Στο μικροσκόπιο του ΟΗΕ η Ελλάδα για τα βασανιστήρια (Επιτροπή κατά των Βασανιστηρίων – 23-25 Ιουλίου)

Στη σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων (CAT) που αρχίζει αύριο 22 Ιουλίου, εξετάζεται η Ελλάδα για τη (μη) εφαρμογή της αντίστοιχης Σύμβασης στις 23 Ιουλίου (ενημέρωση από ΜΚΟ μεταξύ των οποίων και το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι – ΕΠΣΕ), 24 Ιουλίου (παρουσίαση από την Ελλάδα και ερωτήσεις από την Επιτροπή) και 25 Ιουλίου (απαντήσεις από την Ελλάδα και ενδεχόμενα νέες ερωτήσεις από την Επιτροπή). Οι καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις της CAT θα δημοσιοποιηθούν στις 9 Αυγούστου.

Στην ιστοσελίδα της CAT υπάρχουν οι ακόλουθες εκθέσεις από ΜΚΟ και (στο τέλος) την ΕΕΔΑ:

Greek Council for Refugees View document

Greek Helsinki Monitor; Minority Rights Group – Greece; Refugee Rights Europe; Coordinated Organizations and Communities for Roma Human Rights in Greece (SOKADRE); World Organization Against Torture (OMCT) View document View Appendix

Greek Helsinki Monitor; Minority Rights Group – Greece; Refugee Rights Europe; Coordinated Organizations and Communities for Roma Human Rights in Greece (SOKADRE); World Organization Against Torture (OMCT) – update View document

Human Rights Watch View document

Médecins Sans Frontières (MSF) View document

Office for the Defense of Rights and Intersectionality (ODRI) View document

REDRESS View document

Survivosr2 Group View documentGreek National Commission for Human Rights
(NHRI) View document


Η Έκθεση της Ελλάδας:

State party report under LoIPR View document 

Annex to State party report View document

(Common) Core Document View document


Για τις προηγούμενες εξετάσεις της Ελλάδας από την CAT βλπ. εδώ και εδώ.


 

26/4/2019: GHM – RRE communication to Council of Europe on asylum, living conditions and detention of asylum seekers published without government answer

 26 April 2019 DH-DD(2019)467 1348th meeting (June 2019) (DH) – Rule 9.2 Communication from NGOs (Greek Helsinki Monitor and Refugee Rights Europe) (16/04/2019) in the M.S.S. and RAHIMI groups of cases v. Greece (Applications No. 30696/09, 8687/08) [Anglais uniquement] (Public)

27/09/2018: Greek Helsinki Monitor involved in five out of nine European Court cases under enhanced supervision

After its regular September 2018 meeting, the Council of Europe Committee of Ministers – Deputies (CM) published on 27 September 2018 the current list of group of cases of European Court of Human Rights (ECtHR) judgments under enhanced supervision. Nine concerned Greece (see table below): in five of them Greek Helsinki Monitor (GHM) has been involved representing the applicants before the ECtHR and/or submitting communications to the CMBekir-Ousta and others (communications to the CM), House of Macedonian Civilization (application and communications to the CM), M.S.S. group (third party intervention in M.S.S.), Makaratzis group (applications in nine out of twelve cases and communications to the CM), and Sakir (application in one of the two cases in the group – Gjikondi and others).

coe cm enhamced supervision 28-9-2018 greece