείται ως μέσον εκφοβισμού και καταστολής, για να μην διεκδικούν και να μην διαμαρτύρονται οι κρατούμενοι για τίποτα. Διότι το να μεταφέρονται επί ώρες σιδηροδέσμιοι μέσα στην κλούβα, σε έναν στενό χώρο, πάνω σε ένα σιδερένιο παγκάκι  είναι κάτι που τους έχει αφήσει βαθιά τραύματα, όπως μας είπαν. Συζητήσαμε το θέμα με τον διευθυντή, και μας είπε ότι κι εκείνος συμφωνεί πως ο τρόπος μεταγωγής δεν είναι ό,τι καλύτερο για τους κρατούμενους, και ότι κατά τη δική του άποψη θα έπρεπε να καταργηθούν οι μεταγωγές μέσω αστυνομίας και να γίνονται από το φυλακτικό προσωπικό των φυλακών.  Η Πρωτοβουλία επί χρόνια διαμαρτύρεται για τις μεταγωγές και προτείνει μέτρα στην εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου  (βλ. πρόσφατο  ΥΠΟΜΝΗΜΑ), πλην όμως μέχρι σήμερα κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί,  ούτε καν έχει αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία, ώστε να σταματήσει ο απάνθρωπος τρόπος που διενεργούνται οι μεταγωγές των κρατουμένων.
Η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατούμενων, για μια ακόμα φορά δηλώνει ότι στέκεται στο πλευρό των κρατουμένων και στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους, για αποσυμφόρηση των φυλακών, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για εκπαίδευση και ψυχαγωγία, για προαυλισμό, για ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής.
Απαιτούμε από το Υπουργείο να σταματήσει επιτέλους αυτός ο τιμωρητικός, εκδικητικός «σωφρονισμός» των κρατουμένων και να ληφθούν άμεσα μέτρα τόσο για την αποσυμφόρηση του συγκεκριμένου καταστήματος όσο και για τη βελτίωση των απαράδεκτων συνθηκών κράτησης.  Οι κρατούμενοι το μόνο που στερούνται είναι η ελευθερία τους και κανένα άλλο δικαίωμα. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, ο υπερπληθυσμός και η έλλειψη στοιχειώδους εξοπλισμού (τραπέζια φαγητού, σκαμνιά, ηλεκτρικά μάτια, ζεστό νερό κλπ), καθώς και υποδομών (προαυλισμός, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά προγράμματα, αθλητικές δραστηριότητες κλπ) συνιστούν απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση, στην πραγματικότητα όμως συνιστούν  βασανιστήριο, και στην ουσία απαξίωση της ανθρώπινης υπόστασης. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα κατέχει την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε καταδίκες από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το 2018.
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
——————————————————————————————————

 

Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2019

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΟΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

            ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΣ
Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Μιχάλη Καλογήρου
Λεωφ. Μεσογείων 96
Τηλ.: 210 7767 417-8
Fax: 210 7767 468
———————–
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με το παρόν υπόμνημά της η Πρωτοβουλία για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων, μια κινηματική συλλογικότητα που ασχολείται εδώ και 13 χρόνια συστηματικά με τα θέματα των φυλακών και των κρατουμένων, εκθέτει προς το Υπουργείο σας  τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της για την κατάσταση στις φυλακές και εν γένει για το ποινικο-σωφρονιστικό σύστημα, ευελπιστώντας ότι θα τις λάβετε υπόψη σας και θα κάνετε ό,τι είναι δυνατόν για να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα, με στόχο πάντα τη λιγότερη φυλακή, τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης των εγκλείστων και τελικά την επανένταξή τους.
Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2019
********
ΘΑΝΑΤΟΙ ΣΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ
Η Πρωτοβουλία μετά τις επισκέψεις της σε φυλακές και τις συζητήσεις με κρατούμενους έχει επανειλημμένα καταγγείλει τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στις ελληνικές φυλακές, τις ελλείψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων, σε υποδομές, φάρμακα και περίθαλψη, αλλά και την εγκληματική αδιαφορία ορισμένων σωφρονιστικών υπαλλήλων και εργαζομένων στις διοικήσεις των φυλακών. Τον Ιανουάριο 2018, σε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα αντεγκληματικής πολιτικής κ. Ευτύχη Φυτράκη, η Πρωτοβουλία κατέθεσε υπόμνημα με τις θέσεις της πάνω στον Σωφρονιστικό Κώδικα και τα πορίσματα από όλες τις επισκέψεις της σε ελληνικές φυλακές. Μετά από εκτενή συζήτηση έλαβε τη διαβεβαίωση ότι το υπουργείο εργάζεται με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων στις φυλακές. Όπως όμως δείχνει  ο μακρύς κατάλογος με τις αυτοκτονίες και τους θανάτους από «παθολογικά» αίτια  που συνέβησαν το 2018 στις φυλακές και τα κρατητήρια ότι αυτοί οι θάνατοι δεν είναι καθόλου τυχαίοι. Η συνθήκη αυτής καθαυτής της φυλακής που λειτουργεί απλώς σαν αποθήκη ανθρώπων σε συνδυασμό με το κατ’ ευφημισμό σωφρονιστικό σύστημα και τις απαράδεκτα υψηλές ποινές οδηγούν τους κρατούμενους στην αυτοχειρία και τον θάνατο. Και αυτή η μακριά σειρά του θανάτου συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και το 2019.
Για το 2018 με αρχές 2019, έχουμε πληροφορίες ενδεικτικά για 27 θανάτους:
2018 Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού: το διάστημα Ιούνιος– Οκτώβριος 2018 υπήρξαν 3 αυτοκτονίες, σύμφωνα με τη διεύθυνση.
29 Ιανουαρίου 2018 Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλλού: δίνει τέλος στη ζωή του ένας οροθετικός κρατούμενος 31 ετών μέσα στο κελί του, λίγο πριν αποφυλακιστεί.
2 Φεβρουαρίου 2018 Φυλακές Λάρισας: νεκρός στο κελί του βρέθηκε ο 26χρονος κρατούμενος Σώζος Μαλτέζος Πέθανε από πρόβλημα στα δόντια (!)  2 ημέρες πριν από το προγραμματισμένο ραντεβού του με τον γναθοχειρουργό.
5 Φεβρουαρίου 2018 Φυλακές Αλικαρνασσού Κρήτης: αυτοκτονεί ένας 33χρονος κρατούμενος.
11 Φεβρουαρίου 2018 ΑΤ Τρικάλων: αυτοκτονεί κρατούμενος ο οποίος βρισκόταν στα κρατητήρια του Α.Τ. Τρικάλων, κόβοντας την καρωτίδα του με την αλυσίδα του ρολογιού του.
16 Φεβρουαρίου 2018 Α.Τ. Κισσάμου Χανίων: αυτοκτονεί κρατούμενος στο κρατητήριο  – κρεμάστηκε με την κουβέρτα του.
24 Μαΐου 2018 Φυλακές Κομοτηνής: μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να αποδράσει, ένας αλλοδαπός κρατούμενος αποπειράται να απαγχονιστεί.
18 Ιουνίου 2018 Φυλακές Κέρκυρας: ο κρατούμενος στις φυλακές Κερκύρας Φ.Κ., ομογενής από το Καζακστάν,  βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του, αφήνοντας ένα σημείωμα με τις λέξεις «δεν αντέχω άλλο».
24 Ιουνίου 2018 Φυλακές Κορυδαλλού: κρεμασμένος βρέθηκε στο κελί του 65χρονος κρατούμενος.
3 Σεπτεμβρίου 2018 Α.Τ. Πεντέλης: η 21χρονη κρατούμενη Δ.Λ. βρέθηκε απαγχονισμένη μέσα στο κρατητήριο, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία,  «κρεμάστηκε» με τα κορδόνια των παπουτσιών  της.
5 Σεπτεμβρίου 2018 Α.Τ. Ομόνοιας: προσάγεται άντρας 47 ετών με την κατηγορία της αντίστασης κατά της αρχής. Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, ένιωσε αδιαθεσία. Ο κρατούμενος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το πώς, το γιατί και το πότε ακριβώς πέθανε δεν το έχουμε μάθει ακόμα.
8 Σεπτεμβρίου 2018 Φυλακές Αγυιάς Χανιών: υπόδικος κρατούμενος 35 χρονών, βουλγαρικής καταγωγής, βρέθηκε απαγχονισμένος με αυτοσχέδιο κορδόνι στο πειθαρχείο της φυλακής.
10 Οκτωβρίου 2018 Φυλακές Τριπόλεως: 79χρονος κρατούμενος βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του.
