Μαρία Γιαννακάκη και άλλοι περιφρονούν δικαστικές αποφάσεις ΟΗΕ για αποζημίωση Ρομά θυμάτων αστυνομικής βίας και έξωσης

Η Μαρία Γιαννακάκη απαξίωσε να απαντήσει στην ακόλουθη επιστολή (που προτοκλλήθκε από τη γραμματεία της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 318-24/04/2017 και η Ελλάδα συνεχίζει να περιφρονεί την υποχρέωσή της να αποζημιώσει τους Ρομά θύματα αστυνομικής βίας και έξωσης σε εκτέλεση καταδικαστικών αποφάσεων του ΟΗΕ.


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ
Τ.Θ. 60820, 15304 Γλυκά Νερά, Τηλ. 2103472259 Fax: 2106018760
email: panayotedimitras@gmail.com ιστοσελίδα: https://greekhelsinki.wordpress.comΚυρία Μαρία Γιαννακάκη
Γενική Γραμματέα Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

 Θέμα: Χορήγηση αποζημίωσης για αποφάσεις Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ΟΗΕ

23 Απριλίου 2017

Κυρία Γενική Γραμματέα

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τις τρεις αποφάσεις («Διαπιστώσεις») της Επιτροπής Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ΟΗΕ στις προσφυγές Ρομά Κατσαρής κατά Ελλάδας, Καλαμιώτης κατά Ελλάδας και οικογένεια Γεωργόπουλου κατά Ελλάδας. Μετά τη διαπίστωση παραβιάσεων του Συμφώνου η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να χορηγήσει «ικανοποιητική αποζημίωση» στα ζημιωθέντα άτομα, καθώς, όπως γνωρίζετε, αντίθετα με το ΕΔΔΑ, δεν έχει συμβατική αρμοδιότητα να καθορίζει το ύψος αυτών των αποζημιώσεων. Ζήτησε επίσης «να δημοσιεύσει τις Διαπιστώσεις».

Δυστυχώς, οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προβάλλοντας απαράδεκτους προσχηματικούς λόγους, αρνούνταν να συμφωνήσουν στη χορήγηση αποζημιώσεων οι οποίες είχαμε προτείνει να είναι ανάλογες με εκείνες που έχει περιλάβει το ΕΔΔΑ σε αντίστοιχες αποφάσεις. Παράλληλα, οι Διαπιστώσεις για τις προσφυγές αυτές (όπως και για άλλες στο ίδιο όργανο) δεν υπάρχουν πουθενά δημοσιευμένες.

Γνωρίζοντας τις ευαισθησίες σας στα θέματα της εκτέλεσης των διεθνών (ημι-)δικαστικών αποφάσεων καθώς στα δικαιώματα των Ρομά (τους δύο από τους οποίους –Κατσαρή και Καλαμιώτη- κατοίκους του καταυλισμού Χαλανδρίου έχετε άλλωστε άμεσα υποστηρίξει και ενώπιον της δικαιοσύνης), παρακαλούμε να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να χορηγηθούν «ικανοποιητικές αποζημιώσεις» για το ύψος των οποίων είμαστε σίγουροι πως εύκολα θα συμφωνήσουμε. Επίσης, παρακαλούμε να φροντίσετε για άμεση δημοσίευση των Διαπιστώσεων από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (όπως έκανε στο παρελθόν αλλά στη συνέχεια σταμάτησε να το κάνει) ή/και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Προκειμένου να ενημερώσουμε την Επιτροπή Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ΟΗΕ παρακαλούμε να έχουμε την απάντησή σας μέχρι τις 30 Μαΐου 2017.

Με τιμή

 

Παναγιώτης Δημητράς
Εκπρόσωπος ΕΠΣΕ

HRC Views_Katsaris_30-7-2012_greek

hrc_decision_kalamiotis_1486-2006_greek

georgopoulos v greece views 2010 greek

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s