Ελλάδα: Πρέπει να σταματήσουν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας – Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών

unohchr

Ελλάδα: Πρέπει να σταματήσουν οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας – Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών

 

ΓΕΝΕΥΗ (23 Μαρτιου 2020)-Η Ελλάδα πρέπει να αναλάβει άμεση δράση για να τερματίσει τη βία κατά των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας και να ενισχύσει την προστασία τους, δήλωσε σήμερα ειδικός του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

“Είμαι πολύ ανήσυχος για τις αναφερθείσες επαναπροωθήσεις των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, κάτι που συνιστά παραβίαση της απαγόρευσης των συλλογικών απελάσεων και της αρχής της μη επαναπροώθησης”, δήλωσε ο Φίλιπε Γκονζάλεζ Μοράλες, Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών.

Ο εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ εξέφρασε την ανησυχία του για τις αναφορες επιθέσεων και βίας κατά των αιτούντων άσυλο από Έλληνες αξιωματικούς ασφαλείας και άγνωστους ένοπλους με σκοπό να τους ωθήσει πίσω στην τουρκική πλευρά των συνόρων.

Οι μετανάστες που κατόρθωσαν να διασχίσουν τα σύνορα φέρονται ότι παρεμποδιστηκαν από Έλληνες συνοριοφύλακες, κρατήθηκαν, απογυμνώθηκαν, κατασχέθηκαν τα υπάρχοντά τους και επεστράφησαν στην Τουρκία. Αυτή η φερόμενη υπερβολική χρήση βίας φαίνεται να έχει οδηγήσει σε θανάτους και τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου ενός Συριου αιτούντος άσυλο.

Ο González Morales εξέφρασε επίσης ανησυχίες για την αύξηση της εχθρότητας και της βίας κατά των εργαζομένων ανθρωπιστικών οργανώσεων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων που εργάζονται στη μεθοριακή περιοχή και στο Ελληνικό Αιγαίο.

“Η Ελλάδα έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι μετανάστες και όσοι τους βοηθούν προστατεύονται από απειλές και επιθέσεις. Οι αρχές πρέπει να καταδικάσουν έγκαιρα και να εξασφαλίσουν λογοδοσία για τις εν λόγω πράξεις. “Η Ελλάδα αποφάσισε την 1η Μαρτίου 2020 να αναστείλει την πρόσβαση στην αίτηση ασύλου για 30 ημέρες για άτομα που διέσχισαν παράνομα τα σύνορα. Αυτά τα άτομα θα επιστρέφονταν στη χώρα από την οποία έφθασαν ή προς τη χώρα ή την προέλευσή τους χωρίς εγγραφή ή ατομική αξιολόγηση.

“Η Ελλάδα πρέπει να ανατρέψει αμέσως την απόφασή της σχετικά με την αναστολή της αίτησης ασύλου που δεν έχει νομική βάση στο διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το δικαίωμα στην ατομική εκτίμηση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της προστασίας των προσφύγων. Δεν μπορεί να τεθεί σε αναμονή “, δήλωσε ο εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ.

“Η επιστροφή ατόμων χωρίς δίκαιη διαδικασία θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε περιπτώσεις επαναπροώθησης σε καταστάσεις όπου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο θανάτου, βασανιστηρίων, κακομεταχείρισης, δίωξης ή άλλης ανεπανόρθωτης βλάβης”.

Ο Ειδικός Εισηγητής επικοινώνησε με την κυβέρνηση της Ελλάδας για τις ανησυχίες του σχετικά με την κατάσταση των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στα σύνορα Τουρκίας-Ελλάδας. Ενημερώθηκαν επίσης τα σχετικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση της Τουρκίας.