24 Νοεμβρίου 2018 Φυλακές Τρικάλων: νεκρός βρέθηκε ο 33χρονος I.V. αλβανικής καταγωγής, κρατούμενος στην πτέρυγα Γ2 των φυλακών Τρικάλων. Η αιτία του θανάτου του, άγνωστη μέχρι στιγμής.
2 Δεκεμβρίου 2018 Ρόδος: 32χρονος κρατούμενος κατά τη μεταγωγή του στη Ρόδο για να δικαστεί αφήνει την τελευταία του πνοή στο πλοίο που τον μετέφερε. Η αιτία του θανάτου του, άγνωστη.
6 Δεκεμβρίου 2018 Φυλακές Λάρισας: κρατούμενος στις φυλακές Λάρισας, ο Ν.Δ. 25 χρονών, έβαλε τέλος στη ζωή του.
25 Δεκεμβρίου 2018 Φυλακές Κορυδαλλού: βρέθηκε νεκρός ο Ν.Λ. 27 χρονών, κρατούμενος στο πειθαρχείο της Δ’ πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού. Η  αιτία του θανάτου του άγνωστη μέχρι στιγμής.
26 Δεκεμβρίου 2018 Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού: αυτοκτονεί κρατούμενος του ψυχιατρικού τμήματος των αντρικών φυλακών Κορυδαλλού, ο οποίος κρεμάστηκε με τη ζώνη του, ενώ σε λίγες ημέρες αναμενόταν η αποφυλάκισή του.
14 Ιανουαρίου 2019 Φυλακές Κορυδαλλού: δολοφονείται στην Ε’ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού από συγκρατούμενό του  ο Αρμπέρ Μπάκο.
18 Ιανουαρίου 2019 Φυλακές Κορυδαλλού: ένας 65χρονος προσωρινά κρατούμενος εντοπίστηκε νεκρός στο κελί του.
27 Ιανουαρίου 2019 Φυλακές Κορυδαλλού: ένας 33χρόνος κρατούμενος αλβανικής καταγωγής βρέθηκε νεκρός στο κελί του στην Ε’ πτέρυγα.
8 Φεβρουαρίου 2019 ΑΤ Ομόνοιας: Ο 34χρονος μετανάστης Εμπουκά  Μαμανσουμπέκ προσάγεται για εξακρίβωση στοιχείων στο ΑΤ, όπου βρίσκει το θάνατο κάτω από αδιευκρίνιστες  συνθήκες.
11 Φεβρουαρίου 2019 Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού: απαγχονισμένος βρέθηκε στο κελί του 60χρονος κρατούμενος από την Τουρκία.
12 Φεβρουαρίου 2019 Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού: νεκρός βρίσκεται στο μπάνιο των φυλακών ο 47χρονος Θεόφιλος Σεχίδης. Η αιτία του θανάτου άγνωστη μέχρι στιγμής.
Φεβρουάριος 2019 Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού: καρκινοπαθής κρατούμενος αφήνει την τελευταία του πνοή στο ψυχιατρείο.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
·      Πάγια θέση της Πρωτοβουλίας είναι η ανάγκη για μια ουσιαστική, τολμηρή επανεξέταση της ποινικο-σωφρονιστικής/αντεγκληματικής πολιτικής, πόσω μάλλον υπό τις παρούσες συνθήκες που η φτώχεια, η τοξικοεξάρτηση και η μετανάστευση φαίνεται να αποτελούν  προνομιακά πεδία για την επίδειξη ιδιαίτερης αυστηρότητας από την πλευρά δικαστών και εισαγγελέων, οι οποίοι λόγω της «ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης» βρίσκονται στο απυρόβλητο και δεν λογοδοτούν, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε σε όλη την Ευρώπη τις περισσότερες ποινές ισοβίων!
