04/11/2019: ΕΠΣΕ η ελληνική ΜΚΟ που προσκλήθηκε στα 30 χρόνια της CPT/GHM Greek NGO invited to CPT’s 30-year anniversary

Στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2019, το Συμβούλιο της Ευρώπης οργάνωσε εκδήλωση για τα 30 χρόνια της Επιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων και της Απάνθρωπης ή Εξευτελιστικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας (CPT) και διάλογο μεταξύ Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης (συνήθως οι Συνήγοροι του Πολίτη) και μιας ΜΚΟ ανά χώρα: από τις ελληνικές ΜΚΟ επιλέχθηκε να συμμετάσχει το Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), με τον Εκπρόσωπο του ΕΠΣΕ Παναγιώτη Δημητρά.

On 4 and 5 November 2019, the Council of Europe organized the celebration of the 30th anniversary of the European Committee for the Prevention of Torture (CPT) and a dialogue between National Preventive Mechanisms (usually the Ombudsmen) and one NGO per country: from the Greek NGOs, it was Greek Helsinki Monitor (GHM) that was selected to participate, with its Spokesperson Panayote Dimitras.

FB_IMG_1573051206728

EIiER1OXUAAeirs

EIiEStrWkAAJtv7

Η ιστοσελίδα των εκδηλώσεων – The webpage of the events:
30th anniversary of the CPT: Conference and ceremony

Related articles:

The CPT at 30: The APT and partners reflect on the implementation of safeguards in police custody in Europe

Strengthening regional co-operation to prevent torture and ill-treatment in police custody focus of OSCE/ODIHR event in Strasbourg

One thought on “04/11/2019: ΕΠΣΕ η ελληνική ΜΚΟ που προσκλήθηκε στα 30 χρόνια της CPT/GHM Greek NGO invited to CPT’s 30-year anniversary

  1. elenits 3 December 2019 / 01:34

    So torture entails engraved cards, cocktails, ceremonies and fine dining? My father, who was captive and tortured for 3 years in Korea, would be interested to hear this.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s