Τέλος

Ο κ. Felipe González Morales (Χιλή) διορίστηκε Eιδικός Eισηγητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών τον Ιούνιο του 2017 από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ. Ως Eιδικός Eισηγητής, είναι ανεξάρτητος από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργάνωση και υπηρετεί μεμονωμένα.Είναι Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Diego Portales, στο Σαντιάγκο της Χιλής, όπου είναι επίσης Διευθυντής του προγράμματος Μάστερ στο Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Οι Ειδικοί Εισηγητές αποτελούν μέρος των  Ειδικών Διαδικασιών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Οι Ειδικές Διαδικασίες, το μεγαλύτερο σώμα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, είναι το γενικό όνομα των ανεξάρτητων μηχανισμών ανεύρεσης και παρακολούθησης του Συμβουλίου που αφορούν είτε συγκεκριμένες καταστάσεις χωρών είτε θεματικά ζητήματα σε όλα τα μέρη του κόσμου. Οι εμπειρογνώμονες ειδικών διαδικασιών εργάζονται σε εθελοντική βάση. δεν είναι προσωπικό του ΟΗΕ και δεν λαμβάνουν μισθό για την εργασία τους. Είναι ανεξάρτητοι από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οργάνωση και υπηρετούν μεμονωμένα. Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήματα των μέσων ενημέρωσης, επικοινωνήστε με την Yiyao Zhang (+41 22 917 8594 / yzhang@ohchr.org) 

Για ερωτησεις ΜΜΕ που σχετίζονται με άλλους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Xabier Celaya (+ 41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org) Ακολουθήστε νέα σχετικά με τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Twitter: @UN_SPExperts.

Ανησυχείτε για τον κόσμο στον οποίο ζούμε; Τοτε σταθειτε STAND UP για τα δικαιώματα κάποιου σήμερα. #Standup4humanrights και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα στο http://www.standup4humanrights.org

 

Greece: Rights violations against asylum seekers at Turkey-Greece border must stop – UN Special Rapporteur on the human rights of migrants

unohchr

Greece: Rights violations against asylum seekers at Turkey-Greece border must stop – UN Special Rapporteur

Greek version

GENEVA (23 March 2020) – Greece must take immediate action to end the violence against migrants and asylum seekers at the Turkey-Greece border and enhance their protection, a UN human rights expert said today.

“I am very concerned about the reported pushbacks of asylum seekers and migrants, which constitutes a violation of the prohibition of collective expulsions and the principle of non-refoulement,” said Felipe González Morales, UN Special Rapporteur on the human rights of migrants.

The UN expert expressed alarm at the reports of assaults and violence against asylum seekers by Greek security officers and unidentified armed men aiming to push them back to the Turkish side of the border.

Migrants who managed to cross the border were allegedly intercepted by Greek border guards, detained, stripped, confiscated of belongings and pushed back to Turkey. This alleged excessive use of force seems to have led to deaths and injuries, including the death of a Syrian asylum seeker.

González Morales also raised concerns about the increase in hostility and violence against humanitarian workers, human rights defenders and journalists working at the border area and in the Greek Aegean Sea. “Greece has the responsibility to ensure that migrants and those assisting them are protected from threats and attacks. The authorities should condemn promptly and ensure accountability for any such acts.”

Greece decided on 1 March 2020 to suspend access to asylum application for 30 days for individuals who have crossed the border irregularly. These individuals would be returned to the country they arrived from or to their country or origin without registration or individual assessment.

“Greece should immediately reverse its decision on the suspension of asylum application which has no legal basis in international human rights law. The right to individual assessment is the cornerstone of human rights and refugee protection. It cannot be put on hold,” said the UN expert.

“Returning people without due process will inevitably result in cases of refoulement to situations where they may face the risk of death, torture, ill-treatment, persecution or other irreparable harm.”

The Special Rapporteur has contacted the Government of Greece about his concerns regarding the situation of migrants, asylum seekers and refugees at the Turkey-Greece border. Relevant institutions of the European Union and the Government of Turkey were also notified.

ENDS

Mr. Felipe González Morales (Chile) was appointed Special Rapporteur on the human rights of migrants in June 2017 by the UN Human Rights Council. As a Special Rapporteur, he is independent from any government or organization and serves in his individual capacity. He is Professor of International Law at the Diego Portales University, in Santiago, Chile, where he is also the Director of a Master’s programme in International Human Rights Law.