·      Είναι ιδιαίτερα σημαντικό  να εφαρμόζονται οι  διατάξεις που αφορούν τους εναλλακτικούς τρόπους έκτισης της ποινής, όπως η εργασία σε δήμους, ιδρύματα κλπ.,  αλλά και μέτρα όπως η ημιελεύθερη διαβίωση, ο κατ’ οίκον περιορισμός, η συμμετοχή σε κλειστά ή ανοιχτά προγράμματα απεξάρτησης κ.ά., με προσαρμογή των νόμων όπου αυτό απαιτείται (π.χ. ο χρόνος εργασίας σε δήμο δεν μπορεί να είναι πολλαπλάσιος αυτού της ποινής, εφόσον ο εργαζόμενος δεν πληρώνεται και δεν δύναται να καλύψει τα έξοδά του).  Είναι επίσης επιβεβλημένο να παροτρύνονται οι εμπλεκόμενοι φορείς για άμεση και απρόσκοπτη συνεργασία.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

·       Η επιβολή χρηματικής ποινής  παράλληλα με τον εγκλεισμό στη φυλακή αποτελεί μια κατάφορα εκδικητική πράξη καταδικάζοντας  με διπλή ποινή τον κατηγορούμενο.
Η εθνική νομοθεσία προβλέπει πως οι δικαστές έχουν το δικαίωμα, και το εφαρμόζουν σχεδόν απαρέγκλιτα, να επιβάλλουν και χρηματικές ποινές πέρα από τις ποινές κάθειρξης για το ίδιο παράπτωμα. Η επιβολή χρηματική ποινής έρχεται να αποτελειώσει τον κρατούμενο, ο οποίος ύστερα από την έκτιση της ποινής του στα σύγχρονα κολαστήρια των ελληνικών φυλακών έρχεται αντιμέτωπος με ένα δυσθεώρητο, συχνά, οικονομικό χρέος, πολλών χιλιάδων ευρώ προς το ελληνικό κράτος που έρχεται να προστεθεί και στην παντελή απουσία δομών και πόρων για την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων.  Η σύλληψη και μόνο ενός τέτοιου σαδιστικού μέτρου, το οποίο, είναι αλήθεια, αριθμεί πολλά χρόνια εφαρμογής, αποκαλύπτει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πως αυτοί που σχεδιάζουν, νομοθετούν και υλοποιούν τέτοιες πολιτικές δεν τρέφουν καμία αυταπάτη για το τι είναι οι φυλακές. Με την επιβολή της χρηματικής ποινής η τιμωρητικότητα και εκδικητικότητα του κράτους ακολουθεί τη συντριπτική πλειονότητα των αποφυλακισθέντων για πολλά ακόμη χρόνια.
Η χρηματική ποινή, η οποία σημειωτέων προσαυξάνεται κατά 110% με την αποφυλάκιση,  στέκεται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από το κεφάλι των πρώην κρατουμένων. Οι αποφυλακισθέντες αφού έχουν ήδη «πληρώσει» με τη στέρηση της ελευθερίας τους αλλά και την προσβολή της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς τους με τις συνθήκες διαβίωσης στις ελληνικές φυλακές πρέπει πλέον να βρουν χρήματα να πληρώσουν ξανά για το αδίκημα για το οποίο καταδικάσθηκαν. Οι πρώην κρατούμενοι, οι οποίοι είναι στην πλειονότητά τους άποροι και άνεργοι, έχουν να αντιμετωπίσουν ξανά δικαστήρια για τις χρηματικές τους ποινές, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζονται να ανοίξουν δική τους επιχείρηση εφόσον ως οφειλέτες του δημοσίου δεν μπορούν να βγάλουν φορολογική ενημερότητα, αλλά και να βρουν δουλειά ως μισθωτοί. Οι χρηματικές ποινές που επιβάλλονται αφειδώς από τα δικαστήρια δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με σωφρονισμό και επ’ ουδενί  βοηθούν στην επανένταξη. Οι εν λόγω ποινές λόγω αδυναμίας αποπληρωμής τους ως επί το πλείστον οδηγούν τους ανθρώπους στην εξαθλίωση και τελικά εκ νέου στη φυλακή. Προτείνεται η ολοκληρωτική κατάργηση των χρηματικών ποινών, οι οποίες έχουν σαφώς  εκδικητικό χαρακτήρα, ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος φυλακή-αποφυλάκιση-φυλακή.
Η αναγραφή των ποινών στο ποινικό μητρώο γενικής χρήσης των αποφυλακισθέντων αποτελεί, εκτός από τον διαρκή στιγματισμό,  σοβαρό εμπόδιο στην εύρεση εργασίας, με αποτέλεσμα την αδυναμία επανένταξης και την ανακύκλωση της παραβατικότητας. Προτείνεται η διαγραφή των ποινών μέχρι 10 χρόνια από το ποινικό μητρώο γενικής χρήσης.
