07/12/2017: Συμβούλιο Ευρώπης για μη εκτέλεση αποφάσεων ΕΔΔΑ για αστυνομική βία

Advertisements

17/11/2017: GHM first communication to Council of Europe on Greek law enforcement officials’ violence

 

ghm on makaratzis with answer by greece 17-11-2017