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

For more information and media requests, please contact Yiyao Zhang (+41 22 917 8594 / yzhang@ohchr.org)

For media inquiries related to other UN independent experts, please contact Xabier Celaya (+ 41 22 917 9445 / xcelaya@ohchr.org)

Follow news related to the UN’s independent human rights experts on Twitter: @UN_SPExperts.

Concerned about the world we live in?
Then STAND UP for someone’s rights today.
#Standup4humanrights
and visit the web page at
http://www.standup4humanrights.org

 

Συνέντευξη Παναγιώτη Δημητρά σε Gündem για μεταναστευτικό/προσφυγικό και ρατσιστικά εγκλήματα

RACIST CRIMES WATCH - Παρατηρητηριο Ρατσιστικων Εγκληματων


Ερωτήσεις της Gundem και απαντήσεις Παναγιώτη Δημητρά:

1 Πως σχολιάζετε τα τελευταία γεγονότα στο μεταναστευτικό – προσφυγικό, την κατάσταση στον Εβραίο και τον τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος από την κυβέρνηση?

Η τραγική κατάσταση στον Έβρο κατ΄αρχή επιβεβαιώνει πως Τουρκία – Ελλάδα και ΕΕ χρησιμοποιούν τους πρόσφυγες/μετανάστες για πολιτικούς σκοπούς με πλήρη περιφρόνηση του διεθνούς και του προσφυγικού δικαίου. Ειδικότερα η Ελλάδα αποφάσισε ωμά να το παραβιάσει. Πρώτα με την απόφαση για αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την επαναπροώθηση των προσφύγων/μεταναστών χωρίς καταγραφή τους. Και στη συνέχεια με την άσκηση συστηματικής βίας για την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών. Βέβαια, αυτά τα κάνει με τη συνενοχή της ΕΕ που επισκέφθηκε τον Έβρο για να νομιμοποιήσει ευρωπαϊκά την αντιδικαιωματική πολιτική.

2 Η άποψη σας για την ολοένα αυξανόμενη ρατσιστική βία – λόγο τον τελευταίο καιρό και οι πιθανές επιπτώσεις της?

Ο πολλαπλασιασμός ρατσιστικού λόγου και ρατσιστικής βίας είναι απόρροια τόσο της…

View original post 35 more words

Freedom of religion in Greece at the ECtHR with Greek Helsinki Monitor involvement: the Papageorgiou, Dimitras and Papanikolaou cases

On 31 October 2019, the European Court of Human Rights (ECtHR) issued a judgment in the case Papageorgiou and others v. Greece concerning mainly the requirement by parents and/or children to state that they are not Orthodox Christian in order to be exempted from religious education in Greek schools. The ECtHR found that such practice was in violation of the European Convention of Human Rights (ECHR) and its Protocol No. 1, basing its conclusion on its case law:

88. Although the first two applicants in application no. 4762/18 and the first applicant in application no. 6140/18 were under no obligation to disclose their religious convictions, requiring them to submit a solemn declaration amounted to forcing them to adopt behaviour from which it might be inferred that they themselves and their children hold – or do not hold – any specific religious beliefs (see, mutatis mutandisAlexandridis, cited above, § 38, and Dimitras and Others v. Greece, nos. 42837/06, 3237/073269/0735793/07 et 6099/08, § 78, 3 June 2010).

89. In the above-mentioned cases the Court stated that the freedom to manifest one’s beliefs also contained a negative aspect, namely the individual’s right not to manifest his or her religion or religious beliefs and not to be obliged to act in such a way as to enable conclusions to be drawn as to whether he or she held – or did not hold – such beliefs. The State authorities did not have the right to intervene in the sphere of individual conscience and to ascertain individuals’ religious beliefs or oblige them to reveal their beliefs concerning spiritual matters.