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ
·      Επανεξέταση των αθρόων προφυλακίσεων. Αλλαγή του νόμου, ώστε να περιορίζονται οι περιπτώσεις και τα αδικήματα για τα οποία επιβάλλεται προφυλάκιση. Προτείνεται να θεσμοθετηθεί λίστα αναμονής, ώστε να μην υπερβαίνει ο πληθυσμός των κρατουμένων τις υπάρχουσες θέσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο προφυλάκισης να μην υπερβαίνει τους 6 μήνες.
ΑΔΕΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣ
·      Άμεση εγκατάλειψη της συνήθους πρακτικής εκ μέρους του συμβουλίου της φυλακής της απόρριψης των αιτημάτων για χορήγηση άδειας σε κρατούμενους που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, και μάλιστα με ανεπαρκή αιτιολόγηση (μαντεψιά ότι δεν θα κάνει καλή χρήση ο κρατούμενος).   Ειδικότερα όσον αφορά τη χορήγηση της πρώτης άδειας σπάνια δίνεται όπως ορίζει ο νόμος, αντίθετα η απόρριψή της φαίνεται να αποτελεί «εθιμικό δίκαιο» των συμβουλίων των φυλακών.  Η απόρριψη των αδειών, εκτός του ότι έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχολογία του κρατούμενου, αποτελεί και τροχοπέδη για τη μεταγωγή του  στις αγροτικές φυλακές και κατ΄επέκταση και στην αποσυμφόρηση των φυλακών.
·      Τήρηση  του νόμου όσον αφορά τη διάρκεια της άδειας και τα οδοιπορικά, και όχι με βάση την αυθαίρετη ή εκδικητική κρίση των συμβουλίων ή του επόπτη-εισαγγελέα, όπως παρατηρείται σε κάποιες φυλακές.
·      Χορήγηση άδειας σε αλλοδαπούς, ανεξάρτητα από την απουσία συγγενικών τους προσώπων στην Ελλάδα, καθώς η απουσία αυτή δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο λόγο απόρριψης, κατά παράβαση του άρθ. 54 παρ. 4  του ισχύοντος Σωφρονιστικού Κώδικα.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
·      Άμεση διαγραφή από τους φακέλους των κρατουμένων όλων των πειθαρχικών ποινών που έχουν επιβληθεί.
·      Επανεξέταση και του ισχύοντος αλλά και του υπό ψήφιση σωφρονιστικού κώδικα καθώς και του εσωτερικού κανονισμού των φυλακών.
·      Κατάργηση πειθαρχικών ποινών για αυτοτραυματισμούς.
·      Κατάργηση πειθαρχικών ποινών που στερούν από τους τοξικοεξαρτημένους το δικαίωμά τους στη θεραπεία.
·      Υποχρέωση των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων –και έλεγχος αυτών– να παρέχουν τις υπηρεσίες που προβλέπει ο νομοθέτης και να πάψουν να λειτουργούν βάσει υποδείξεων  του εκάστοτε επόπτη-εισαγγελέα ή διευθυντή. Θα πρέπει να γίνει συνείδηση πως οφείλουν να υπερασπίζονται τους κρατούμενους και όχι να συνεισφέρουν στην τιμωρητικότητα, είτε φοβούμενοι για τη θέση τους είτε λόγω «φόρτου εργασίας».
ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
·      Κατάργηση των φυλακών ανηλίκων και αντικατάστασή τους με ανοιχτές εξωϊδρυματικές δομές. Υπάρχει  ανάγκη να εφαρμοστούν διεξοδικότερα τα εκ του νόμου προβλεπόμενα αναμορφωτικά μέτρα για ανηλίκους, μέτρα που λειτουργούν εναλλακτικά στον εγκλεισμό, όπως είναι τα μέτρα επιμέλειας, η κοινωφελής εργασία, η επανορθωτική δικαιοσύνη και η ένταξη σε προγράμματα εκπαίδευσης και ψυχο-κοινωνικής υποστήριξης σύμφωνα με τις εκθέσεις και τα πορίσματα του Συνηγόρου του Παιδιού για τις φυλακές ανηλίκων.
