Οι ακροδεξιοί ομιλητές στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης (21/1/2018)

Advertisements

Greece: More than 300 court briefs annually for blasphemy

According to official Hellenic Statistical Authority data, based on infromation compiled by the Hellenic Police, there are more than 300 court briefs opened each year with charges of blasphemy and/or other forms of disturbance of religious peace.

For 2016, there were 254 court briefs for malicious blasphemy with 328 perpetrators (312 Greeks and 16 foreigners), of whom 159 were arrested (usually probably also for other offenses); and 43 other court briefs for other forms of disturbance of religious peace with 58 perpetrators (of whom 46 were arrested).

For 2015, there were 315 court briefs for malicious blasphemy with 363 perpetrators (336 Greeks and 27 foreigners), of whom 197 were arrested (usually possibly also for other offenses); and 27 other court briefs for other forms of disturbance of religious peace with 15 perpetrators (of whom 10 were arrested).

For 2014, there were 345 court briefs for malicious blasphemy with 449 perpetrators (417 Greeks and 32 foreigners), of whom 221 were arrested (usually probably also for other offenses) and 32 other court briefs for other forms of disturbance of religious peace with 22 perpetrators (of whom 11 were arrested).

For 2013, there were 320 court briefs for malicious blasphemy with 388 perpetrators (364 Greeks and 24 foreigners) of whom 193 were arrested (usually probably also for other offenses) and 39 other court briefs for other forms of disturbance of religious peace with 27 perpetrators (of whom 16 were arrested).

For 2012, there were 236 court briefs formalicious blasphemy with 219 perpetrators, of whom 56 were arrested (usually probably also for other offenses) and 26 other court briefs for other forms of disturbanceof religious peace with 21 perpetrators (of whom 12 were arrested).

For 2011, there were 330 court briefs for malicious blasphemy with 378 perpetrators, 122 of whom were arrested (usually possibly also for other offenses) and 33 other court briefs for other forms of disturbance of religious peace with 22 perpetrators (of whom 5 were arrested).

For 2010, there were 469 court briefs for malicious blasphemy with 532 perpetrators, of whom 118 were arrested (usually possibly also for other offenses) and 32 other court briefs for other forms of disturbance of religious peace with 28 perpetrators (of whom 6 were arrested).

Πάνω από 300 δικογραφίες κάθε χρόνο για βλασφημία

“Σοβαροί” άνθρωποι ισχυρίζονται πως τα άρθρα ποινικοποίησης της βλασφημίας και άλλων μορφών διατάραξης θρησκευτικής ειρήνης δεν χρησιμοποιούνται σήμερα εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Για αυτό και οι υποτιθέμενοι διάπυροι οπαδοί της κατάργησής τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν προχωρούν στην κατάργηση αφού, όπως τους λένε οι -γελοίοι- αρμόδιοι και συνομιλητές τους έχουν πέσει σε σχεδόν πλήρη αχρησία.

Έχουμε αναδείξει από το 2016 την πληθώρα δικογραφιών που σχηματίζονται κάθε χρόνο, με βάση αστυνομικά δελτία και δικαστικά ρεπορτάζ. Χάρη στην παρουσίαση αυτή, η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων έκανε την ακόλουθη σύσταση στην Ελλάδα τον Αύγουστο 2016.

Νομοθεσία περί βλασφημίας

  1. Η Επιτροπή ανησυχεί σχετικά με τη συνεχιζόμενη ύπαρξη νομικών διατάξεων περί βλασφημίας και τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν με τρόπο που εισαγάγει διακρίσεις, κάτι που απαγορεύεται από τις διατάξεις της Σύμβασης (άρθρο. 5 (d) (vii)).
  2. Η Επιτροπή συνιστά το Συμβαλλόμενο Κράτος να καταργήσει τα άρθρα 198 και 199 περί βλασφημίας από τον Ποινικό Κώδικα.

Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (διαθέσιμα για την περίοδο 2010-2016) δείχνουν πως κάθε χρόνο υπάρχουν πάνω από 300 ποινικές διώξεις για παραβίαση των άρθρων για βλασφημία και για άλλε μορφές διατάραξη της θρησκευτικής ειρήνης, με βάση δικογραφίες που σχηματίζονται από την αστυνομία.

Για το 2016, αναφέρουν 254 δικογραφίες για κακόβουλη βλασφημία με 328 δράστες (312 Έλληνες και 16 αλλοδαπούς) από τους οποίους 159 συνελήφθησαν (συνήθως πιθανώς και για άλλα αδικήματα) και άλλες 43 δικογραφίες για άλλες μορφές διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης με 58 δράστες (από τους οποίους 46 συνελήφθησαν). 

Για το 2015, αναφέρουν 315 δικογραφίες για κακόβουλη βλασφημία με 363 δράστες (336 Έλληνες και 27 αλλοδαπούς) από τους οποίους 197 συνελήφθησαν (συνήθως πιθανώς και για άλλα αδικήματα) και άλλες 27 δικογραφίες για άλλες μορφές διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης με 15 δράστες (από τους οποίους 10 συνελήφθησαν).

Για το 2014, αναφέρουν 345 δικογραφίες για κακόβουλη βλασφημία με 449 δράστες (417 Έλληνες και 32 αλλοδαπούς) από τους οποίους 221 συνελήφθησαν (συνήθως πιθανώς και για άλλα αδικήματα) και άλλες 32 δικογραφίες για άλλες μορφές διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης με 22 δράστες (από τους οποίους 11 συνελήφθησαν). 

Για το 2013, αναφέρουν 320 δικογραφίες για κακόβουλη βλασφημία με 388 δράστες (364 Έλληνες και 24 αλλοδαπούς) από τους οποίους 193 συνελήφθησαν (συνήθως πιθανώς και για άλλα αδικήματα) και άλλες 39 δικογραφίες για άλλες μορφές διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης με 27 δράστες (από τους οποίους 16 συνελήφθησαν). 

Για το 2012, αναφέρουν 236 δικογραφίες για κακόβουλη βλασφημία με 219 δράστες από τους οποίους 56 συνελήφθησαν (συνήθως πιθανώς και για άλλα αδικήματα) και άλλες 26 δικογραφίες για άλλες μορφές διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης με 21 δράστες (από τους οποίους 12 συνελήφθησαν). 

Για το 2011, αναφέρουν 330 δικογραφίες για κακόβουλη βλασφημία με 378 δράστες από τους οποίους 122 συνελήφθησαν (συνήθως πιθανώς και για άλλα αδικήματα) και άλλες 33 δικογραφίες για άλλες μορφές διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης με 22 δράστες (από τους οποίους 5 συνελήφθησαν). 

Για το 2010, αναφέρουν 469 δικογραφίες για κακόβουλη βλασφημία με 532 δράστες από τους οποίους 118 συνελήφθησαν (συνήθως πιθανώς και για άλλα αδικήματα) και άλλες 32 δικογραφίες για άλλες μορφές διατάραξης της θρησκευτικής ειρήνης με 28 δράστες (από τους οποίους 6 συνελήφθησαν).