Conclusion:

90.  Having regard to the foregoing, the Court dismisses the Government’s objection of non-exhaustion as regards the applicants’ omission to use the exemption procedure and concludes that there has been a breach of their rights under the second sentence of Article 2 of Protocol No. 1, as interpreted in the light of Article 9 of the Convention.

The legal provisions invoked:

Article 2 of Protocol No. 1: No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parents to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical convictions.

Article 9 of ECHR: 1. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. 2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others.

The case law invoked related to the oath taking procedure before Greek criminal courts which required all persons involved to declare their religion. The ECtHR had found that such practice was in violation of the European Convention of Human Rights (ECHR). The main reasoning of the ECtHR was detailed in the judgment Dimitras and others v. Greece published on 3 June 2010:

The applicants had been considered as Orthodox Christians as a matter of course, and had been obliged, sometimes in hearings, to point out that they did not subscribe to that faith and, in some cases, to specify that they were atheists or Jews in order to have the standard wording of the minutes amended. In some court records they were expressly described as “atheists” or “of the Jewish faith”.

This interference with their freedom of religion had been based on Articles 218 and 220 of the Code of Criminal Procedure and pursued the legitimate aim of the proper administration of justice. Article 218 regulated the taking of the oath in court, on the Bible. It was thus presumed in the Code of Criminal Procedure that all witnesses were Orthodox and willing to take the oath, as reflected in the standard wording of the records of court proceedings. Indeed, it is only exceptions to the rule that Article 220 provides for, allowing those who were not Orthodox Christians to take the oath in conformity with another religion or to make a solemn declaration if they had no religion or their religion did not permit oath taking.

The wording of Article 220 actually required people to give details of their religious beliefs if they did not want the presumption contained in Article 218 to apply to them. Some of the applicants had had to convince the court officials concerned that they did not subscribe to any religion, failing which they would have had to take a religious oath. The incompatibility of the impugned legal provisions with Article 9 of the Convention was even more evident in Article 217 of the Code of Criminal Procedure, which stipulated that in any event all witnesses were required, amongst other information, to state their religion before testifying in criminal proceedings. The Court further noted that, unlike the Code of Criminal Procedure, the Code of Civil Procedure provided for witnesses, if they so wished and without any other formality, to be able to choose between taking a religious oath and making a solemn declaration.

The Court found that requiring the applicants to reveal their religious convictions in order to be allowed to make a solemn declaration had interfered with their freedom of religion, and that the interference was neither justified nor proportionate to the aim pursued. There had therefore been a violation of Article 9.

Nine additional cases concerning the oath procedure were examined by the ECtHR. Four led to judgments finding violations of Article 9 while the subsequent five were concluded on after a friendly settlement procedure either with unilateral declarations by Greece (when there was disagreement on the compensation) or in one case with a mutually agreed upon friendly settlement:

Before the above case (in 2008):
Alexandridis v. Greece (judgment)

After the above case (in 2011-2018):
Dimitras and others v. Greece (No.2); Dimitras and others v. Greece (No.3); Dimitras and Gilbert v. Greece
(judgments)
Four ( 1234 ) Dimitras and others v. Greece (unilateral declarations) and one Dimitras v. Greece (friendly settlement).

Between the  publication of the judgments in Dimitras and others v. Greece (No.2) and Dimitras and others v. Greece (No.3) Greece implemented the judgments and, on 2 April 2012, amended the oath taking in the Code of Criminal Procedure to make it identical with the oath taking in the Code of Civil Procedure that the ECtHR had found in conformity with the ECHR.