·      Ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής εκ μέρους της Πολιτείας με στόχο την εξάλειψη της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού, με την ένταξη των παιδιών Ρομά και αλλοδαπών στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και  ενημέρωση των πολιτών, με τη δημιουργία κοινωνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
ΜΩΡΟΜΑΝΕΣ
·         Στις Φυλακές Ελεώνα Θηβών αυτή τη στιγμή κρατούνται 18 ανήλικα παιδιά μαζί με τις μητέρες τους. Βρέφη και παιδιά καλούνται να υποστούν τις συνέπειες τους εγκλεισμού. Αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν πίσω από τα κάγκελα. Κι εδώ υπάρχει το παράδοξο τα παιδιά που μπαίνουν φυλακή να είναι οι μοναδικές περιπτώσεις ανθρώπων που βρίσκονται εκεί χωρίς ποινή. Η κράτηση ανηλίκων χωρίς να έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα είναι τελείως απαράδεκτη και απάνθρωπη.  Ο ν. 4356/2105 άρθρ. 20 ο οποίος υποτίθεται ότι θα έδινε τη δυνατότητα να αποφυλακιστούν γυναίκες με ανήλικα παιδιά ως 8 ετών, δυστυχώς αποδείχτηκε αναποτελεσματικός. Εφόσον λοιπόν οι προϋποθέσεις του νόμου είναι τόσο περιοριστικές ώστε να μην έχει αποφυλακιστεί  σχεδόν καμία γυναίκα, ο νόμος θα πρέπει να αλλάξει και να νομοθετηθούν εναλλακτικοί τρόποι έκτισης της ποινής για τις μωρομάνες. Η μεταφορά των παιδιών σε παιδικό σταθμό και το παιδικό επισκεπτήριο είναι ένα θετικό βήμα,  στην ουσία όμως τα παιδιά δεν παύουν να ζουν έγκλειστα πίσω από τα κάγκελα.Προτείνονται εναλλακτικοί τρόποι έκτισης της ποινής, όπως η  δημιουργία ανοιχτών δομών για τις μωρομάνες εντός του ιστού της πόλης, που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα φυλακή, όπου οι κηδεμόνες των ανηλίκων θα έχουν το κλειδί του διαμερίσματος και θα μπορούν να συνοδεύουν τα παιδιά τους στο σχολείο, το γιατρό ή σε άλλες δραστηριότητες. Η Ισπανία έχει εφαρμόσει αυτό το σύστημα με μεγάλη επιτυχία από το 2008. Το έχουν εφαρμόσει επίσης η Ολλανδία και η Σουηδία.
ΧΡΗΣΤΕΣ /ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
·      Υφ’ όρον απόλυση των χρηστών ουσιών ούτως ώστε να μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα εκτός φυλακής και έτσι να διευκολύνεται η ταχύτερη απεξάρτησή τους και συνακόλουθα η επανένταξή τους.
·      Να καθιερωθεί πλήρες πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ για τους οροθετικούς κρατούμενους.
·      Να δημιουργηθούν μονάδες απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ, ΟΚΑΝΑ) σε όλα τα σωφρονιστικά καταστήματα.
ΜΕΤΑΓΩΓΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
·      Συχνά οι κρατούμενοι επιλέγουν να απέχουν από τα  δικαστικά συμβούλια που κρίνουν υποθέσεις τους προκειμένου να αποφύγουν το μαρτύριο της μεταγωγής. Το μαρτύριο της μεταγωγής επίσης το υφίστανται οι κρατούμενοι όταν μετάγονται και σε νοσοκομείο για ιατρικούς λόγους. Μεταφέρονται –και πολλές φορές παραμένουν- δεμένοι πισθάγκωνα με χειροπέδες, καθισμένοι στα σιδερένια παγκάκια,  με αποτέλεσμα μετά από πολύωρη μεταγωγή να βγαίνουν με μώλωπες και λερωμένοι πολλές φορές από τον εμετό τους.  Προτείνεται  α) να πάψει η επιβολή αυτού του απάνθρωπου τρόπου μεταγωγής που αφενός δεν διασφαλίζει τη σωματική ακεραιότητα του ατόμου και αφετέρου θίγει την αξιοπρέπειά του, άμεσα για όσους δεν  χαρακτηρίζονται ύποπτοι φυγής. Και σε κάθε περίπτωση  για τις έγκυες κρατούμενες,  β) να αντικατασταθούν οι κλούβες με λεωφορεία και να προστεθούν ζώνες ασφαλείας, γ) σε περίπτωση που αιτιολογημένα ο κρατούμενος θεωρείται επικίνδυνος, η δέσμευση να γίνεται με τα χέρια μπροστά.