It is noteworthy that, in mid-2008, after the publication of the very first judgment on oath taking (for lawyers so as to join the bar), Alexandridis v. GreeceGreece invoked that judgment to introduce a neutral procedure for parents and/or children who sought exemption from religious education for reasons of conscience. Had that not changed in 2015, Greece would have avoided the Papageorgiou judgment. In the latter, the Greek Helsinki Monitor (GHM)’s third party intervention is summarized as follows:

71. The Greek Helsinki Monitor emphasised that soon after the Court’s judgment on religious oath taking in Greece in Alexandridis v. Greece (no. 19516/06, 21 February 2008), the Ministry of Education had issued two circulars, in July and August 2008, confirming and solidifying the year-long practice that exemption from religious education would be granted when requested by students or their parents for reasons of consciousness without any declaration of religious beliefs being requested. However, not only had the change introduced by the circular of 23 January 2015 been unnecessary, it had also led to a disturbance in the democratic functioning of the education system. This disturbance had been caused by the imposition of institutional discrimination and a violation of the Convention for those who had to declare their (non-) religious beliefs in order to enjoy another right, that of the exemption from religious education. Moreover, both the Court (Folgerø and Others, cited above) and the UN Human Rights Committee (in its views on Leirvag v. Norway – Communication no. 1155/2003) had ruled that asking parents to provide reasons as to why they sought to exempt their children from religious education was contrary to the Convention and the International Covenant on Civil and Political Rights.

72. Referring to the above-mentioned Folgerø and Others judgment, the Greek Helsinki Monitor stated that a comparison between the Norwegian and Greek religious education curricula indicated that the Greek curriculum was much less objective, critical and pluralistic, and much more a form of indoctrination into the official State religion, as it admittedly had a “confessional” character. Whereas in Norway half of the items listed referred to Christianity alone, in Greece, according to an official report by the Church of Greece in June 2017, 82% of the items in primary religious education had a confessional character (of which only 10% had an inter-confessional character) and 18% had a non-confessional character. The respective percentages for middle religious education were 74% confessional (of which 20% were inter-confessional) against 26% non-confessional. Both in the legislation and the circulars, as well as in practice, there was a thorough teaching of Orthodox Christianity and usually a superficial teaching of other Christian and non-Christian religions or other beliefs. In that report, the Church of Greece expressed its satisfaction with the confessional character of religious education.

In the ten Alexandridis and several Dimitras applications, the applicants were all GHM-affiliated activists represented by GHM. One of them was subsequently the representative of the applicants in the two Papageorgiou and others applications that were submitted along with another one by the Union of Atheists that is still pending before the ECtHR (they have also filed applications before domestic courts). Finally, in early 2020, the ECtHR communicated to Greece another application submitted by GHM concerning the mandatory declaration of religion of the parents and of the children in the latter’s birth registration certificates, a declaration prescribed by law. The related and self-explanatory ECtHR summary:

Pelagia Papanikolaou against Greece
[lodged on 12 August 2019 and communicated on 28 January 2020 ]

SUBJECT MATTER OF THE CASE: The application concerns the registration of the applicant’s religion in her daughter’s birth registration act, pursuant to Article 22 par. e) of Law no. 344/1976.

QUESTION TO THE PARTIES: Has there been a violation of the applicant’s right to freedom of religion, as guaranteed by Article 9 of the Convention, as a result of the requirement to declare her religion in the birth registration act of her daughter?

The ECtHR decided to handle this application as a potentially leading case and to give it priority (as the ECtHR had also done for the Papageorgiou application). Its judgment is expected to be published in 2021.

Διακρίσεις κατά Γυναικών: Υποκρισία από κυβερνήσεις και κοινωνία πολιτών

cedaw greece non report 8-3-2020

Σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Γυναικών κυβέρνηση, κόμματα, ανεξάρτητες αρχές και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών δημοσιοποιούν διακηρυκτικά κείμενα υπέρ της ισότητας και των δικαιωμάτων των γυναικών. Στην πράξη όλα αυτά είναι υποκριτικά αφού ο μοναδικός θεσμός που μπορεί να αξιολογήσει τη (μη) εφαρμογή από την Ελλάδα της ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων κατά των γυναικών, η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) δεν μπορεί εδώ και τρία χρόνια να κάνει την προβλεπόμενη περιοδική αξιολόγηση της χώρας αφού η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει την προβλεπόμενη έκθεση που έπρεπε να υποβληθεί μέχρι τη 1 Μαρτίου 2017 (βλπ. πίνακα). Την ευθύνη για αυτό έχουν οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και ΝΔ. Συνένοχες είναι και όλες οι ανεξάρτητες αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα (Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και Συνήγορος του Πολίτη) και όλες οι άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες σιωπούν για αυτή την περιφρόνηση (πλην του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι – ΕΠΣΕ ) που δεν έχουν ποτέ καταγγείλει ή έστω διαμαρτυρηθεί για αυτό. Όπως σχεδόν ποτέ δεν έχουν διαμαρτυρηθεί για εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες παραβιάσεις της ισότητας των φύλων και διακρίσεις κατά των γυναικών. Μερικές έχουν αντίθετα διακριθεί στην καταγγελία του ΕΠΣΕ για τη συχνά μαχητική καταγγελτική στάση του στα θέματα αυτά…

Δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας για την κατάσταση στα σύνορα Τουρκίας – Ε.Ε.

unhcr

Δήλωση της Ύπατης Αρμοστείας για την κατάσταση στα σύνορα Τουρκίας – Ε.Ε.

Μια μητέρα με τα δύο της παιδιά, ανάμεσα στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες, που όπως αναφέρεται , κατευθύνθηκαν προς τα σύνορα τις τελευταίες ημέρες. © REUTERS

 

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), απευθύνει έκκληση για ηρεμία και αποκλιμάκωση της έντασης στα σύνορα της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τις αυξημένες μετακινήσεις ανθρώπων εκεί, μεταξύ των οποίων είναι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Η Υ.Α. παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Τουρκία και την Ελλάδα και προσφέρει την υποστήριξή της. Όπως σε κάθε τέτοια κατάσταση, είναι σημαντικό οι αρχές να απόσχουν από τη χρήση οποιουδήποτε μέτρου που θα μπορούσε να επιδεινώσει την ταλαιπωρία ευάλωτων ανθρώπων.

Όλα τα κράτη έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν τα σύνορά τους και να διαχειρίζονται τις παράτυπες μετακινήσεις, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να απέχουν από τη χρήση υπερβολικής ή δυσανάλογης βίας και να διατηρούν συστήματα για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων ασύλου με συντεταγμένο τρόπο.

Ούτε η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων ούτε το προσφυγικό δίκαιο της ΕΕ παρέχουν οποιαδήποτε νομική βάση για την αναστολή της καταγραφής αιτημάτων ασύλου. Σε αυτό το πλαίσιο η ελληνική Κυβέρνηση έχει επικαλεστεί το άρθρο 78(3) της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο η διάταξη αυτή προβλέπει τη λήψη προσωρινών μέτρων από το Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Επιτροπής και σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην περίπτωση που ένα ή περισσότερα Κράτη Μέλη είναι αντιμέτωπα με μια επείγουσα κατάσταση που χαρακτηρίζεται από την αιφνίδια εισροή υπηκόων τρίτων χωρών, ενώ δεν μπορεί να αναστείλει το διεθνώς αναγνωρισμένο δικαίωμα της υποβολής αίτησης ασύλου και την αρχή της μη-επαναπροώθησης, τα οποία και τα δύο αποτελούν επίσης μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου. Οι άνθρωποι που εισέρχονται παράτυπα στην επικράτεια ενός κράτους δεν θα πρέπει επίσης να τιμωρούνται εάν παρουσιάζονται χωρίς καθυστέρηση ενώπιον των αρχών για να ζητήσουν άσυλο.

Στα σύνορα μεταξύ της Τουρκίας και της Ε.Ε., η Ύπατη Αρμοστεία εργάζεται με τους εθνικούς εταίρους της, την Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνο, τον Δ.Ο.Μ. και τη UNICEF, αποτιμώντας την κατάσταση και προσφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, όπου είναι απαραίτητη. Οι ομάδες εκεί περιλαμβάνουν ανθρώπους από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, το Σουδάν και από άλλες εθνικότητες, ανάμεσά τους γυναίκες, παιδιά και οικογένειες, που φτάνουν σε επισφαλείς συνθήκες.