·      Ανάγκη ταχύτερης προώθησης και εξέτασης των αιτημάτων μεταγωγής, όταν ο κρατούμενος κινδυνεύει, όταν υπάρχουν σοβαροί οικογενειακοί λόγοι (π.χ. θάνατος συγγενικού προσώπου, βλ. φυλακές Λάρισας και Τρικάλων) ή έχουν να κάνουν με θέματα σπουδών ή τοξικοεξάρτησης (έλλειψη προγραμμάτων απεξάρτησης στη συγκεκριμένη φυλακή).
ΕΡΓΑΣΙΑ
·      Όλοι σχεδόν οι κρατούμενοι αιτούνται εργασία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το μεγάλο μαρτύριο της απραξίας αλλά και να επωφεληθούν από τον   ευεργετικό υπολογισμό της ποινής μέσω της αναγνώρισης ημερομισθίων. Σε κάποιες φυλακές διαπιστώνεται σοβαρό πρόβλημα στην ικανοποίηση αυτού του αιτήματος, γεγονός που, μεταξύ άλλων, δεν βοηθάει στην αποσυμφόρηση των φυλακών.
·      Να περιλαμβάνεται η διερμηνεία που προσφέρουν πολλοί αλλοδαποί κρατούμενοι στα αναγνωρισμένα ημερομίσθια,  καθώς επίσης και οι νέες μορφές εργασίας, όπως π.χ. η βοήθεια σε ασθενείς κρατούμενους (βλ. Ψυχιατρείο Φυλακών Κορυδαλλού), ή η βοήθεια σε μωρομάνες ή η αξιοποίηση εξειδικευμένων επαγγελματικών ή  άλλων προσόντων.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
·      Είναι άμεση η ανάγκη για λειτουργία  Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας σε κάθε φυλακή.
·      Θα πρέπει οι σπουδαστές κρατούμενοι όταν συμμετέχουν σε προγράμματα  ανώτερων και ανώτατων σπουδών να διευκολύνονται και να μετάγονται σε φυλακή πλησίον της σχολής τους ώστε να μπορούν να παρακολουθούν τα εργαστήρια και τα μαθήματα.
·      Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα χρήσης Η/Υ (ατομικού ή σε ειδικό χώρο της φυλακής) ειδικότερα όσον αφορά τις φυλακές ανηλίκων και όσους φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα. Εδώ να τονιστεί ότι από τη στιγμή που υπάρχει η δυνατότατα κλειδώματος ώστε να αποκλείεται η πρόσβαση σε chatrooms ή άλλες σελίδες, δεν μπορεί στον 21ο αιώνα να αποκλείονται οι κρατούμενοι από την τεχνολογική εξέλιξη.
·      Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (π.χ. εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, εκπαίδευσης στα ανθρώπινα δικαιώματα), τα πολιτιστικά προγράμματα και οι δραστηριότητες θα πρέπει να καθιερωθούν σε όλες τις φυλακές και τα υπάρχοντα να αυξηθούν. Τα προγράμματα και τις δραστηριότητες θα πρέπει να τα παρακολουθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός κρατουμένων όχι με κριτήριο συμμετοχής τις «φιλικές» σχέσεις με το προσωπικό των φυλακών όπως συμβαίνει σήμερα, με αποτέλεσμα τα ίδια άτομα να παρακολουθούν σχεδόν όλες τις δραστηριότητες,  αλλά με κριτήριο τη διάδοση της γνώσης σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό κρατουμένων.
·      Με στόχο την επανένταξη θα πρέπει να υλοποιηθούν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς αλλά  και  με εθελοντές επαγγελματίες, σωματεία και συλλόγους.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
·      Να δίνονται σοβαρά κίνητρα σε όσους θέλουν απασχοληθούν στις υπηρεσίες υγείας στις φυλακές, ώστε να μπορούν να καλυφθούν πλήρως οι θέσεις.
·      Να υπάρξει πρόβλεψη ώστε να ενταχθούν πλήρως στο σύστημα υγείας οι οροθετικοί ασθενείς Ρομά και αλλοδαποί, οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά και ΑΜΚΑ, ώστε να μπορούν να τους χορηγηθούν τόσο η απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή όσο  και  τα επιδόματα που δικαιούνται.
·      Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την οριστική ένταξη και του Ψυχιατρείου  Φυλακών Κορυδαλλού στο Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με τις επιταγές της CPT και τη γνωμοδότηση του ΣτΕ.
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
·      Αποτελεσματικότερη συνεργασία των φυλακών και του Υπουργείου με δικηγορικούς συλλόγους, μεταναστευτικές κοινότητες/διερμηνείς, προκειμένου κάθε κρατούμενος να έχει  ικανοποιητική νομική συνδρομή.
·      Χορήγηση έντυπου πληροφοριακού υλικού στους κρατούμενους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους (π.χ. σωφρονιστικός κώδικας, εσωτερικός κανονισμός, βοηθήματα και προγράμματα ΟΑΕΔ για αποφυλακισμένους) στη γλώσσα του κάθε κρατούμενου. Το Γλωσσάρι του Κρατούμενου θα πρέπει να μεταφραστεί και σε άλλες γλώσσες (π.χ. φαρσί, ουρντού) και να τυπωθεί σε περισσότερα αντίτυπα ώστε να μπορεί να διατεθεί σε όλους τους κρατούμενους.
·      Θα πρέπει να υπάρχουν διαπιστευμένοι διερμηνείς όποτε κρίνεται απαραίτητο, ειδικά όμως στις περιπτώσεις που αφορούν θέματα υγείας (π.χ. Ψυχιατρείο και Νοσοκομείο Φυλακών Κορυδαλλού).
·      Θεσμοθέτηση Συνηγόρου του Κρατούμενου.
·      Τακτικές επισκέψεις στις φυλακές ακόμα και εντός των θαλάμων/κελιών από φορείς που ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων των κρατουμένων, ώστε να καταργηθεί οριστικά το άβατο και να καλλιεργηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης αναγκαίες για την επανένταξη.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
·      Ρητή απαγόρευση του εξευτελιστικού ενδοσωματικού ελέγχου σε όλες τις φυλακές (βλ. φυλακές Κορίνθου).
·      Κράτηση στο χώρο απομόνωσης μόνο εάν υπάρχουν ενδείξεις μέσω σαρωτών σώματος ή ακτινογραφιών, και αυτό μόνο για ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
·      Εποπτεία και έλεγχος των διευθυντών και των σωφρονιστικών υπαλλήλων.
·      Περιορισμός της πρακτικής των αιφνίδιων ελέγχων, ιδίως κατά τη διάρκεια της νύχτας.
·      Διεξαγωγή τους χωρίς να θίγεται η αξιοπρέπεια των κρατουμένων, και βέβαια χωρίς να πραγματοποιούνται φθορές σε προσωπικά αντικείμενα.
·      Έγγραφη καταχώριση σε ειδικό προς τούτο βιβλίο του καταστήματος, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της συχνότητας και της νομιμότητάς τους.
·      Παύση σωφρονιστικών υπαλλήλων, συμπεριλαμβανομένων και των διευθυντών, που χυδαιολογούν, προπηλακίζουν, εκβιάζουν κρατούμενους ή συγγενείς αυτών. Εξονυχιστική εξέταση αναφορών, καταγγελιών και τυχόν μηνύσεων που κατατίθενται εναντίον τους για κατάχρηση εξουσίας ή ταπεινωτική και εξευτελιστική μεταχείριση.  Η ατιμωρησία τους προκαλεί, εξοργίζει και εντέλει αποκλείει το όποιο σωφρονιστικό έργο.
·      Κατάρτιση φακέλων για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και παράδοση αντιγράφων τους στους ενδιαφερόμενους σε περίπτωση δίκης.
·      Μέτρα για την άμεση καταπολέμηση της διαφθοράς (π.χ. πόθεν έσχες). Η κατοχή εκ μέρους σωφρονιστικών υπαλλήλων πολυτελών κατοικιών και οχημάτων συχνά αποτελεί θέμα συζήτησης τόσο μεταξύ  των κρατουμένων όσο και των μελών της τοπικής κοινωνίας.
·      Θέσπιση αυστηρών προϋποθέσεων για την πρόσληψη και την προαγωγή τους (σοβαρά τυπικά προσόντα, αξιολόγηση συμπεριφοράς κ.ά.) αλλά και διαρκής έλεγχος. Προτείνεται η συχνή μετάθεσή τους ώστε να μη δημιουργούνται δίκτυα ανομίας.
·      Άμεση αποστολή εγκυκλίου στα σωματεία τους και στις φυλακές που θα υπερτονίζει τα δικαιώματα των κρατουμένων.