Στην Ελλάδα, οι ομάδες της Υ.Α. αναφέρουν την άφιξη περίπου 1.200 ανθρώπων από την 1η Μαρτίου ως το πρωί της 2ας Μαρτίου στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος) -αριθμός που είναι υψηλότερος από τον πρόσφατο ημερήσιο μέσο όρο. Η Ύπατη Αρμοστεία έχει ανανεώσει τα αποθέματά της σε ξηρή τροφή και κουβέρτες για τη στήριξη των νέων αφίξεων, ενώ έχει επιβεβαιώσει ότι και άλλοι φορείς έχουν επιπλέον αποθέματα.

Η Ελλάδα και τα άλλη κράτη στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. δεν θα πρέπει να αφεθούν μόνα τους. Η συνεχής στήριξη της Ευρώπης σε πόρους, τεχνογνωσία και αλληλεγγύη, είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανταπόκρισης της Ελλάδας.

Την ίδια στιγμή, η διεθνής στήριξη προς την Τουρκία, η οποία ήδη φιλοξενεί εκατομμύρια πρόσφυγες, όπως και προς άλλες χώρες που γειτνιάζουν με τη Συρία, θα πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί.

Ενώ η κατάσταση στα δυτικά σύνορα της Τουρκίας με την Ελλάδα και η μετακίνηση αρκετών χιλιάδων ανθρώπων προκαλούν ανησυχία, η ανθρωπιστική καταστροφή που εκτυλίσσεται στη βορειο-δυτική Συρία και οι τεράστιες ανθρωπιστικές ανάγκες στο Idlib για περίπου 950.000 εσωτερικά εκτοπισμένους ανθρώπους, συνεχίζει να απαιτεί επείγουσα δράση.

UN High Commissioner for Refugees and CoE Commissioner for Human Rights call Greece and all EU and CoE states to respect Refugee Rights

Strasbourg 03/03/2020

Migrants and asylum seekers gather on the Turkish side of the closed Kastanies/Pazarkule border crossing, on the borderline between Greece and Turkey on 02 March 2020.<br /> DIMITRIS TOSIDIS/EPA-EFE/Shutterstock

Migrants and asylum seekers gather on the Turkish side of the closed Kastanies/Pazarkule border crossing, on the borderline between Greece and Turkey on 02 March 2020 – DIMITRIS TOSIDIS/EPA-EFE/Shutterstock

 

The human rights situation at the border between Turkey and Greece where thousands of vulnerable men, women and children are trapped between borders without access to assistance or the possibility to seek international protection is an unprecedented humanitarian crisis. Urgent action is now needed to prevent the situation from getting even worse.

Everything must be done to de-escalate violence in the border region, including by ensuring that law enforcement authorities refrain from using excessive force.

All measures should be taken to assess the protection needs of those trapped, and to ensure access to asylum for those in need.

I call on Greece and Turkey, as well as all other member states involved, to ensure that humanitarian assistance is immediately provided to refugees, asylum seekers and migrants trapped at the border in order to alleviate the sufferings of human beings caught up in political turmoil.

Member states should refrain from any further action which leads to vulnerable people ending up in a humanitarian and human rights emergency. I am particularly concerned by the complete closure of border posts by Greece, which is being followed by other member states. I am also concerned about Turkey’s actions in the last days that have encouraged people to move to the border and have left them in this situation.

Regarding the situation in the Aegean Sea, I am alarmed by reports that some people in distress have not been rescued, while others have been pushed back or endangered. I recall that the protection of the lives of those in distress at sea is one of the most basic duties which must be upheld, and that collective expulsions constitute serious human rights violations.

I am also gravely concerned by reports of vigilantism on the Greek islands. The authorities have a clear duty to prevent violence and intimidation against refugees, asylum seekers and migrants. They also have the duty to ensure that NGOs and individuals are not prevented from providing assistance.

Member states must also ensure that journalists can cover the situation freely and safely.

Beyond the immediate measures that need to be taken as a matter of urgency, more structural action is necessary. Increasing border control cannot be the only response. Solidarity between member states is now more crucial than ever. This should focus on building further capacity to deal, in a fair and prompt manner, with asylum requests, but also with sharing responsibility for the reception of those in need of protection.

This should, firstly, extend to Turkey. Turkey is currently the country hosting the largest number of refugees worldwide and has been so for many years. Efforts to share responsibility with Turkey, especially in terms of ensuring that those who cannot be adequately protected there can be resettled, have been grossly inadequate. With up to a million more Syrians in a desperate humanitarian situation at Turkey’s border, a much more robust response is necessary.

Secondly, solidarity must be extended to Greece in order to decongest the Aegean islands, and to alleviate the pressure on the mainland where reception capacities are also limited. There is no more time for political wrangling over the relocation of a few dozen asylum seekers here and there. Talks need to be about very substantial numbers if the notions of solidarity and responsibility sharing are to have any meaning.

Over the years, refugees, asylum seekers and migrants have been used as pawns to achieve the domestic or geopolitical goals of all the states involved. This is antithetical to the idea of human rights and to the values that unite us. The response I see today threatens to upend the entire system of protection that Europe has painstakingly built up over many decades. It is not yet too late to reverse the current course of action and preserve dignity and humanity.


unhcr

A mother and her two children were among the thousands of  refugees and migrants who reportedly made their way to the border over the past days.

A mother and her two children were among the thousands of refugees and migrants who reportedly made their way to the border over the past days.  © REUTERS

 

UNHCR, the UN Refugee Agency, is appealing for calm and an easing of tensions on Turkey’s borders with the European Union in light of the present increased movements of people there – including refugees and asylum-seekers.

UNHCR is monitoring developments in Turkey and in Greece and is offering its support. As in all such situations it is important that the authorities refrain from any measures that might increase the suffering of vulnerable people.

All States have a right to control their borders and manage irregular movements, but at the same time should refrain from the use of excessive or disproportionate force and maintain systems for handling asylum requests in an orderly manner.

Neither the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees nor EU refugee law provides any legal basis for the suspension of the reception of asylum applications. Article 78(3) of the Treaty of the Functioning of the EU (TFEU) has been evoked by the Greek Government in this regard, however this provision allows for provisional measures to be adopted by the Council, on a proposal from the Commission and in consultation with the European Parliament, in the event that one or more Member States are confronted by an emergency situation characterised by a sudden inflow of third country nationals while it cannot suspend the internationally recognized right to seek asylum and the principle of non-refoulement that are also emphasized in EU law. Persons entering irregularly on the territory of a State should also not be punished if they present themselves without delay to the authorities to seek asylum.

On the borders between Turkey and the EU, UNHCR is working with national partners, Turkish Red Crescent, IOM and Unicef, assessing the situation and providing humanitarian assistance where needed. Groups there have included Syrians, Afghans, Iranians, Sudanese and other nationalities – including women, children and families, arriving in precarious conditions.

In Greece, UNHCR teams reported the arrival of some 1,200 people on 1 March and 2 March morning on the East Aegean islands (Lesvos, Chios, Samos) – higher than the recent daily rate. UNHCR has replenished stocks of dry food and blankets to support new arrivals and has confirmed that other actors have additional items in stock.

Greece, and other States on the EU external border, should not be left alone. Continued European resources, capacity and solidarity are needed to boost Greece’s response.

At the same time, international support to Turkey, which already hosts millions of refugees, as well as other countries neighbouring Syria, must be sustained and stepped up.

While the situation on the Turkey’s western borders and Greece and movement of several thousand people is of concern, the humanitarian disaster unfolding in the northwest Syria and massive humanitarian needs in Idlib for some 950,000 of internally displaced people continues to require urgent action.

For more information on this topic, please contact: